Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Proč PaaS?

PaaS Innovation Mentality

Změňte myšlení: krátké selhání může přinést inovace.

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Klíčem k digitální transformaci je být otevřený projektům typu pokus – omyl.

Intel

Bývaly doby, kdy bylo každé selhání pro podniky nepřípustné. Dnešní digitální svět však přináší změnu. Konzervativní způsoby podnikání jsou stále častěji přehodnocovány a selhání začíná být vnímáno  jako nedílná součást každého úspěšného digitálního projektu či podnikání.

Ovšem platí jedna podmínka, a sice že selhání musí být rychlé a poučení z něj ještě rychlejší (výzva). Podniky si musí uvědomit jednoduché pravidlo: že některé aplikace budou přelomové a jiné ne. Některé budou vyžadovat rychlost a masivní rozšíření; jiné bude třeba bezohledně odstranit, prokáže-li se jejich neoblíbenost. Fast failure (rychlé selhání) v podstatě umožňuje podnikům uplatnit razantní přístup k digitálním inovacím, spočívající v přetvoření každého kreativního nápadu, který mají, do aplikace a následném uvedení na trh za účelem ověření jejich funkčnosti. I pokud pouze jeden úspěch bude mít potenciál transformovat, nebo jak někdo říká „narušit“ celé odvětví, jde o velmi dobrý výsledek.

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Je samozřejmé, že přístup „fail fast“ je nejen důsledkem digitální transformace, ale stejně tak i její hybnou silou (výzva). Selhání lze konec konců akceptovat pouze ve světě, ve kterém je vývoj aplikací pružný, nákladově efektivní a škálovatelný. Jedná se o inovační disciplínu, která je jako taková neoddělitelná od cloudu.

Předcloudovské hlemýždí tempo podnikových informačních technologií, které v současnosti stále převládá ve většině podniků, znamená, že přístup „pokusu a omyl“ při vývoji aplikací prostě není možný. Náklady spojené s vývojem jsou neúměrně vysoké a podnikoví ředitelé musí žádat IT oddělení o provádění většiny náročných úkolů týkajících se vývoje sady nástrojů a integrace.

Než IT oddělení naplánuje a získá lidské a technické zdroje nezbytné pro vytvoření nebo přizpůsobení aplikace, dochází ke ztrátě dynamiky a hlavně k nárůstu nákladů. V takových případech není možnost selhání přípustná: projekt by si vyžádal příliš mnoho času a peněz. Není tedy divu, že by takový podnik raději plně otestoval aplikaci na trhu, než by na její vývoj vynaložil jakékoliv prostředky: podnik musí mít dobrou představu o tom, zda bude aplikace úspěšná či nikoliv.

Díky cloudu – zejména řešení Platform as a Service (platforma jako služba, PaaS), založeném na cloudu – mohou nyní podniky získat agilitu, kterou potřebují na „fail fast“ inovace (výzva). Místo testování aplikace na trhu si mohou jednoduše zajistit potřebné zdroje jako službu z cloudu, přičemž zaplatí jen za to, co spotřebují, a mohou realizovat svoje nápady pomocí existujících vývojářských nástrojů. To lze provést bez nákladů a rizik spojených s tradičními IT projekty, přičemž platforma může koexistovat se současnou infrastrukturou, která slouží ke každodennímu provozu podniku.

Vezměte si například společnost Calix, zákazníka společnosti Oracle. Společnost Calix se podobně jako každá technologická společnost nachází v cyklu neustálých inovací a tým IT má za úkol být motorem těchto inovací. Pomocí služby Oracle Integration Cloud Service dokázala společnost Calix plynule integrovat svoje heterogenní systémy v urychleném časovém rámci a s použitím jediné platformy. Všechny stávající a nové integrace v současnosti jdou přes Oracle Cloud, a společnost Calix tak dokáže nasazovat nové aplikace do 6–8 týdnů. 

 Selhání musí být rychlé a poučení z něho ještě rychlejší. 


PaaS umožňuje vytváření nových aplikací nákladově efektivním způsobem, jejich uvedení na trh do několika dnů nebo týdnů, jakož i integraci vývoje aplikace do všech částí podniku jako každodenní úkol, přičemž samotné podnikové útvary přebírají některé z funkcí vývoje, které bývaly tradičně doménou IT týmu.

Moderní PaaS rovněž umožňuje podnikům přesouvat pracovní zátěž mezi veřejným či privátním cloudem, on-premise instalací (na vlastní infrastruktuře) a hybridní instalací (kombinace cloudu a on-premise), stejně tak je i snadný přesun aplikací z on-premise do cloudu (a zpět). Chce-li tedy podnik rychle vyhodnotit aplikaci, může tak učinit v cloudu s využitím již hotových sad nástrojů pro tvorbu aplikace a její otestování pomocí cloudových zdrojů. V případě úspěšného výsledku může podnik následně aplikaci snadno rozšířit, a to buď zakoupením větší kapacity od poskytovatelů cloudových služeb, nebo přesunutím aplikace do on-premise prostředí, případně do privátního cloudu.

Přístup „fail fast“ bude hybnou silou inovací v digitálním prostoru a bude podnikům pomáhat rychle vytvářet a nasazovat aplikace s potenciálem měnit náš svět. Aby podniky dokázaly uplatnit přístup „fast failure“, musí být skutečně agilní, což znamená ve stále větší míře jednu věc: přesunout vývoj aplikace do cloudu.

Přístup „fail fast“ je nejen důsledkem digitální transformace, ale i její hybnou silou. Selhání lze konec konců akceptovat pouze ve světě, ve kterém je vývoj aplikací pružný, nákladově efektivní a škálovatelný. Jedná se o inovační disciplínu, která je jako taková neoddělitelná od cloudu.

Díky cloudu – zejména  PaaS řešení založeném na cloudu – mohou nyní podniky získat agilitu, kterou potřebují pro „fail fast“ inovace.


Tento článek o PaaS vám přináší společnost Oracle a Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Learn More