Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Your Cloud, Your way: Proč PaaS?

Why PaaS?

Proč je cloud jako orchestr; a PaaS jako dirigent

Dain Hansen, Director,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Hudební nástroje znějí skvěle samy o sobě, ovšem hrají-li společně, je to ještě lepší: totéž platí pro cloudové služby.

Intel

Přijetí cloudu se mnoho let prezentovalo jako řada možností k výběru. Mezi ně patřilo rozhodování o tom, zda využívat veřejný nebo privátní cloud; nebo zda ignorovat obě možnosti a zůstat u podnikových IT systémů provozovaných na vlastní infrastruktuře, tzv. on-premise. Podniky rovněž musely vybírat z široké palety služeb – počínaje softwarem jako službou (SaaS) přes infrastrukturu poskytovanou jako službu (IaaS) až po platformu jako službu (PaaS). To vyvolávalo další otázky: která z těchto služeb by pro ně byla nejvýhodnější? Do které by měly okamžitě investovat a na kterou by si mohly dovolit čekat?

S příchodem éry cloud computingu je nyní jasné, že i když je stále třeba přijímat klíčová rozhodnutí, výběr těch správných možností pro podnik nebyl nikdy snazší. Je to proto, že nyní je už jasné, že budoucnost podnikového IT nespočívá až tak v implementaci jedné nebo dvou cloudových služeb (bez ohledu na to, jak jsou strategické), jako spíš v komplexním přijetí cloudu ve všech jeho formách. Důvodem je to, že se hodnota cloudových služeb a infrastruktury exponenciálně zvyšuje, jsou-li poskytovány v podobě sladěného celku.

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Stejně jako nelze zvuk osamělého saxofonisty porovnávat se silou celého orchestru, tak podobně podniky, které mají komplexní cloudovou strategii, jsou v jiné lize než podniky, které provozují izolované prvky cloudu (výzva). I když s sebou izolované prvky cloudu z krátkodobého pohledu přinášejí výhody v oblasti produktivity a nákladů, komplexní cloudová strategie nabízí daleko větší výhody vyplývající z úplné transformace podniku.

Udělejme si v tom jasno: hovořím-li o „holistické“ cloudové strategii, nehovořím – prozatím – o IT systémech, které jsou stoprocentně postaveny na cloudu. Na takové systémy si budeme muset počkat nejméně deset let. Mezitím nás čeká období, kdy bude cloudová infrastruktura existovat společně s infrastrukturou on-premise. Tento přístup je zcela logický, jelikož podniky investovaly do současných systémů příliš mnoho na to, aby se jich jen tak vzdaly. Společnosti by měly místo toho hledat způsob, jak spojit již zavedené prostředky a technologie s jejich cloudovými a hybridními ekvivalenty.

O tento přístup ke cloudu se bude zajímat každá organizace, která chce být seriózní konkurencí v digitálním věku, protože jí umožní spojit to nejlepší ze svých veřejných a privátních cloudů s on-premise zdroji. Aby tento systém fungoval, musí existovat lepidlo, kterým se spojí všechny prvky navzájem. Cloud nikdy nenaplní svůj potenciál bez prostředků k integraci veřejných. privátních a on-premise aplikací, middleware a infrastruktury a bez jejich obohacení o údaje získané z celého podniku.

A to je důvod, proč je tak důležité vybrat si to správné řešení Platform as a Service (PaaS). PaaS je dirigentem našeho orchestru: stará se o to, aby všechny prvky cloudového prostředí pracovaly v souladu a byly dokonale sladěné (výzva).

Nejlepší systémy PaaS například umožňují integraci mezi různými cloudovými službami (jako například řešení SaaS a IaaS). To umožňuje podnikům virtualizaci procesů, jako například vývoje webové aplikace, při využití stejných standardů a nástrojů, na které jsou zvyklé ze svého podnikového prostředí (výzva). Moderní nabídky PaaS rovněž umožňují podnikům přesouvat pracovní zátěž mezi veřejnými a privátními cloudy, jakož on-premise instalacemi anebo hybridním prostředí, přičemž je možné snadno migrovat on-premise aplikace do cloudu a případně zpět.

 Podniky, které mají komplexní cloudovou strategii, jsou v jiné lize než podniky, které provozují izolované prvky cloudu. 


PaaS však musí hrát daleko větší roli při umožňování komplexního cloudu, než jen působit jako most mezi světem cloudu a on-premise instalacemi; jde také o důležitý prostředek k zabezpečení toho, že budou cloudové služby poskytovat to, čeho jsou schopné. Nějaká organizace může například zjistit, že její „krabicové“ SaaS aplikace nesplňují zcela její podnikové požadavky; přinejmenším ne tak, jak je splňovala její „starosvětská“ a (s největší pravděpodobností) do vysoké míry přizpůsobená podniková aplikace. Těmto přizpůsobením se často připisuje to, že vedou k odlišení se od konkurence. V tomto případě mohou podniky využívat cloudové služby pro vývoj aplikací (databáze a middleware) a vyvinout a implementovat vlastní kód nebo kompletní aplikační rozšíření, kterými rozšíří a přizpůsobí funkčnost svých SaaS aplikací a upraví je dle svých potřeb.

Podniky mohou rovněž rozšířit SaaS aplikace o platformové služby pro poskytování dalších možností, jako je sdílení dokumentů nebo analytika. Dobré prostředí PaaS to umožní a zároveň obejde nástrahy, které byly tradičně spojeny s přizpůsobováním aplikací, jako například komplikovaný proces aktualizace.

Dnes mnohé podniky bojují o přežití. Čelí stále náročnějším zákazníkům, novým konkurentům s digitálními možnostmi a změněným obchodním modelům. Je čas, aby podniky začaly cloud brát vážně, což znamená nahrazení ad-hoc implementací za plně sladěnou cloudovou platformu. Jedině prostřednictvím takové platformy budou podniky moci transformovat, soutěžit a vyhrávat.

PaaS je dirigentem našeho orchestru: stará se o to, aby byly všechny prvky prostředí cloudu pracovaly v souladu a byly dokonale sladěné.

Nejlepší systémy PaaS umožňují integraci mezi různými cloudovými službami, jako například řešení SaaS a PaaS.


Tento článek o PaaS vám přináší společnost Oracle a Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Learn More