Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je cloudové úložiště? Definice, možnosti a výhody

Cloudové úložiště, podobně jako jiné cloudové služby nabízené poskytovatelem, zahrnuje několik funkcí spouštěných na hardwaru poskytovatele, přičemž zůstává dostupné na dálku. Každá z těchto funkcí řeší jiné požadavky, ale všechny mají společný cíl poskytovat flexibilitu s platbou pouze za to, co skutečně používáte. Poskytovatel je zodpovědný za údržbu základního hardwaru a zajištění dostupnosti, odolnosti a ochrany dat.

Nejběžnějšími typy cloudových úložišť jsou úložiště objektů, blokové úložiště a úložiště souborů.

Porovnání blokového úložiště a úložiště objektů a další definice pro cloudová úložiště

Typy úložišť se liší především způsobem přístupu a výkonem. Aplikace, která používá úložiště, a její umístění určují požadavky na úložiště, které jsou často přizpůsobené konkrétním potřebám.

 • Cloudové úložiště souborů:
  Většina tradičních aplikací spuštěných na fyzickém serveru a využívajících fyzické disky v datovém centru používá úložiště souborů. Operační systémy, jako jsou Linux a Windows Server, poskytují aplikacím, které na nich běží a používají souborový systém, jedinou konzistentní sadu pravidel a metod pro ukládání a načítání dat. Operační systém řeší detaily skryté v pozadí: Je fyzický disk jednotka SSD? Tradiční pevný disk s otáčejícím se diskem? Optický disk? Nebo se jedná o sdílení vzdálených souborů v síti? Aplikace tyto potřeby odstraňují, protože z podstaty otevírají, čtou a ukládají soubory a zapisují do souborů podle naprogramovaných pravidel, a nikoli podle přesných fyzických detailů, které se mohou lišit.

  Cloudové úložiště souborů poskytuje operačním systémům spuštěným na serverech v cloudu standardní sdílení síťových souborů. To je podobné sdílení síťových souborů, které mohou být spuštěny ve vašem vlastním datovém centru, které operační systém prezentuje aplikacím jako souborový systém. Aplikace spuštěné ve výpočetních instancích v cloudu pak mohou tento soubor odpovídajícím způsobem použít. Aplikace není nutné při spouštění v cloudu nijak měnit a upravovat pro práci s jiným úložištěm, protože nadále poběží s úložištěm souborů, které vždy používaly.

  Poskytovatel cloudu zajišťuje správu hardwaru, včetně fyzických disků a sítě, a také replikaci a ochranu dat, zatímco plánování kapacity na místě se přizpůsobuje automaticky zvýšené míře využití. Přirozené výhody jsou zřejmé při srovnání s tradičním přístupem zahrnujícím důkladnou rozvahu plánovaných nákupů síťových souborových systémů tak, aby vyhověly potřebám budoucího růstu, následnou správu hardwaru a zajištění ochrany dat vlastními silami.
 • Svazek bloků: Svazky bloků, stejně jako cloudové úložiště souborů, představují vylepšenou verzi typu síťového úložiště, které možná již používáte v datovém centru. Poskytují odlišnou abstrakci úložné kapacity pro operační systém, která přináší menší režii sítě, ale současně vyžaduje větší míru konfigurace a správy v operačních systémech, které je používají. Na oplátku však nabízí vyšší výkon.

  K jejich konfiguraci lze použít různá nastavení pro zvýšení výkonu nebo snížení nákladů. Na rozdíl od cloudového úložiště souborů je nutné svazky bloků konfigurovat s konkrétní velikostí, ovšem tuto velikost lze kdykoli zvětšit, zatímco svazek zůstane ve stavu online a bude dostupný pro aplikace, které jej používají.

  Stejně jako u libovolné cloudové služby poskytovatel zajišťuje správu hardwaru, plánování kapacity a replikaci a ochranu dat.
 • Úložiště objektů: K úložišti objektů se přistupuje odlišným způsobem než k ostatním popisovaným typům úložišť. Vzhledem k přístupu přímo ze softwarových aplikací a nikoli prostřednictvím operačního systému musí být aplikace cíleně vytvořena tak, aby používala úložiště objektů. Údržba úložiště objektů probíhá vzdáleně z aplikace, zatímco přístup k úložišti lze uskutečnit dvěma zdánlivě podobnými, ale přesto zásadně odlišnými způsoby. V prvním případě k němu často přistupují přes internet různé aplikace provozované na jednotlivých počítačích, mobilních zařízeních, zařízeních internetu věcí atd. V druhém případě jej mohou používat aplikace běžící v cloudovém prostředí.

  Aplikace, které používají úložiště objektů, mohou flexibilně ukládat a načítat nestrukturovaná data do vzdáleného umístění bez použití systému souborů, protože uložené položky jsou pro poskytovatele cloudových služeb pouhými abstraktními „objekty“. Vývojář aplikací tak může zachovat maximální flexibilitu a má k dispozici v podstatě neomezené úložiště dat volného formátu v cloudu, přičemž jsou účtovány poplatky pouze za uložené a přenesené množství dat.

