VLTAVA LABE MEDIA zkracuje dobu přípravy rozpočtu a plánování na polovinu, díky společnosti Oracle

Skupina VLTAVA LABE MEDIA zkracuje dobu přípravy rozpočtu o 50 % a dosahuje lepší konsolidace skupin pomocí řešení Oracle EPM Cloud.

VLTAVA LABE MEDIA je mediální společnost z České republiky a je hrdá na to, že je hybnou silou v oblasti webového a mobilního obsahu. V roce 2015 přešlo vlastnictví z německé společnosti Verlagsgruppe Passau na společnost Penta Investment a se změnou přišla potřeba jemněji vyladěného plánování a konsolidace. V důsledku toho se mediální skupina rozhodla změnit řešení používané pro plánování a rozpočtování.

Sdílet:

Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service funguje v našem složitého podnikání bez problémů, což nám umožňuje plánovat převody v rámci skupiny, vytvářet finanční výkazy a spravovat své provozy efektivněji než kdy dříve.

Jiří ZadníkVedoucí controllingu, VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Výzvy pro firmy

 • Získejte lepší kontrolu nad mezipodnikovými transakcemi pro konsolidované finanční uzávěrky v oblasti tiskových a vydavatelských služeb a distribuce
 • Zkraťte dobu potřebnou k přípravě rozpočtových předpovědí a zvyšte kvalitu vykazování urovnáním nesrovnalostí v datech
 • Integrujte plánování a rozpočtování se stávající IT architekturou mediální skupiny
 • Zaveďte systém prognózování v souladu se zásadami společnosti zaměřenými na digitální technologie

Výsledky

 • Zkraťte dobu přípravy čtvrtletních rozpočtových předpovědí mediální skupiny na polovinu – z 10 na 5 pracovních dnů – pomocí služby Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
 • Zkraťte dobu potřebnou na zpracování převody uvnitř skupiny, což povede k o 50 % rychlejší konsolidaci rozvah skupiny a posílení schopnosti rozvíjet vydavatelskou činnost.
 • Zvyšte kvalitu finančních dat propojením dříve nesourodých prognostických plánů z různých provozních skupin zavedením synergií při vytváření řešení v celé skupině, a to propojením prodeje, tisku, distribuce a dalších oddělení s podnikovými financemi
 • Zvýšení kvality finančního výkaznictví sloučením dříve nesourodých prognostických plánů a sladěním nesrovnalostí v datech zavedením služby Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service do všech obchodních jednotek – bezproblémové propojení podnikových financí s prodejem, tiskem, distribucí a dalšími odděleními.
 • Podpora správců mediálních skupin pomocí integrovaných nástrojů finančního plánování, automatizace generování a konsolidace výkazů zisků a ztrát, rozvah a výkazů o peněžních tocích ve všech vydavatelských a tiskových službách, v distribuci a online službách
 • Lepší přehled o finanční situaci mediální skupiny díky schopnosti služby Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service sledovat a upravovat mezipodnikové transakce, což vede k přesnějším konsolidovaným finančním výkazům
 • Služba Oracle Cloud je založena na strategii digitalizace na prvním místě, aby zajistila přechod od tištěných médií k online publikování tím, že nabízí plánování a tvorbu rozpočtů pro celou skupinu

Partneři

Skupina VLTAVA LABE MEDIA využila k zavedení cloudové služby Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service společnost Sophia Solutions, která je partnerem společnosti Oracle. Společnost Sophia Solutions vyškolila 25 uživatelů z oblasti řízení, servisu, prodeje a tisku, aby mohli řešení v červenci použít pro čtvrtletní proces rozpočtování, který zahrnuje data od nových společností získaných na konci června 2017.

„Řešení Oracle zavádíme spolu s nabídkami společnosti IBM. V případě společnosti VLTAVA jsme usoudili, že jejím potřebám nejlépe vyhovuje řešení Oracle EPM Cloud. Navíc se jedná o lídra ve zprávě Magic Quadrant společnosti Gartner v oblasti řízení podnikové výkonnosti a máme pozitivní zkušenosti s dalšími implementacemi Oracle EPM Cloud. Nyní se díváme na řešení Oracle Marketing Cloud.“ – Vladimír Kozelka, manažer prodeje, Sophia Solutions

„Na základě doporučení společnosti Sophia Solutions jsme si vybrali službu Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service, protože to byl jediný dodavatel, který dokázal zajistit spuštění v požadovaném termínu. Bylo to poprvé, co jsme spolupracovali se společnostmi Oracle a Sophia Solutions, a spolupráce byla vynikající.“ – Jiří Zadník, vedoucí controllingu, VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Publikováno:5. října 2018