Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

The Fortress Cloud

Okno do cloudu

Chris Chelliah, viceprezident skupiny a hlavní architekt,
Core Technology and Cloud, Oracle Asia Pacific @chrischelliah


Podniky chtějí mít přehled o všech operacích a datech – a přesně to cloud poskytuje

Intel

Po rozptýlení všech mýtů obklopujících datovou suverenitu a bezpečnost se v tomto závěrečném blogu zaměřím na oblast datové integrity a integrace.

I když cloud zjednodušuje IT a podnikání, může působit i naopak. Zajímavá teze, že? Cloud bezpochyby přináší významný rozdíl ve smyslu přesunu komplexnosti a nákladů na provoz infrastruktury a aplikací mimo podnik, ale zároveň vám zůstane odvěký problém, a sice že budete mít datová sila, jenže tentokrát v různých cloudech.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Měli byste kvůli tomu váhat se zaváděním cloudu? Jistě že ne, ale musíte ke cloudu přistupovat řízeným a organizovaným způsobem, abyste neskončili v chaosu a nepořádku. A zde se znovu dostáváme k nutnosti správného výběru. Už jste toto téma v mých posledních třech příspěvcích zaznamenali?

Správný poskytovatel cloudu spravuje data, aplikace a infrastruktury jednodušeji, než kdykoli předtím. Neznamená to, že cloud není složitý. Složitý je, ale tato jeho složitost je zákazníkovi do velké míry skryta.

Správný poskytovatel cloudu systém zjednodušuje prostřednictvím souborů integrovaných aplikací poskytovaných vertikálně napříč všemi podnikovými úrovněmi a horizontálně mezi on-premise a cloudovými infrastrukturami.

 Správný poskytovatel cloudu by měl být schopen poskytnout komplexní vrstvu Platformy jako služby (PaaS) nabízející integrační a jiné služby, které byly ve starších infrastrukturách doménou middlewaru. 

Je důležité, aby správný poskytovatel cloudu byl schopen poskytnout komplexní vrstvu Platformy jako služby (PaaS) nabízející integrační a jiné služby, které byly ve starších infrastrukturách doménou middlewaru.

V tomto ohledu je rozhodující vznik technologie cloudové platformy. Tyto služby působí jako lepidlo spojující navzájem aplikace a propojující on-premise infrastruktury s těmi cloudovými. Klíčové je, že v nabídkách integrovaných cloudů je velká část konfigurace a integrace už hotová: umožňují to cloudové platformní služby, přičemž související řídící nástroje poskytují vysoce intuitivní rozhraní, přes které mohou uživatelé vidět zdroje celého podniku – v cloudu i v on-premise instalacích – a virtuálně je spravovat.

Díky cloudovým platformním technologiím tak vzniká jednotná, společná platforma pro podnik, přičemž všechny údaje jsou plynule integrované do jediného zdroje pravdy (SSOT).

 Technologie cloudové platformy tak vytváří jednotnou, společnou platformu pro podnik, přičemž všechny údaje jsou plynule integrovány do jediného zdroje pravdy (SSOT). 

Zde je důležité upozornit na jednu věc, a tou je, že právě tato společná platforma a jediný pohled na podnikové zdroje umožňují inovace a konkurenční výhodu. Podívejme se na příklad sítě lékáren National Pharmacies, zákazníka společnosti Oracle. Tento australský zdravotnický podnik začal využívat cloudovou platformu k propojení svých on-premise technologií s cloudovými technologiemi a daty způsobem, který je pro jeho zákazníky přínosný. Podnik použil cloudovou platformní technologii k vývoji funkcemi nabité, inovativní mobilní aplikace v rámci svých on-premise systémů. Vzhledem k tomu, že je aplikace postavená na cloudové platformě, může společnost plynule přesouvat aplikační zdroje do cloudu ve chvíli, kdy potřebuje škálovat službu, zatímco stále používá on-premise bezpečnostní řešení ke správě identit a přístupů. A v tom tkví krása cloudu: sjednocuje všechny systémy a služby do jednoduše použitelného virtuálního prostředí, které je hybnou sílou inovací.

 Síť lékáren National Pharmacies ... využila cloudovou platformu k propojení on-premise technologií s cloudovými technologiemi a daty způsobem, který je pro jeho zákazníky přínosný. Podnik použil cloudové platformní technologie k vývoji funkcemi nabité, inovativní mobilní aplikace v rámci svých vnitropodnikových systémů. 

Jak jsme v těchto třech příspěvcích zjistili, obavy bránící rychlému osvojení cloudových služeb jsou do značné míry klamné. Cloud od svých počátků urazil dlouhou cestu a v současné době je stoprocentně připravený pro podnikovou třídu. Dokud byl cloud v plenkách, byli jsme svědky toho, jak si podniky pohrávaly na pokraji cloudu a využívaly jej pro své jiné než zásadní úkoly, prováděly například testování a vývoj. Ale jakmile se do cloudu začnou přesouvat kritické aplikace, nemohou si již podniky dovolit nic pokazit. Právě proto je tak důležité, aby se správně rozhodly při výběru poskytovatele cloudu schopného dodávat bezpečné, flexibilní a agilní cloudové služby, které umožňují vznik inovací a růst. V průběhu několika nadcházejících let uvidíme, které podniky uskutečnily správnou investici do cloudu. Budou totiž lídry ve svých odvětvích.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Zjistěte více