Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Optimalizované systémy Oracle

Optimalizované systémy Oracle jsou komplexní integrovaná řešení vyvinutá s ohledem na řešení Oracle Database a aplikace, jejichž cílem je rychlejší spouštění kritických úloh zákazníků, snížení nákladů a vyšší bezpečnost v porovnání s řešeními on-premises od více dodavatelů. Škálovatelné návrhy umožňují podnikům konsolidovat stávající infrastrukturu IT a rychle se přizpůsobit výkyvům poptávky, zatímco automatizace správy snižuje administrativní zátěž a pomáhá kontrolovat náklady.

Optimalizované systémy Oracle
Řešení Oracle Exadata stojí méně než interně budované databázové platformy

Podívejte se, proč je nasazení a správa řešení Exadata X8M snadnější než u interně budovaných obecných řešení a jeho provoz stojí o 60 % méně.

Zákaznická studie řešení Oracle Database Appliance

Podívejte se, proč zákazníci s řešením Oracle Database Appliance dosahují až 498% návratnosti investic a zkrácení doby nasazení databáze až o 67 % v porovnání s obecnými alternativami.

Jak optimalizované systémy Oracle zajišťují chod podniků

Plná integrace

Optimalizované systémy Oracle zrychlují aplikace a databáze Oracle, zjednodušují IT prostředí a snižují celkové náklady na vlastnictví eliminací časově náročné a nákladné integrace na úrovni komponent. To umožňuje IT oddělením nahradit složitou správu a instalaci oprav od více dodavatelů efektivním řešením od jediného dodavatele. Tyto přínosy vyzdvihuje zákaznická studie řešení Exadata Cloud@Customer od společnosti IDC (PDF).

 • Snižte zátěž IT personálu při správě infrastruktury až o 69 % pomocí automatizace a nástrojů pro kompletní správu.
 • Nasaďte novou infrastrukturu až o 80% rychleji odstraněním integrace produktů od více dodavatelů.
 • Snižte počet neplánovaných prostojů o 81 % a náklady na ně o 73 %.
Přečtěte si zákaznickou studii Exadata Cloud@Customer společnosti IDC (PDF)
Přečtěte si analýzu řešení Private Cloud Appliance X8 od společnosti ESG (PDF)
Plná integrace

Přenositelnost z prostředí on-premises do cloudu

Optimalizované systémy Oracle společnostem umožňují rychle provádět digitální transformace, protože jejich aplikace používají stejné konvergované vlastnosti Oracle Database a pokročilé optimalizace řešení Exadata v prostředí on-premises v cloudu.

 • Vyvíjejte a testujte aplikace v cloudu a provozujte je on-premises i naopak.
 • Vytvářejte inovativní podnikové aplikace, které integrují více databázových modelů, mikroslužeb a rozhraní API.
 • Optimalizujte spuštění kritických aplikací jejich přesunutím blízko k databázím on-premises nebo v cloudu při zachování výkonu a dostupnosti charakteristických pro řešení Exadata.
Přečtěte si analýzu řešení Exadata od agentury Constellation Research (PDF)
Přečtěte si analýzu řešení Exadata ve vícecloudových prostředích od společnosti IDC (PDF)
Totožnost řešení

Spolupráce se softwarem Oracle

Optimalizované systémy Oracle zahrnují exkluzivní funkce vyvinuté pro řešení Oracle Database a aplikace, které jsou založeny na jedinečné možnosti optimalizovat napříč Oracle softwarem a hardware systémy. Pokročilé funkce, které může nabídnout pouze Oracle, zlepšují výkon řešení Oracle Database a aplikací, snižují nároky na správu infrastruktury a snižují náklady.

 • Provozujte databáze Oracle až 10krát rychleji díky řešení Exadata s funkcí Smart Scan query offloading a více než 60 dalšími jedinečnými funkcemi.
 • Vylepšete ochranu Oracle Database pomocí trvalé ochrany dat a automatizace obnovy s využitím Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.
 • Držte náklady na software pevně na uzdě pomocí technologie trusted partitions na Oracle Private Cloud Appliance.
Prohlédněte si historii inovací řešení Exadata
Přečtěte si analýzu celkových nákladů na vlastnictví řešení Recovery Appliance organizace Wikibon (PDF)
Spolupráce s Oracle Database

Předdefinované, předem optimalizované a vyzkoušené systémy

Optimalizované systémy Oracle jsou připraveny k instalaci a použití s integrovanými nástroji a rozhraními API, které zjednodušují správu, zrychlují nasazení Oracle Database a pomáhají chránit kritická firemní data. Umožňují IT oddělením snadno implementovat doporučené postupy Oracle, které posilují odolnost jejich datových center a prostředí edge computingu.