  Úložiště objektů má dvě nevýhody: o něco více práce pro autory aplikací v souvislosti se správou jejich vlastních formátů objektů a omezení z hlediska výkonu. Software přistupuje k úložišti objektů prostřednictvím volání rozhraní API, zpravidla přes internet, takže zatímco komunikace s přímo připojeným úložištěm trvá řádově mikrosekundy a s blokovým úložištěm nebo úložištěm souborů řádově milisekundy, komunikace s úložištěm objektů může někdy trvat sekundu nebo ještě déle. Pro mnohé případy použití, například koncové uživatele používající mobilní aplikace, které se připojují ke cloudovému úložišti, je tento výkon přijatelný, zejména s ohledem na možnost „přístupu odkudkoli“, kterou tyto aplikace nabízejí. Pokud je aplikace používající úložiště objektů provozována v cloudu, ve kterém jsou dané objekty uloženy, je výkon samozřejmě podstatně vyšší, protože se všechny prostředky nacházejí ve stejné oblasti ve vlastní síti poskytovatele cloudu.

Jaké jsou výhody cloudového úložiště?

 • Náklady na vlastnictví: Z pohledu IT přináší cloudové úložiště výrazné snížení řady režijních nákladů. Odstraňuje četné přímé náklady, od nákupu hardwaru po další úložiště, které je vyžadováno pro scénáře škálování nebo špiček zatížení. To se projeví i na nepřímých nákladech: veškerou přípravu hardwaru, správu dat nebo odstraňování problémů již neřeší pracovníci IT, ale poskytovatel. Oddělení IT tak bude nuceno jen zřídka přerušit svou práci, aby vyřešilo náhlé problémy, a jeho zaměstnanci se budou moci místo toho soustředit na komplexnější úkoly a další inovace.
 • Škálovatelnost: Vzhledem k tomu, že cloudové úložiště používá model pay-as-you-go, je platforma vytvořena tak, aby zvládla rychlé škálování podle potřeby. Ve scénáři s místním hardwarem musí oddělení IT zakoupit, integrovat a nakonfigurovat další úložiště a příslušný hardware. Poskytovatelé cloudových úložišť souborů navrhli svou infrastrukturu tak, aby se dokázali vypořádat se všemi potřebami klientů ohledně konfigurací a velikostí, takže se mohou rychle přizpůsobit i v případě klienta, jehož uživatelská základna se mimořádně rychle rozrůstá.
výhody cloudového úložiště

Úložiště souborů pro vysoce výkonné výpočetní prostředí v cloudu

Vysoce výkonná výpočetní prostředí (HPC) jsou stále běžnější, protože umělou inteligenci, strojové učení, technické simulace a aplikace finančního modelování používá stále více společností. Pokrok, který vysoce výkonná výpočetní prostředí v cloudu zaznamenala v posledních letech, přispěl k tomu, že jsou nyní snadno implementovatelná a dostupná, a navíc za přijatelnou cenu.

Podle nedávného příspěvku na blogu Oracle Cloud Infrastructure je však pro simulace, umělou inteligenci, strojové učení a složité modelování často značnou překážkou nedostatečná propustnost sdíleného souborového systému pro výpočetní clustery.

„Tuto úroveň výkonu dokážeme poskytnout, protože naše blokové úložiště využívá média NVMe SSD a naše datová centra mají rychlou a plochou síťovou architekturu. Naše důvěra ve schopnosti našeho úložiště je tak silná, že nabízíme výkon blokového úložiště podložený jedinečnou smlouvou o úrovni výkonu poskytovaných služeb. Propustnost se liší podle velikosti svazku, přičemž všechny svazky o velikosti 1 TB a větší poskytují maximální propustnost 480 MB/s při vyvážené úrovni výkonu a výchozím nastavení, a to bez dalších poplatků.“

Tento typ úložiště sice vyžaduje ruční vytváření clusterů souborových serverů s cloudovými výpočetními instancemi s přímo připojenými jednotkami SSD, ale současně poskytuje nejvyšší úrovně výkonu (nejvyšší propustnost a nejnižší latenci) vyžadované pro tyto aplikace HPC.

Případové studie cloudového úložiště

Veritas
Společnost Veritas Technologies je po celém světě známá svou péčí o data zákazníků, kterou zajišťuje tým tvořený více než 7 000 zaměstnanců. Vzhledem k neustálému zvyšování složitosti dat v průběhu posledních let potřebovala společnost Veritas platformu, která by trvale poskytovala lepší výkon a současně byla snadno škálovatelná. S pomocí společnosti Oracle dokázala společnost Veritas během jediného víkendu migrovat 192 terabajtů dat na novou platformu bez jakýchkoli prostojů. Tím také dosáhla celkové úspory ve výši 2,5 milionu USD.


Agroscout
Startup AgroScout byl založen za jediným účelem: pomoci zemědělcům po celém světě minimalizovat ztráty na plodinách způsobené škůdci a chorobami. Algoritmy strojového učení využívající platformu Oracle Cloud Infrastructure pomohly společnost AgroScout výrazně zdokonalit analýzu snímků polí pořízených pomocí dronů. Když pěstitelé vědí, s jakými škůdci a chorobami se musí vypořádat, ušetří peníze, zvýší výnosy a v konečném důsledku budou moci zásobovat potravinami více lidí.

Bezplatné vyzkoušení řešení Oracle Cloud Storage

Bezplatný účet Oracle Cloud umožňuje přistupovat k mnoha trvale bezplatným službám, včetně dvou databází Oracle Autonomous Database, a řadě dalších funkcí. Tyto trvale bezplatné prostředky jsou dostupné nepřetržitě a bez časových omezení.