Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

Why PaaS?

Demokratizace analytiky dat

Michael Connaughton, Ředitel,
Big Data, EMEA @MichaelConnaughton


Cloudová platforma – klíčový prvek umožňující používání analytických nástrojů, který pomáhá mnohem efektivnějšímu plánování a inovacím

Intel

Všichni známe to staré úsloví: „lži, zatracené lži a statistika“. Statistické údaje lze používat k odůvodnění čehokoli a je velmi komplikované se přít o jejich použitelnosti. Ale statistiky mohou také sloužit jako zásadní podklad. Pokud statistická data shrneme, mohou tvořit bohaté informace, a pokud budou dobře interpretovány, mohou přinést mimořádně cenné vědomosti a postřehy.

Vědomosti a informace, to je to, na co jsou zaměřené služby, které Cloudová platforma umožňuje. Konec konců, smyslem ukládání dat na cloud, ať už soukromý, veřejný nebo hybridní, je rozšířit přístup k nim (výzva).

Michael Connaughton

Michael Connaughton, Ředitel, Big Data, EMEA

Pokud se přesunujete na cloud poprvé, můžete lehce ztratit přehled o základních a zásadních předpokladech. Může to začít především ve vašem podvědomí, ale můžete se jednoduše ztratit v průběhu debat, když začínáte přemýšlet o různých možnostech a alternativách, které Cloudová platforma nabízí. Především v případě, že jste vedoucí pracovník netechnické divize, který se neorientuje v jazyce (či jak by někdo mohl říct – žargonu) svých technologicky zaměřených kolegů.

Ve skutečnosti však tým, který vede cloudové strategie, musí v první řadě vždy myslet na udržování výstupů – širší znalosti o podnikání, které mohou podpořit inovace, výkony a ziskovost – (výzva). Tyto informace procházejí analytickými postupy, nikoliv samotnou Cloudovou platformou. Cloudová platforma je jednoduše prostředek, který propojuje jednotlivé klíčové prvky, takže spojuje obchodní aplikace a „back-endové“ infrastruktury.

 Vědomosti a informace, to je to, na co jsou zaměřené služby, které Cloudová platforma umožňuje. Smyslem ukládání dat na cloud, ať už soukromý, veřejný nebo hybridní, je rozšířit přístup k těmto informacím.


Nejlepší Cloudová platforma poskytuje uživatelům přístup k široké řadě analytických nástrojů, které jsou lehce pochopitelné i pro ty nejméně technicky zdatné lidi. Koncoví uživatelé by se neměli obávat toho, jak jsou novými způsoby spojovány různé oblasti informací, aby přinesly nové a aktuální postřehy. Namísto toho je třeba jim nabídnout možnost kombinovat tyto různé prameny informací a nakládat s nimi pomocí lehce pochopitelných vizualizačních prvků.

To je ta chvíle, kdy si Cloudové platformy na sebe vydělají – umožňují týmu finančního oddělení okamžitě zjistit, kterou kombinaci příjmu a výdaje potřebují, aniž by například museli zadávat požadavek analytikovi dat a pak čekat na odpověď; nebo slouží personálnímu týmu, který sleduje fluktuaci pracovníků na konkrétních pracovištích, kdykoli to potřebují; nebo výkonnému pracovníkovi na nejvyšší úrovni, který pokládá otázky a očekává odpovědi v rámci konkrétní schůzky.

 Tým, který vede cloudové strategie, musí v první řadě vést velké množství informací o podnikání, které mohou podpořit inovace, výkony a ziskovost – (výzva).


Samozřejmě nemůžeme opominout potřebu vysoce podrobné a komplexní analýzy, která vyžaduje odborné zkušenosti. Ve skutečnosti je schopnost převzít tuto práci jednou z klíčových výhod pro velké objemy dat, kterou cloudové analytické nástroje poskytují. V čím dál větší míře jsme však schopni poskytovat každodenní manažerské informace koncovým uživatelům přístupnou a uživatelsky přátelskou formou.

Kromě toho tento typ analytiky není koncovým uživatelům poskytován ve formě prostých tabulek, ale jako vizuálně bohaté prezentace, které lze prohlížet, zpracovávat a dále s nimi pracovat. Nejlepší vizuální prezentace umožňují uživatelům manipulovat s datovými soubory v reálném čase, například měnit časové řady nebo přidávat či odstraňovat proměnné související s konkrétním projektem, aby bylo možné získat přehledné informace.

Cloudová platforma umožní firmě vyvíjet aplikace, které poskytují informace, znalosti a postřehy takovým způsobem, který odpovídá jejím potřebám, a měnit tyto analytické informace v závislosti na vývoji požadavků (výzva). Vizualizace lze jednoduše prohlížet na tabletu, telefonu nebo notebooku. A vzhledem k tomu, že tyto informace pocházejí z cloudu, budou přístupné odkudkoli a poskytovány v téměř reálném čase. Vhodným příkladem používání Cloudové platformy pro tento účel je služba Oracle Data Visualization Service, která pro obrazovou prezentaci vyžaduje o něco víc, než jen prohlížeč a data v tabulkovém editoru.

 Cloudová platforma umožní firmě vyvíjet aplikace, které poskytují informace, znalosti a postřehy takovým způsobem, který odpovídá jejím potřebám, a měnit tyto analytické informace v závislosti na vývoji požadavků.


Ideálním scénářem pro tyto účely je implementace analytiky, která by mohla čerpat z jakéhokoli zdroje dat – cloudu, z vnitřních zdrojů, úložišť velkých objemů dat, internetu věcí a dokonce z lokálních souborů. Čím závažnější jsou data, která můžete vizuálně prezentovat, tím lepší budou Vaše rozhodnutí.

Pokud se správné informace dostanou ke správným lidem a ve správný čas, bude mít vaše firma k dispozici informace a postřehy pouhým stisknutím palce na monitoru a budete tak moci činit vhodná provozní rozhodnutí. Pokud bude mít vaše organizace přístup k takto zdemokratizovaným informacím a postřehům, bude schopna lépe pochopit sama sebe a zároveň připravovat plány inovací a růstu mnohem efektivněji.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více