 • Eliminujte ruční analýzu a indexování kritických databází Oracle a urychlete spouštění úloh automatizovaným indexováním, které je součástí řešení Oracle Exadata X8M.
 • Zrychlete obnovu databází Oracle eliminací až 75 % procesu manuální obnovy pomocí automatických úplných virtuálních záloh řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.
 • Automatizace správy pro Oracle Database Appliance umožňuje nasazení až o 31 % rychleji a zřizování jejich databází až o 67 % rychleji, jak ukazuje studie přidané hodnoty řešení Oracle Database Appliance od společnosti IDC (PDF).
Přečtěte si analýzu řešení Exadata od společnosti DSC (PDF)
Přečtěte si analýzu GDPR od společnosti ESG (PDF)
Kompletní řešení

Vyšší hodnota a nižší náklady

Optimalizované systémy Oracle jsou navrženy tak, aby snižovaly náklady na provoz kritických podnikových úloh. Konsolidace aplikací a databází na menší počet výkonnějších systémů snižuje kapitálové náklady. Pokročilá automatizace správy snižuje nároky a náklady na správu databází a systémů.

Oracle Database Appliance: Jednoduché, optimalizované a cenově dostupné (PDF)
Přečtěte si analýzu řešení Exadata Cloud@Customer od společnosti IDC (PDF)
Přečtěte si analýzu řešení Oracle Database Appliance od společnosti ESG (PDF)
Větší hodnota

Optimalizované systémy Oracle

Nejlepší platforma pro Oracle Database

Oracle Exadata je komplexní řešení, které zlepšuje výkon, škálování, zabezpečení a dostupnost podnikových databází Oracle. Zahrnuje více než 60 jedinečných funkcí, jako je přesunutí zátěže Smart Scan SQL, které jsou vyvinuty společně s databází Oracle k zrychlení OLTP transakcí, analýz a strojového učení. Řešení Exadata také snižuje kapitálové náklady a výdaje na správu tím, že umožňuje IT oddělením konsolidovat stovky databází do jediného systému. Společnosti mohou nasadit řešení Exadata on-premises, v Oracle Cloud Infrastructure nebo jako řešení Cloud@Customer. Ke zjednodušení a urychlení digitální transformace lze využít platformu Autonomous Database.

Funkce
 • Komplexní integrované řešení snižuje požadavky na integraci
 • Hardware a software s vysokou dostupností maximalizují dobu provozuschopnosti databáze
 • 144násobná škálovatelnost, od 48 do 6 912 CPU jader, umožňuje konsolidaci databáze v rámci celého podniku
 • Varianty řešení on-premises a Oracle Cloud zjednodušují digitální transformace
 • Inteligentní úložiště zvyšuje výkon databáze a udržuje náklady pod kontrolou
 • <19mikrosekundová latence pro SQL dotazy zlepšuje odezvu pro OLTP
 • Až 16 milionů SQL IOPS na rack zvyšuje propustnost pro konsolidovanou zátěž
 • Propustnost SQL až 560 GB/s urychluje datově náročné analytické aplikace

Jednoduché a optimalizované řešení pro vzdálené výpočty a edge computing

Řešení Oracle Database Appliance je optimalizováno pro provoz aplikací a databází Oracle ve vzdálených prostředích, malých a středních firmách i v prostředí edge computingu. Jeho integrované softwarové prostředí usnadňuje IT oddělením nasazení a vzdálenou správu. Cenově výhodné licencování databáze nabízí podnikům návratnost investic až 498 % za pět let, jak ukazuje studie IDC – Přidaná hodnota Oracle Database Appliance (PDF).

Funkce
 • Tři modely pokrývající nasazení běžné i vysoké dostupnosti
 • Komplexní integrované řešení umožňuje až o 31 % rychlejší nasazení systému než samostatně integrovaná řešení
 • Díky automatizované vzdálené správě a spouštění databází jsou týmy DBA efektivnější až o 61 %
 • Licencování s kapacitou na vyžádání snižuje celkové náklady až o 54 %
 • Licencování s kapacitou na vyžádání snižuje celkové náklady až o 54 %
 • Současná podpora více verzí řešení Oracle Database společnostem umožňuje snadno podporovat všechny aplikace

Automatická ochrana a obnova databází Oracle

Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance nepřetržitě chrání databáze Oracle v celém podniku a urychluje jejich obnovu do jakéhokoli okamžiku. Integruje jedinečné automatické zálohování a obnovení, vzdálenou replikaci a možnosti archivace do Oracle Cloud, které chrání důležité zákaznické databáze běžící na prakticky jakékoli platformě před ransomwarem, krádeží, selháním zařízení a lidskou chybou. Rozsáhlá automatizace řešení Recovery Appliance také umožňuje IT oddělením implementovat osvědčené postupy ochrany dat v Oracle Database a snížit tak náklady na prostoje až o 47 % podle analýzy řešení pro obnovení databází organizace Wikibon.

