MONETA zefektivňuje bankovní operace pomocí řešení Exadata Cloud@Customer

MONETA Money Bank spravuje více než 300 instancí databáze Oracle Database s vysokou efektivitou a díky řešení Exadata Cloud@Customer získává flexibilitu a rychlost.

Sdílet:

Řešení Exadata Cloud@Customer nám umožňuje udržovat velmi nízkou latenci mezi modulem databáze a aplikacemi, čehož bychom jinak nemohli dosáhnout. Stroj je velmi spolehlivý, bezpečný a funguje skvěle jako skutečně responzivní databáze. Společnost Oracle navíc spravuje vše, co se strojem souvisí, což nám dodává klid.

Jakub ValentaŘeditel datové a IT infrastruktury, MONETA Money Bank

Výzvy pro firmy

S téměř 1,5 milionu klientů a sítí 160 poboček je MONETA čtvrtou největší finanční institucí v České republice. Banka působí jak v maloobchodě, kde poskytuje rezidenčním klientům rozmanitou nabídku finančních služeb, tak v komerčním segmentu, kde se zaměřuje především na malé podniky včetně nezávislých profesionálů.

Jako nedílnou součást své strategie IT infrastruktury nasadila MONETA v roce 2016 ve svých prostorách dva čtvrtinové racky platformy Exadata a v roce 2021 instalaci doplnila pořízením dalších dvou čtvrtinových racků platformy Exadata. Vzhledem k rychlému růstu banky však již o rok později vyvstala potřeba většího úložiště a databázových zdrojů. Banka se musela rozhodnout, zda si pořídit další místní databázi, nebo postupně přejít na cloud.

Zásadním problémem, kterému banka čelila, bylo udržení nízké latence mezi modulem databáze, který se používá k zápisu informací do databáze, a jejími aplikacemi. Aby se zabránilo vysoké latenci, muselo být úložiště provozních dat společnosti MONETA umístěno co nejblíže internetu a pobočkovým aplikacím, což vylučovalo úplnou migraci do služby Oracle Public Cloud.

Protože se chystalo sloučení s dalšími finančními institucemi, banka potřebovala zvýšenou flexibilitu databáze pro podporu kritických bankovních aplikací, aby zvládla příliv nových zákazníků a souvisejících dat.

Proč MONETA Money Bank volí společnost Oracle

Na základě dlouhodobého vztahu se společností Oracle banka zvýšila provozní flexibilitu, možnosti ukládání a výkon datového skladu tím, že zvolila řešení Oracle Exadata Cloud@Customer. Řešení také zajistilo nízkou latenci mezi více než 300 instancemi databáze Oracle a aplikacemi banky, čímž se eliminovaly úkoly spojené se správou rozšířené místní infrastruktury.

„Všechny naše kritické pracovní úlohy běží na databázi Oracle Database. Společnost Oracle má ve společnosti MONETA silné zastoupení a my jsme s kvalitou a výkonem řešení Oracle velmi spokojeni,“ říká Jakub Valenta, ředitel datové a IT infrastruktury.

Výsledky

Po zavedení řešení Oracle Exadata Cloud@Customer pro škálování infrastruktury a podporu strategie růstu mohl interní IT tým banky mnohem efektivněji provozovat více než 300 instancí databáze Oracle. Díky technologii Oracle Multitenant – která umožňuje databázi Oracle fungovat jako více připojitelných a samostatných databází, což zlepšuje využití zdrojů, správu databází a celkové zabezpečení dat – může tým spravovat všechny databáze jako jeden celek, což zvyšuje flexibilitu při správě úloh a omezuje potřebu ručních operací s databázemi až o 80 %.

Nasazení řešení Exadata Cloud@Customer nabízí společnosti MONETA vysokou míru flexibility díky schopnosti poskytovat nová prostředí mnohem rychleji, aniž by bylo nutné zvětšovat zábor místního prostoru. „Máme velký prostor pro růst a těžíme z řešení, které nám umožňuje zvažovat různé možnosti do budoucna, například upgrade našeho hlavního operačního systému nebo nasazení dalších testovacích prostředí, abychom mohli na trh uvést nové aplikace,“ říká Valenta.

Důležitou výhodou řešení Exadata Cloud@Customer je komplexní, nepřetržité šifrování všech dat uložených a provozovaných bankou, zálohované šifrovacími klíči vlastněnými zákazníkem. Exadata Cloud@Customer umožňuje společnosti MONETA snadno vyhovět předpisům České republiky o místním ukládání dat (data residency) tím, že stroj provozuje za vlastními firewally banky.

Přechodem na řešení Exadata Cloud@Customer se úkoly, jako je údržba a oprava infrastruktury, zcela přesunuly z rukou interního týmu IT na společnost Oracle. Námaha spojená s prováděním častých administrativních úkolů se podstatně omezila, čímž se uvolnily interní zdroje, které se mohou soustředit na jiné důležité úkoly.

Publikováno:24. června 2022