Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Your Cloud, Your Way : Cloudová platforma

Why PaaS?

Podnik potřebuje flexibilní a rozšiřitelnou cloudovou platformu

Dain Hansen, ředitel,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Na cloudové platformy je třeba pohlížet jako na sadu nástrojů digitální transformace, které lze upravovat tak, aby odpovídaly potřebám podniku

Intel

Cloudové platformy jsou srdcem digitální transformace organizací. Přinášejí výhody jak pro vnitřní řízení organizace, tak i pro služby určené pro zákazníky

Ústředním bodem široké řady výhod, které cloudové platformy nabízí, je jejich flexibilita. Organizace mohou samozřejmě pohlížet na cloudové platformy jako na sady nástrojů, které mohou být tvořeny tak, aby obsahovaly potřebné konkrétní prvky. A stejně jako u jiných sad nástrojů, i zde lze podle potřeby přidávat další nástroje a také přizpůsobovat velikost stávajících nástrojů podle požadavků vycházejících z konkrétních aspektů růstu (nebo poklesu).

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Abychom si názorně ukázali, jak takový systém funguje v praxi, podívejme se, jak cloudové platformy zavedly tři velmi odlišné organizace.

Společnost Generali Group podnikající v pojišťovnickém sektoru používá cloudové platformy Oracle k dolaďování Oracle HCM Cloudu, aby byl schopen plnit konkrétní požadavky svých zaměstnanců. Pro společnost se 77 000 zaměstnanci rozmístěnými ve více než 60 zemích světa je důležité, aby řízení lidských zdrojů fungovalo v rámci podniku stabilně a flexibilně. Generali Group potřebuje nabízet stejné personální služby všem svým lidem a zajišťovat jim podporu a služby, které potřebují.

 Organizace by měly pohlížet na cloudové platformy jako na sadu nástrojů, které jsou vytvořeny tak, aby obsahovaly konkrétní prvky, které potřebují. 


Než došlo k zavedení systému Oracle HCM Cloud, bylo řízení lidských zdrojů prováděno na lokálních úrovních, a proto často docházelo k rozporům a přehled o situaci byl nedostatečný. Takový systém byl neefektivní, pokud jde o čas zaměstnanců a finanční zdroje, a neumožňoval, aby si všichni zaměstnanci uvědomovali svůj plný potenciál či aby měli spolehlivý přístup k službám. To vše se změnilo zavedením systému Oracle HCM Cloud s dolaďováním pomocí cloudové platformy Oracle. Nyní je možné sledovat životní cyklus lidí ve společnosti od jejich nástupu, přes nastavování jejich cílů, řízení jejich výkonnosti, posuzování jejich talentů, plánování pracovních postupů, až po odměňování a vzdělávání. Kromě toho se Oracle Social Networks Cloud stará o sociální komunikaci a zlepšuje spolupráci v rámci celé organizace.

 Zavedením systému Oracle HCM Cloud s dolaďováním pomocí systému Oracle Cloud Platform může nyní společnost Generali sledovat životní cyklus lidí ve společnosti od jejich nástupu přes nastavování jejich cílů, řízení jejich výkonnosti, posuzování jejich talentů, plánování pracovního postupu, až po odměňování a vzdělávání. 


Poskytovatel komunikačních služeb, společnost Avaya, potřebovala řešení, které by bylo rozšiřitelné, nákladově efektivní a bezpečné, a které by poskytovalo služby v cloudovém prostředí, které by bylo soukromé, veřejné nebo otevřené k partnerům. Používáním systému Oracle Cloud Platform mohla společnost Avaya optimalizovat náklady a snížila potřebu vlastního nastavování svých služeb až o 80 %.

Pojďme ke zcela jinému scénáři. Boise State University potřebovala spravovat informace o přibližně 22 000 studentů, přičemž by zároveň ráda zjišťovala trendy v datech o studentech, předmětech i absolventech, aby dle toho mohla investovat do programů, které zlepšují pohodlí studentů a úspěšnost absolventů. Investice do cloudových platforem Oracle jí umožní zavést společné prostředí pro výkaznictví a analýzy pokrývající veškeré její zdroje dat, což jí pomůže dosáhnout svých cílů.

Jak tyto příklady dokazují, existuje mnoho způsobů, jak mohou cloudové platformy pomoci organizaci stát se mnohem produktivnější a výkonnější.

 Používáním systému Oracle Cloud Platform mohla společnost Avaya optimalizovat náklady a snížila potřebu vlastního nastavování svých služeb až o 80 %.  


Pokud poskytnete datům strukturu, díky čemuž budete schopni je zcela pochopit v kontextu organizace, může být zavádění vašich nových služeb nebo podnětů založeno na skutečnostech zjištěných z takových dat, nikoli na dohadech. Používání cloudových platforem k vývoji a testování služeb zahrnuje také rychlé odstraňování závad a testování. A jakmile vyřešíte všechny problémy, můžete služby rychle šířit. Využívání cloudové platformy k řízení lidských zdrojů v rámci organizace zajistí zavedení pravidel a formalizovaného systému, ale takový systém poskytuje služby, které se soustředí (a to je velmi důležité) na lidi.

Běžnou souvislostí, která se prolíná všemi těmito příklady, je, že cloudové platformy díky své flexibilitě a rozšiřitelnosti umožňují organizacím dosáhnout jejich potenciálu, neboť podporují rychlou realizaci jejich inovací.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel.®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více