Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

IDC – SaaS Survey

SaaS Survey

SaaS je klíčem k modernizaci firmy a
zvýšení konkurenceschopnosti€‹

Swami Natarajan

SaaS je klíčem k modernizaci firmy a zvýšení konkurenceschopnosti

Analytická společnost IDC sestavila studii o osvojování konceptu Software jako služba (SaaS). Studii sponzorovala společnost Oracle a vyplývá z ní, že klíčovým přínosem cloudové technologie pro firmy je vedle úspory nákladů také efektivnost procesů a produktivita.

áspolečnost IDC sestavila studii o využívání konceptu Software jako služba (SaaS). Studii sponzorovala společnost Oracle a vyplývá z ní, že klíčovým přínosem cloudové technologie pro firmy je vedle úspory nákladů také efektivnost procesů a produktivita.

ává hloubkové rozhovory s vedoucími pracovníky IT a pracovníky s rozhodovacími pravomocemi z celkem 160 organizací zaměstnávajících 500 nebo více pracovníků v Africe, na Středním Východě a ve Východní Evropě. Studie popisuje, jak zákazníci služeb Oracle SaaS překonávali obavy a zábrany při osvojování cloudové technologie.

Za další postřehy k tématu Získejte plnou výzkum.

Hnací silou osvojování cloudu v regionu je přístup k lepší technologii

 Šetření prokázalo, že více než 60 % všech firem napříč nejvýznamnějšími vertikálními trhy si osvojilo nebo v současnosti implementuje cloudová řešení.


Dvěma nejdůležitějšími faktory, díky nimž si firmy ochotněji osvojují službu SaaS, je přístup k lepší technologii (58 %) a rychlejší začleňování dalších IT zdrojů (53 %). Třetím a čtvrtým nejvýznamnějším faktorem je realizace většího počtu projektů bez nutnosti najímat další pracovníky (51 %) a standardizace (50 %). Významnou motivací pro osvojení služby SaaS je dále možnost zlepšování dovedností v oblasti IT (49 %) a přístup k nejnovějšímu softwaru a technikám (48 %).

Studie ukázala, že řada firem v regionu zaujímá postoj „zvažujeme i Saas“. To znamená, že pokud potřebují nové aplikace nebo potřebují nahradit starší z důvodu výkonnosti, kapacity a funkčnosti, zvažují jak řešení Saas, tak získání vlastního softwaru.

Šetření prokázalo, že více než 60 % všech firem napříč nejvýznamnějšími vertikálními trhy si osvojilo nebo v současnosti implementuje cloudová řešení.

69 % respondentů má dojem, že cloud nabízí významné a hmatatelné výhody, 55 % z nich se domnívá, že nabízí hodnotu, avšak nákladnost a nedostupnost odpovídající pásmové šířky brání lokální implementaci.

Studie ukázala, že 48 % firem v současnosti využívá technologii SaaS a dalších 31 % plánuje její využití do jednoho roku nebo dvou let. 22 % firem v současnosti používá službu Platforma jako služba (PaaS) a dalších 36 % plánuje její využití do 12 až 24 měsíců.

Studie zmiňuje některé problematické otázky, zejména v souvislosti se zabezpečením. Za klíčový problém byla označena konektivita, pro některé organizace se však problém konektivity vyřešil zavedením služby SaaS. Organizace, které si osvojily službu SaaS, investovaly do optimalizace sítě a doplňkového zabezpečení, aby byla zajištěna celková kvalita služby SaaS.

Banky se domnívají, že cloud nabízí významné a hmatatelné výhody

Studie se také zaměřuje na konkrétní sektory včetně bankovnictví. Výsledky ukazují, že 59 % všech dotazovaných bank se domnívá, že cloud nabízí významné a hmatatelné výhody, přičemž 52 % dotazovaných institucí v současnosti ve svých organizacích služby SaaS používá.

64 % dotazovaných bank očekává v příštím roce nárůst počtu uživatelů služby SaaS a 38 % bank zaujímá postoj ve smyslu „SaaS na prvním místě“. Primární hnací silou pro osvojení SaaS je přístup k lepší technologii a zlepšení IT dovedností, 87 % bank uvedlo, že hlavní přínosem je podle jejich zkušeností produktivita zaměstnanců.

Moderní cloudové aplikace od společnosti Oracle umožňují zákazníkům vytvořit si novou představu o obchodní postupech a nabytých zkušenostech. Nejlepší aplikace v oboru Software jako služba (SaaS) v rámci Oracle Cloud jsou integrovány se sociálními, mobilními a analytickými funkcemi, aby firmy naplnily očekávání zákazníků, přispěly k úspěšnému podnikání a uspokojení požadavků trhu.

Úspěchy zákazníků služeb SaaS

Výsledky průzkumu ukazují, že osvojení služby SaaS v zemích ECEMEA trvale roste a firmy v tomto regionu volí nejnovější technologii, aby spolehlivěji dosahovaly podnikatelských cílů.