Funkce
 • Nepřetržitá ochrana snižuje potenciální ztrátu dat na méně než sekundu
 • Neustálé inkrementální zálohy zrychlují zálohování až 50krát
 • Úplné virtuální zálohy umožňují až 8krát rychlejší obnovení databází Oracle
 • Automatizace umožňuje rychlé nasazení a snižuje potřebu specializovaných IT dovedností
 • Automatické obnovy snižují manuální úkony pracovníků IT až o 75 %
 • 111násobné škálování kapacity od 95 TB nekomprimované kapacity po více než 10,5 PB kapacity umožňuje ochranu Oracle databází v celém podniku
 • Ověřování záloh zajišťuje použitelnost záloh a snižuje zátěž databázových serverů
 • Monitorování a automatické vykazování v reálném čase zjednodušují dodržování předpisů tím, že poskytují nejnovější stav obnovitelnosti pro všechny chráněné databáze Oracle

Modernizujte infrastrukturu aplikací a snižte náklady

Oracle Private Cloud Appliance je škálovatelné řešení optimalizované k provozu podnikových aplikací a middlewaru s vysokým výkonem a nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Zahrnuje předdefinované vysoce výkonné servery, úložiště a softwarově definované síťové prvky, takže zákazníci mohou své privátní cloudy rychle nasadit a snadno škálovat. Umožňuje zákazníkům konsolidovat infrastrukturu pro kontejnerové aplikace určené pro cloud a aplikace provozované nativně na více operačních systémech. Řešení Private Cloud Appliance je také k dispozici jako spravovaná služba on-premises s flexibilní cenovou politikou předplatného a správou Oracle, takže zákazníci mohou snížit zátěž pracovníků IT a minimalizovat náklady.

Funkce
 • Podpora systémů Linux, Solaris a Windows zjednodušuje konsolidaci infrastruktury
 • Správa kontejnerových aplikací kompatibilní s Kubernetes zjednodušuje jejich nasazení
 • Automatizace umožňuje zákazníkům nasazovat aplikace a databáze během několika minut
 • Virtualizace je součástí ceny, což snižuje náklady
 • Důvěryhodné oddíly umožňují přesné licencování softwaru a snižují náklady až o 85 %
 • Škálovatelné na 1200 jader a 1,6 PB úložiště pro podporu rostoucích požadavků na zátěž
 • Upgrady bez jakýchkoli prostojů maximalizují dostupnost zákaznických aplikací
 • Oracle Site Guard chrání kritické zákaznické aplikace pomocí zotavení po havárii na úrovni virtuálních počítačů

Zobrazit všechny úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků optimalizovaných systémů Oracle

Tisíce zákazníků po celém světě provozují aplikace a databáze s vyšším výkonem, snadnější správou a nižšími náklady díky optimalizovaným systémům Oracle.

Logo Energy Transfer
Logo Exelon
Logo ICBC
NTT DoCoMo
Logo Revera
Logo Secure-24
Veřejné školy v Saint Paul
Logo Swisscom
Logo ICS Financial System

ICS Financial Systems provozuje klíčové bankovní aplikace až 27krát rychleji díky řešení Exadata

Případy použití optimalizovaných systémů Oracle

Případy použití optimalizovaných systémů Oracle
8. července 2020

Autonomní databáze přichází do zákaznického datového centra

Robert Greene, vrchní ředitel produktového managementu, Autonomous Database, Oracle

Řešení Autonomous Database poskytuje databázi s autonomní správou, založenou na strojovém učení, které je nativně využíváno v rozsáhlém portfoliu technologií Oracle a na osvědčených postupech pro autonomní správa, zabezpečení a opravy.

Přečtěte si celý příspěvek

Začněte


Kontaktujte odborníka společnosti Oracle

Podívejte se, jak mohou optimalizované systémy Oracle pomoci plnit kritické obchodní potřeby.