Společnost AMC přechází na cloudový základ ERP a vidí budoucí úspory, které řešení Oracle Cloud přinese

Největší světový řetězec kin se obrací na řešení Oracle Fusion Cloud ERP, aby zefektivnil zásobovací postupy.

Sdílet:

Mnoho společností si během pandemie prošlo velmi podobnými zkušenostmi jako AMC. Naše rozhodnutí držet se společnosti Oracle v tomto těžkém období vypovídá hodně o našem vztahu. Každý den přijdeme do práce a děláme opravdu těžká rozhodnutí, za co utratíme své peníze. V rámci toho stále vidíme významné investice do společnosti Oracle.

Derrick LeggettŘeditel informatiky, AMC Theatres

Výzvy pro firmy

Tváří v tvář pandemii COVID-19 se společnost AMC Theatres – největší řetězec kin na světě – dostala z příjmů přes čtyři miliardy dolarů ročně na méně než 200 milionů dolarů v roce 2020. Tlak na dodavatelský řetězec navíc donutil společnost AMC na několik měsíců změnit dodavatele popcornu a vyřadit z nabídky i další položky. Řetězec kin již plánoval nahradit stávající systém Oracle E-Business Suite cloudovým řešením a pandemie celý proces urychlila.

Ekonomické tlaky a mnoho rozptylujících faktorů onemocnění COVID přiměly vedení k zahájení přechodu do cloudu pomocí malého, zvládnutelného a vysoce účinného projektu. Vzhledem k tomu, že společnost AMC neměla k dispozici žádný skutečný systém zásobování a byla silně závislá na dodavatelích třetích stran, hledala rychlý a spolehlivý způsob, jak vyřešit své problémy s dodavatelským řetězcem, aniž by musela implementovat kompletní cloudové řešení ERP. V době, kdy bylo řízení vztahů s dodavateli kriticky důležité, byla potřeba centralizovat funkce nákupu prvořadá.

Můžeme ušetřit více peněz a přesto posunout společnost kupředu? Myslím, že právě v tom je řešení Oracle Cloud opravdu úspěšné.

Derrick LeggettŘeditel informatiky, AMC Theatres

Proč AMC Theatres volí Oracle

Společnost Oracle Consulting, která společnosti AMC radila při migraci do cloudu, navrhla integrované řešení, které by zefektivnilo všechny postupy zadávání zakázek a umožnilo společnosti AMC zavést řešení Oracle Fusion Cloud ERP bez výrazného narušení činnosti. Oracle Soar, proprietární platforma, která automatizuje migraci databází a aplikací do cloudu, také poskytla společnosti AMC rychlý, předvídatelný a nákladově efektivní přístup k přechodu do cloudu.

Oracle Cloud ERP společnosti AMC umožňuje vyřešit problémy se zásobováním, ušetřit přibližně jeden milion dolarů a připravit se na budoucí rozsáhlejší migraci do cloudu.

Výsledky

Společnost AMC učinila první krok k implementaci řešení Oracle Cloud ERP, čímž tento řetězec kin vyřešil tlak na zásobování způsobený pandemií a zároveň položil základy pro rozsáhlejší migraci do cloudu v budoucnu. Přechod do cloudu pomohl společnosti AMC jen v prvním roce ušetřit více než jeden milion dolarů. Společnost říká, že řešení Oracle Cloud ERP dokáže zajistit bezproblémové transakce s dodavateli.

Po implementaci služby Oracle Fusion Cloud Procurement, která je součástí sady aplikací Oracle Cloud ERP, společnost AMC prověřila své výdaje ve všech oblastech. Identifikovala odchylky a způsoby jejich proaktivního urovnání.

„Na společnost AMC je vyvíjen velký tlak, aby udržovala co nejnižší nákladovou základnu a aby udržovala mnohem nižší míru inflace, než je skutečná míra inflace u produktů, které prodáváme. Věřím, že se nám to částečně podařilo, protože jsme zavedli řešení Oracle Cloud ERP,“ říká Derrick Leggett, ředitel informatiky.

Přechod do cloudu také společnosti AMC umožnil dokončit vykazování výdajů prostřednictvím mobilní aplikace, což je funkce, kterou společnost AMC dříve neměla. Podle Leggetta tato výhoda pomohla řetězci zvýšit konkurenceschopnost na trhu a lépe spravovat výdaje. Protože kvůli rozpočtovým omezením již společnost nemohla utrácet peníze za velké objednávky, nový systém zásobování společnosti AMC pomohl objednat odpovídající množství zásob, zopakovat tento proces a optimalizovat ho.

Partneři

Když pandemie COVID-19 uvrhla budoucnost filmového průmyslu do nejistoty, společnost AMC se spolehla na službu Oracle Consulting, která jí pomohla implementovat Oracle Cloud ERP za pouhých osm měsíců a integrovat všechny zásobovací postupy.

„Na projektech Oracle pracuji už 20 let. Toto bylo to nejhladší zavedení velkého modulu se společností Oracle, jakého jsem se kdy zúčastnil, a hodně k tomu přispěly předem připravené komponenty, integrace a nástroje služby Oracle Consulting, které nám umožnily jednak urychlit integrace, ale také urychlit vykazování dat,“ říká Leggett.

Publikováno:2. května 2023

O zákazníkovi

Společnost AMC byla založena v roce 1920 v Kansas City ve státě Missouri a stala se největším řetězcem kin na světě. Před pandemií dosahovala společnost AMC ročního obratu více než čtyři miliardy dolarů.