Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

rise-of-it

Vzestup významu IT oddělení

Neil Sholay, Ředitel Oracle Digital,
EMEA @neilsholay


Zásluhou cloudu se IT stává hybnou silou inovací ve firmě

Intel

Jedním z věčných témat ve světě IT je dlouho očekávaný zánik IT oddělení. Předpovědi tohoto druhu se poprvé objevily již v době, kdy začal rozruch okolo cloudových služeb. V té době začali totiž podnikoví ředitelé (LOB manažeři) obcházet IT oddělení a sami kupovali software či úložné a výpočetní zdroje od veřejných poskytovatelů cloudových služeb. Rozpoutala se polemika, zda se nakonec vše nepřesune do cloudu, protože cloud je mnohem ekonomičtější, pružnější a pohodlnější než tradiční IT systém.

Abychom tedy parafrázovali Marka Twaina, zprávy o smrti IT se projevily jako přehnané.

Dain Hansen

Neil Sholay, Head of Oracle Digital

To, co se vlastně stalo v důsledku vzestupu cloudové technologie, bylo mnohem zajímavější. O opomíjení IT oddělení nejde ani zdaleka. Cloud vlastně poskytl IT oddělením nástroje, které jim umožní stát se mnohem inovativnější a kreativnější, a IT se tak dokonce stává mnohem důležitější i pro širší podnikatelské strategie .

V prvé řadě získala IT oddělení mnohem více času, aby vnesla do firem novou hodnotu. Cloudové technologie osvobodily IT oddělení od časově náročných úkolů, jako jsou dílčí opravy (patching) a zálohování databází nebo nastavování šifrování dat a napravování škod (disaster recovery). Podobně se IT odborníci již nemusí zabývat zřizováním a konfigurací úkolů, protože ty probíhají v cloudu zcela automaticky.

 O opomíjení IT oddělení nejde ani zdaleka. Cloud vlastně poskytl IT oddělením nástroje, které jim umožní stát se mnohem inovativnější a kreativnější, a IT se tak dokonce stává mnohem důležitější i pro širší podnikatelské strategie. 


To znamená, že IT tým může soustředit více času a energie do vývoje nástrojů, které přímým způsobem zdokonalují firemní procesy a služby poskytované zákazníkům . IT se nyní podílí na všem - od budování inovativních mobilních aplikací přes využívání dat k lepšímu fungování až po práci s obchodními jednotkami za účelem zlepšování provozu.

V tomto ohledu jsou cloudové platformy jednou z nejdůležitějších cloudových služeb. Umožňují totiž organizacím propojit veškeré IT součásti, včetně veřejných, privátních i hybridních cloudů a vlastní infrastruktury. Umožňují také společnostem vyvíjet a používat jejich vlastní, na míru vytvořené aplikace, zacházet s nimi stejným způsobem, jako s využívanými technologiemi třetích stran.

 IT týmy mohou soustředit více času a energie do vývoje nástrojů, které přímým způsobem zdokonalují procesy v podnikání a služby poskytované zákazníkům. 


To následně umožní mnohem jednodušší a rychlejší testování a spouštění nových služeb. Cloudové platformy například umožňují uživatelům rozšiřovat cloudové aplikace i na on-premise instalace nebo nebo provádět testování vlastních aplikací v cloudu před tím, než dojde k přesunutí hotových řešení do on-premise prostředí.

Cloudové platformy také umožňují IT týmům velmi rychle vyvíjet a testovat nové aplikace pro interní používání (např. pro podnikové ředitele). Pokud se konkrétní aplikace osvědčí jako pro firmu přínosná, lze ji pak zapojit do provozu ihned a jednoduše. Pokud nesplní očekávání, IT ji může zrušit již ve fázi vývoje s vědomím, že nedošlo k nepřiměřenému plýtvání časem a penězi.

 Cloudové platformy umožňují uživatelům rozšířit cloudové aplikace na on-premise instalace nebo testovat vlastní aplikace nejprve v cloudech a až následně je ve finální podobě přenášet do on-premise prostředí. 


Tato mentalita možnosti ‘rychlého selhání’ zasáhla rychlostí blesku celý svět a je také v pozadí vlny nových digitálních služeb nabízených zákazníkům. Cloud umožnil IT oddělení osvojit si stejnou interní mentalitu a započít transformaci svého podnikání směrem zevnitř ven.

Pokud chcete získat další informace o tom, jak cloudové platformy dokáží podpořit inovace v podnikání, stáhněte si, prosím, naši příručku.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Začínáme