Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

The Fortress Cloud

Jak zaujmout nejlepší přístup ke cloudu

Chris Chelliah, viceprezident a hlavní architekt, Core Technology and Cloud, Oracle Asia Pacific @chrischelliah


Cloudová spolupráce vyžaduje pečlivou rozvahu

Intel

Zadávání zakázek v oblasti IT představovalo v minulosti dlouhý a složitý proces. Již jen samotné nastavování požadavků, posuzování dodavatelů a testování konceptů mohlo trvat měsíce a dokonce i roky. A to vše před tím, než bylo možné zjistit konkrétní obchodní výsledek. Jednou z hlavních výhod cloudu je proto rychlé zřízení a zavedení služeb, které je umožněno tím, že organizace nemusí vybírat, kupovat a instalovat jednotlivé části hardwaru celé infrastruktury. Namísto toho se mohou věnovat nákupnímu rozhodování na základě jednoduchých modelů přínosů a oceňování (výzva).

Tímto se IT inovace stávají mnohem flexibilnějšími a agilnějšími a jejich zřízení a provozování je méně komplikované a náročné. Názor, že cloud computing znamená pro podnikovou technologii totéž, co Tinder pro svět seznamování, je zcela legitimní. Pokud svazek nefunguje, vždycky můžete jít dál a zkusit něco jiného.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Ovšem, stejně jako v životě, je výběr partnera komplikovaný a není jednoduché snadno zpřetrhat vztahy, které nefungují, tak jak mají. Správná volba a následné udržování vztahu vyžaduje pečlivé zvážení.

Na úvod je třeba říci, že zavedení cloudové technologie neznamená jen jednoduché stisknutí tlačítka „zapnout“. Je nutné jej provádět způsobem, který podporuje stávající obchodní procesy a starší technologie a zároveň umožňuje nové způsoby práce (výzva).

Pokud začnete používat cloud, aniž byste věnovali pozornost tomu, co již ve vaší organizaci funguje a jak bude nová služba vzájemně působit se stávajícími systémy, nebude možné plně využít přínosů efektivity a flexibility cloudu.

 Jednou z hlavních zajímavostí cloudu je rychlé zřízení a zavedení služeb… organizace nemusí vybírat, kupovat a instalovat jednotlivé části hardwaru celé infrastruktury. Namísto toho se mohou věnovat nákupnímu rozhodování na základě jednoduchých modelů přínosů a oceňování. 

„Instalace“ nové technologie potřebuje čas a často vyžaduje i zapojení různých cloudových partnerů a technologických společností, aby společně zajistili správné fungování všech prvků systému. Nový cloudový partner proto musí být ochotný a schopný tímto způsobem pracovat.

A pokud se realizace cloudu projeví jako neúspěšná, nebo se vaše požadavky nebo strategie změní, nastane situace, že bude nutné vše přesunout – od dat až po pracovní činnosti – k novému poskytovateli. Jde o proces, který nelze brát na lehkou váhu vzhledem k přísným předpisům, kterými se řídí pohyb a umístění dat.

Dalším klíčovým kritériem při výběru cloudového partnera je zajištění, aby poskytovatel podporoval celou řadu různých cloudových služeb, které požadujete napříč různými vrstvami cloudu: infrastrukturu, platformu a software.

 Zavádění cloudových technologií neznamená jen jednoduché stisknutí tlačítka „zapnout“. Je nutné jej provádět způsobem, který podporuje stávající obchodní procesy a starší technologie a zároveň umožňuje nové způsoby práce. 

Jde často o případ, kdy organizace zkusí jednu cloudovou aplikaci, například aplikaci pro lidské zdroje, a na základě její úspěšnosti přesune další aplikace do cloudu, aby podporovala své prodejní nebo servisní oddělení nebo aby spravovala finance či mzdy. Tyto aplikace musí často kvůli obchodním procesům vzájemně spolupracovat, a proto je užitečné pracovat s organizacemi, které nabízejí sestavy aplikací, jež lze jednoduše vzájemně propojit.

Pokud již cloudové aplikace máte, je možné, že je budete chtít rozšířit nebo upravit. Zatímco původní požadavky mohou zahrnovat jen aplikace pro výpočty a ukládání (infrastrukturu), můžete se později rozhodnout připojit nové funkce, jako například mobilní kanály a vizualizace dat (v podobě platformových služeb). Za běžných okolností přinese spolupráce se stejnou společností vyšší výkonnost a efektivnější procesy než spojování technologií z různých zdrojů. Jejich souvislé řízení bude tedy mnohem jednodušší.

 Tak jako jakékoli jiné lidské vztahy i volba toho správného cloudového partnera vyžaduje spolupráci a čas na vzájemné poznávání, aby bylo možné zajistit společný rozvoj a růst v průběhu času. 

Poskytovatel komunikací společnost Avaya je skvělým příkladem společnosti, která se vydala tímto směrem . Avaya nahradila zastaralé SaaS řešení správy partnerských vztahů, kombinací řešení společnosti Oracle: Sales (Prodej), Marketing a Social Relationship Management Cloud (Správa sociálních vztahů), a také PaaS cloudové služby pro integraci a Java development (Vývoj aplikací pro platformu Java). Výsledkem je mnohem škálovatelnější, ekonomičtější a agilnější řešení, které společnosti Avaya umožnilo zjednodušit režijní náklady na správu IT a zároveň si udržet konkurenční výhodu a vysokou úroveň spokojenosti zákazníka.

Dalším aspektem, který je nutno zvážit, je, že cloud computing je stále relativně mladý. Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu následujících pěti let dojde vzhledem ke zrání tohoto sektoru k významné konsolidaci dodavatelů. Stojí proto za to zvážit pravděpodobnou životnost vašeho poskytovatele cloudu a podrobné zmapování produktu. Tato oblast se velmi rychle rozvíjí. Můžete očekávat, že do cyklů pravidelných aktualizací přibudou nové prvky a funkce.

Tak jako jakékoli jiné lidské vztahy i volba toho správného cloudového partnera vyžaduje spolupráci a čas na vzájemné poznávání, aby bylo možné zajistit společný rozvoj a růst v průběhu času (výzva).

Pokud je výběrovému řízení věnován čas a péče, může představovat začátek krásného vztahu, který odolá zkoušce času.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více