Nejčastější dotazy

Otevřít vše Zavřít vše
 • Kdy bude moje faktura doručena?

  Po aktivaci vašich služeb bude vygenerována faktura a doručena na fakturační adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Aktivace služby (nazývaná také zřízení) způsobí spuštění fakturačního procesu. Doby zřízení se liší podle produktu:

  • Řešení PaaS a IaaS jsou zřízena během několika hodin.
  • V případě řešení SaaS to může trvat déle. Doba zřízení produktů se liší.

  Faktury jsou zasílány po:

  • Zřízení všech produktů na objednávce
  • nebo

  • 15 dnech

  Podle toho, co nastane dříve. Pokud aktivace služby trvá déle než 15 dní, může být pro jednu objednávku vygenerováno více faktur.

 • Můžete mi pomoci porozumět procesu fakturace?

  Samozřejmě. Podívejte se na toto užitečné video, které vysvětluje fakturaci v cloudu.

 • Proč jsem za svou objednávku obdržel/a více faktur?

  Pokud aktivace daného produktu trvá déle než 15 dnů, může být pro jednu objednávku vygenerováno více faktur. Budoucí faktury budou sloučeny.

 • Proč jsou faktury vystavovány před úplnou implementací?

  Proces fakturace začíná aktivací služby (zřízení). Časová osa zřizování se u různých cloudových produktů liší, i když jsou rezervovány ve stejném pořadí. Před dokončením implementace tedy můžete obdržet více faktur.

 • Proč jsem obdržel/a fakturu za použití po uplynutí data počátečního období předplatného?

  Předplatné služby veřejného cloudu PaaS a IaaS společnosti Oracle nevyprší. Zákazníci mohou službu nadále používat i po uplynutí počátečního období předplatného. Pokud tak učiníte, bude vám naúčtována částka a vaše použití bude:

  • Sledováno podle počtu hodin
  • Účtováno měsíčně ve splátkách prostřednictvím modelu Pay As You Go

  Ceny jsou založeny na aktuální hodinové ceníkové ceně služby.

 • Jak bude moje faktura doručena?

  Po aktivaci vašich služeb bude vygenerována faktura a doručena na fakturační adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

  Fakturační kontakt může také získat fakturu po přihlášení ke svému účtu shop.oracle.com

 • Proč se částka faktury neshoduje s objednávkovým dokumentem nebo objednávkou?

  Mezi dva důvody, proč může být částka na faktuře nižší než částka uvedená v objednávkovém dokumentu, patří více faktur generovaných pro jednu objednávku a souběžné zpracování. Zde je vysvětlení:

  Více faktur pro jednu objednávku
  Aktivace služby (zřízení) je spouštěcím faktorem pro generování faktur. Doby zřízení se liší podle produktu. Z tohoto důvodu může být pro jednu objednávku vygenerováno více faktur, což má za následek rozdíl mezi částkou faktury a objednávkovým dokumentem.

  Souběžné zpracování
  Období poskytování služeb pro všechny produkty v rámci odběru vyprší ve stejný den. Toto se nazývá souběžné zpracování. Doby zřízení se liší v závislosti na produktu a v důsledku toho bude doba zřízení služeb pro produkty, které jsou poskytnuty později, kratší než doba uvedená v objednávkovém dokumentu. Náklady jsou rozděleny tak, aby odrážely zkrácené období poskytování služeb. Jako příklad:

  PaaS 1. ledna až 31. prosince 12 měsíců $24,000
  SaaS 1. února až 31. prosince 11 měsíců $22,000
 • Jak mohu identifikovat objednávku, která mi byla naúčtována?

  Existuje několik způsobů, jak identifikovat objednávku na faktuře:

  • Vyhledejte referenční číslo objednávky dole, vlevo od objednávkového dokumentu. Toto číslo se také objeví v popisu řádku faktury.
  • Pokud jste zadali číslo objednávky, zobrazí se na faktuře v poli s číslem objednávky.
  • Chcete-li požádat o přidání čísla objednávky na fakturu, kontaktujte nás. Kontaktní informace pro fakturační dotaz jsou také uvedeny na vaší faktuře.
 • Proč jsem obdržel/a jednu fakturu pro více objednávek?

  Společnost Oracle fakturuje podle předplatného. Na následujících fakturách bude sloučeno více objednávek pro jedno předplatné. Například: základní objednávka s doplňkovou službou nebo službou rozšíření.

 • Proč je částka mé faktury menší než celková hodnota mé objednávky?

  Zpoždění při aktivaci služby (zřízení) vede k částce faktury, která je menší než částka celé objednávky. Společnost Oracle neúčtuje za období, kdy služba nebyla aktivní.

