Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

Data Sovereignty

S datovou suverenitou,
není místo vším

Chris Chelliah, viceprezident skupiny a hlavní architekt,
Core Technology and Cloud, Oracle Asia Pacific @chrischelliah


Podniky, které uvažují o zavedení cloud computingu, mají obavy ohledně místa, kde budou jejich data ukládána. Ale jsou tyto obavy opodstatněné?

Intel

Když hovořím se zákazníky, je mi jasná jedna věc: všichni chtějí (a obvykle i potřebují) získat flexibilitu a užívat výhod cloudu. Ředitelé IT oddělení (CIO) jsou tlačeni k tomu, aby co nejdříve přešli na tyto flexibilní a nákladově efektivní infrastruktury. Nicméně, jak už tomu bývá v případě jakékoliv nové cesty, objevují se překážky – subjektivní či objektivní, které lze obejít pomocí správných rozhodnutí a zbouráním některých obvyklých mýtů.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Když mluvíme o cloudu, jedna z prvních nastolených otázek se zabývá fyzickým umístěním datových center. Není to překvapením, neboť datová suverenita může být v mnoha zemích kriticky důležitým faktorem.

Existují jasná nařízení a ta musí být dodržována, a tak dotazy kolem umístění dat, které firmy nastolují, fungují jako jakási zástěrka. Navíc je zjevné, že mnohé organizace již nějakým způsobem z cloudu těží, a to i v odvětvích, která jsou regulací obvykle ovlivněná nejvíc – veřejný sektor, telekomunikační odvětví a finanční služby. Cloud využívají především pro různé jiné než klíčové aplikace nebo pro testování a vývoj.

Ve většině nejpokrokovějších organizací, se kterými komunikuji, se vedoucí IT oddělení (CIO) aktivně zavádějící využívání cloudu vlastně nezabývají tím, kde jsou data uložena, s výjimkou údajů, které musí být podle zákona uloženy na konkrétním místě. A právě v tom tkví krása cloudu pro tyto podniky: kde běží nebo na čem je postavený má mnohem menší význam než to, že je oporou jejich procesů a že jim umožňuje být pohotovější nebo pracovat hospodárněji.

 Když mluvíme o cloudu, první nastolená otázka se týká fyzického umístění datových center. Není to překvapením, neboť datová suverenita může být v mnoha zemích kriticky důležitým faktorem. 

Takže podniky nacházející se na začátku své cesty mohou uvažovat o různých možnostech.

Existují soubory pracovních činností nebo aplikací, které má smysl provozovat jen a pouze formou lokální on-premise instalace, ať už z důvodu datové nezávislosti nebo na základě vlastních podnikových zásad. Nicméně by měly být podniky připraveny na možnost změny. Ještě nedávno byl systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP) jednou z rozhodujících aplikací, kterou si nikdo nedovedl představit v cloudu. Dnes jde o jednu z nejrychleji rostoucích produktových oblastí společnosti Oracle.

Existují i takové pracovní činnosti, které by mělo smysl provozovat v podobě řízené služby, kdy podniky mají k dispozici výhody cloudu, ale zároveň využívají prostředí, které jim umožňuje vyšší míru kontroly. Jde o vedlejší pracovní činnosti, které běží ve veřejném cloudu. Kromě toho máme za to, že v průběhu nejbližších 10 let se budou mnohé z těchto pracovních činností přesouvat tam a zpět podle toho, zda jsou v testovaní, ve vývoji nebo jsou nasazeny v ostrém provozu.

 A právě v tom tkví krása cloudu pro tyto podniky: kde běží nebo na čem je postavený má mnohem menší význam než to, že je oporou jejich procesů a že jim umožňuje být pohotovější nebo pracovat hospodárněji 

Podniky by proto měly hledat takovou platformu, která jim umožní plynulý přenos do prostředí, ve kterém to má největší smysl: privátní cloud, veřejný cloud nebo on-premise prostředí. Toho se dá nejlépe dosáhnout fyzickým přenesením veřejného cloudu do prostor zákazníka, což znamená, že se údaje, pracovní činnosti a aplikace dají lehce přesouvat mezi prostory podniku a cloudem. Vhodným příkladem takového přístupu jePublic Cloud Machine společnosti Oracle.

 Podniky by měly hledat takovou platformu, která jim umožní plynulý přenos do prostředí, ve kterém to má největší smysl: privátní cloud, veřejný cloud nebo on-premise instalace. 

Problém týkající se fyzického umístění dat je sice významný, není však alfou a omegou. Odkládání nebo vyloučení osvojení si cloudu jen z tohoto důvodu by způsobilo zaostávání organizace za její konkurencí. Jde spíše o způsob uvažování než o řízení. Tato nová svoboda přináší vzrušující chvíle.

Co víc by tedy mohlo stát firmám v cestě? V mém dalším blogu se zaměřím na mýty a realitu kyberbezpečnosti a dokážu vám, proč je podle našeho názoru pro vaše údaje tím nejbezpečnějším místem cloud!


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Zjistěte více