 • Jak jsou fakturovány objednávky rozšíření a doplňků?

  Během období poskytování služeb je možné navýšit základní předplatné dvěma způsoby:

  • Rozšíření: zvýšení množství služeb
  • Doplněk: přidání dalších produktů

  Proces fakturace začíná aktivací služby (zřízení) pro jednotlivé přidané produkty. Faktury jsou zasílány po:

  • Zřízení všech produktů na objednávce
  • nebo

  • 15 dnech

  Podle toho, co nastane dříve.

  Pokud aktivace služby trvá déle než 15 dní, může být pro jednu objednávku vygenerováno více faktur.

 • Proč jsem obdržel/a více faktur za svou objednávku rozšíření nebo doplňků?

  Pro jednu objednávku může být vygenerováno více faktur v následujících případech:

  • Aktivace služby trvá déle než 15 dní
  • Způsob platby za rozšíření nebo doplněk se liší od původní objednávky
  • Číslo objednávky rozšíření nebo doplňku se liší od původní objednávky

  V závislosti na podmínkách základního předplatného budou naúčtovány další faktury.

 • Co je nadměrné čerpání?

  Nadměrné čerpání je použití, které překračuje zakoupenou částku. V takovém případě jsou účtovány další poplatky. Více informací najdete v tomto videu, které obsahuje podrobnější vysvětlení.

 • Jaký je proces fakturace pro krátkodobé navýšení kapacity?

  Společnost Oracle umožňuje u některých neměřených služeb použití další kapacity nad rámec předplatného. To je označováno jako krátkodobé navýšení kapacity. Celková kapacita (sazba předplatného plus krátkodobé navýšení kapacity) nesmí překročit dvojnásobek (2x) předplatného. Pokud jste například zakoupili předplatné, které umožňuje 4 OCPU měsíčně, vaše krátkodobé navýšení kapacity by bylo omezeno na celkem 8 OCPU pro tuto službu. Za tuto zvýšenou kapacitu vám bude prostřednictvím modelu Pay As You Go účtován poplatek za hodinu, který bude fakturován v měsíčních splátkách. Ceny za tuto zvýšenou kapacitu budou vycházet z aktuální ceníkové ceny za hodinu, která je k dispozici na adrese cloud.oracle.com.

  Podívejte se na toto video, kde se dozvíte více.

 • Proč jsem obdržel/a fakturu za nadměrné čerpání, když jsem již podepsal/a rozšíření?

  Poplatky za nadměrné čerpání mohou vzniknout, pokud je objednávka rozšíření zadána a aktivována po datu ukončení původního předplatného.

 • Proč mi stále účtujete poplatky za vypršení platnosti předplatného?

  Předplatné společnosti Oracle pro platformy PaaS a IaaS nemá:

  • Datum ukončení smlouvy
  • Definované období předplatného

  Při dalším používání předplatného cloudu bude vygenerována faktura. Pokud jste vyčerpali předplacené předplatné a pokračujete v používání jakékoli aktivní cloudové služby, obdržíte fakturu.

 • Jak mohu identifikovat objednávku, která mi byla naúčtována?

  Pokud jste nám při zadávání objednávky poskytli číslo objednávky, bude vytištěno na vaší faktuře.

 • Proč na faktuře chybí číslo objednávky?

  Pokud jste nám při zadávání objednávky poskytli číslo objednávky, bude zahrnuto ve všech souvisejících fakturách. Ověřte, zda jste při zadávání objednávky zadali číslo objednávky.

 • Mohu k faktuře přidat číslo objednávky?

  Ano. Chcete-li požádat o přidání čísla objednávky na fakturu, kontaktujte nás. Kontaktní informace pro fakturační dotaz jsou také uvedeny na vaší faktuře.

 • Jak mohu na faktuře změnit číslo objednávky?

  Pokud chcete požádat o aktualizaci čísla objednávky, kontaktujte nás. Bude nutné poskytnout následující informace:

  • Číslo faktury
  • Kopie správné objednávky
 • Co znamená POEF-1 na mé faktuře?

  POEF-1 potvrzuje, že vydání objednávky není pro vaši společnost standardním procesem.

 • Mohu získat fakturu s jiným popisem řádku, která odpovídá mé objednávce?

  Společnost Oracle účtuje objednávky podle objednávkového dokumentu, nikoli podle objednávky zákazníka.

 • Mám k dispozici kredity UCM. Proč jsem obdržel/a fakturu za nadměrné čerpání?

  Pokud vaše použití přesáhne měsíční částku závazku, vzniknou další poplatky, které budou účtovány jako přebytek. Náklady se počítají se stejnou zlevněnou sazbou jako váš měsíční závazek.

 • Jak jsou fakturovány objednávky typu Pay As You Go?

  Fakturace Pay As You Go probíhá každý měsíc podle využívání. Podrobné vysvětlení najdete v tomto videu.

 • Jak mohu získat kredity pro cloudovou službu?

  Zkontrolujte, zda máte smluvní doložku o tom, že můžete požádat o kredity služby. Pokud ano, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené na vaší faktuře.

 • Moje služby sdružené kapacity byly zpožděny. Proč společnost Oracle účtuje celou částku předplatného?

  Produkty sdružené kapacity nejsou účtovány poměrně podle délky trvání smlouvy. Všechny zakoupené služby mohou být použity kdykoli během období poskytování služby.

 • Jaký je postup fakturace pro předplatné UCM Monthly Flex?

  Informace o procesu fakturace najdete v tomto videu.

 • Jaký je proces fakturace pro předplatné softwaru jako služby (SaaS)?

  Software jako služba je nabízen jako neměřené předplatné. Konfigurace služby je určena v okamžiku zadání objednávky. Náklady jsou založeny na měsíčním poplatku s dobou platnosti jeden až tři roky. Fakturace probíhá předem v ročním nebo čtvrtletním intervalu.

  Informace o fakturaci různých modelů předplatného najdete v tomto videu.

 • Mohu změnit frekvenci fakturace?

  Pokud chcete změnit frekvenci fakturace, je nutné vytvoření dodatku smlouvy. Pokud potřebujete další podrobnosti, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené na faktuře.

 • Jak mohu změnit fakturační údaje na své faktuře?

  Pokud chcete změnit fakturační údaje na své faktuře, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené na faktuře.

 • Daňové identifikační číslo (DIČ) na mé faktuře je nesprávné. Jak to mohu opravit?

  Chcete-li na své faktuře požádat o nové daňové identifikační číslo (DIČ), kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené na faktuře. Nezapomeňte do žádosti uvést opravené daňové identifikační číslo (DIČ).

 • Jak lze přidat, odebrat nebo aktualizovat kreditní kartu?

  Aktualizace kreditní karty můžete provést po přihlášení k účtu na adrese shop.oracle.com

 • Existuje hranice pro platby kreditní kartou?

  Ano. Zákazník může platit faktury kreditní kartou, pokud:

  • Hodnota faktury (včetně řádku a daně) nepřesáhne 99 999,99 USD
  • Kreditní karta je přijatelným způsobem platby v zemi, ve které je uzavřena smlouva nebo zaúčtována objednávka

  Kreditní karta je jediným přijatelným způsobem platby pro všechny transakce, které jsou nižší než 2 000 USD, v zemích, kde je kreditní karta přijatelným způsobem platby. Nelze kombinovat více objednávek, pokud by překročily hranici 2 000,00 USD.

 • Jak mohu ověřit, že množství uvedené na mé faktuře je správné?

  Chcete-li získat úplné vysvětlení své faktury na základě smlouvy a objednávkového dokumentu, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené na faktuře.

 • Mohu fakturaci pozastavit?

  Ne. Společnost Oracle vystavuje faktury na základě podmínek vaší smlouvy.

 • Jaké jsou možnosti frekvence fakturace nabízené společností Oracle?

  Společnost Oracle nabízí čtyři různé možnosti frekvence fakturace:

  • Roční předem: celková částka za rok je fakturována na začátku fakturačního období
  • Čtvrtletně předem: čtvrtina celkové roční částky je fakturována ve čtyřech intervalech na začátku každého čtvrtletí
  • Čtvrtletně ve splátkách: čtvrtina celkové roční částky je fakturována ve čtyřech intervalech na konci každého čtvrtletí. Dostupné pouze pro zákazníky z veřejného sektoru
  • Měsíční splátky: Modely Pay As You Go a nadměrné čerpání jsou účtovány na konci měsíce na základě vašeho skutečného využití
 • Mohu dostávat své faktury předem?

  Ano. Zásady fakturace společnosti Oracle umožňují fakturovat budoucí transakce po dokončení zřizování cloudové služby. Datem faktury bude datum vystavení faktury (nikoli budoucí datum). Nemusí být generovány faktury za služby, které dosud nebyly zřízeny.

 • Jaké jsou standardní platební podmínky společnosti Oracle?

  30 kalendářních dní od data fakturace.

 • Poskytuje společnost Oracle zálohové faktury?

  Ne.