Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Optimalizované systémy Oracle

Optimalizované systémy Oracle jsou komplexní integrovaná řešení vyvinutá s ohledem na řešení Oracle Database a aplikace, jejichž cílem je rychlejší spouštění kritických úloh zákazníků, snížení nákladů a vyšší bezpečnost v porovnání s řešeními on-premises od více dodavatelů. Škálovatelné návrhy umožňují podnikům konsolidovat stávající infrastrukturu IT a rychle se přizpůsobit výkyvům poptávky, zatímco automatizace správy snižuje administrativní zátěž a pomáhá kontrolovat náklady.

Optimalizované systémy Oracle
Řešení Oracle Exadata stojí méně než interně budované databázové platformy

Podívejte se, proč je nasazení a správa řešení Exadata X8M snadnější než u interně budovaných obecných řešení a jeho provoz stojí o 60 % méně.

Zákaznická studie řešení Oracle Database Appliance

Podívejte se, proč zákazníci s řešením Oracle Database Appliance dosahují až 498% návratnosti investic a zkrácení doby nasazení databáze až o 67 % v porovnání s obecnými alternativami.

Jak optimalizované systémy Oracle zajišťují chod podniků

Ucelené, kompletně integrované řešení

Optimalizované systémy Oracle jsou připraveny k instalaci a použití s integrovanými nástroji a rozhraními API, které zjednodušují správu, zrychlují nasazení databáze Oracle Database a pomáhají chránit kritická firemní data. Kompletní řešení, která integrují servery, úložiště a software včetně databáze Oracle Database, pomáhají zákazníkům urychlit chod databází a aplikací, zjednodušit prostředí IT a snížit celkové náklady na vlastnictví. Tyto přínosy vyzdvihuje zákaznická studie řešení Exadata Cloud@Customer od společnosti IDC (PDF).

Elektronická kniha: Databáze Autonomous Database s řešením Oracle Exadata Cloud@Customer

Analytická zpráva: Nad rámec omezení HCI: Oracle Private Cloud Appliance X8 (PDF)

Přenositelnost z prostředí on-premises do cloudu

Optimalizované systémy Oracle umožňují organizacím rychle provést digitální transformaci, protože jejich aplikace používají stejné konvergované vlastnosti databáze Oracle Database a pokročilé optimalizace řešení Exadata v prostředí on-premises i v cloudu. Společnosti vyvíjejí, testují a nasazují kreativní podnikové aplikace pomocí Exadata v cloudu nebo v prostředí on-premises a snadno a lehce přesouvají aplikační úlohy mezi lokalitami.

Analytická zpráva: Společnost Oracle zvyšuje laťku na trhu výpočetních platforem nové generace (PDF)

Analytická zpráva: Oracle Exadata Cloud Service: Žádná databáze ani aplikační úloha není příliš velká (PDF)

Vyvinuto spolu se softwarem Oracle

Optimalizované systémy Oracle zahrnují exkluzivní funkce vyvinuté pro řešení Oracle Database a aplikace založené na jedinečné možnosti optimalizovat napříč softwarem Oracle a hardwarovými systémy. Pokročilé funkce, které dokáže poskytnout pouze společnost Oracle, umožňují zákazníkům využívat funkci Exadata Smart Scan query offloading, a provozovat tak databázi Oracle Database až 10krát rychleji. Zákazníci minimalizují potenciální ztrátu dat díky nepřetržité ochraně dat Zero Data Loss Recovery Appliance a pomocí automatizace snižují zátěž z hlediska správy podnikové infrastruktury.

Analytická zpráva: Instalace řešení Oracle Database Appliance je 10krát rychlejší (PDF)

Video: Usnadněte si plnění podnikových úloh řešením Oracle Exadata (2:07)

Vyšší hodnota a nižší náklady

Systémy Oracle Engineered Systems umožňují organizacím konsolidovat aplikace a databáze do menšího počtu výkonnějších systémů a snížit celkové náklady na vlastnictví až o 47 %. Vyplývá to z analýzy databáze Autonomous Database s řešením Exadata Cloud@Customer, kterou zpracovala společnost Wikibon (PDF). Řešení Oracle Database Appliance snižuje náklady na nasazení distribuovaných prostředí a prostředí na pobočkách díky automatizované správě a licencování na základě kapacitních potřeb, jak je uvedeno ve studii přidané hodnoty řešení Oracle Database Appliance od společnosti IDC (PDF).

Analytická zpráva: Oracle Database Appliance X8 představuje jedinečnou přidanou hodnotu v malých a středně velkých prostředích a na pobočkách (PDF)

Video: Oracle Database Appliance vám usnadní život (1:43)

Optimalizované systémy Oracle

Nejlepší platforma pro Oracle Database

Oracle Exadata je komplexní řešení, které zlepšuje výkon, škálování, zabezpečení a dostupnost podnikových databází Oracle. Zahrnuje více než 60 jedinečných funkcí, jako je přesunutí zátěže Smart Scan SQL, které jsou vyvinuty společně s databází Oracle k zrychlení OLTP transakcí, analýz a strojového učení. Řešení Exadata také snižuje kapitálové náklady a výdaje na správu tím, že umožňuje IT oddělením konsolidovat stovky databází do jediného systému. Společnosti mohou nasadit řešení Exadata on-premises, v Oracle Cloud Infrastructure nebo jako řešení Cloud@Customer. Ke zjednodušení a urychlení digitální transformace lze využít platformu Autonomous Database.

Funkce
 • Komplexní integrované řešení snižuje požadavky na integraci
 • Hardware a software s vysokou dostupností maximalizují dobu provozuschopnosti databáze
 • 144násobná škálovatelnost, od 48 do 6 912 CPU jader, umožňuje konsolidaci databáze v rámci celého podniku
 • Varianty řešení on-premises a Oracle Cloud zjednodušují digitální transformace
 • Inteligentní úložiště zvyšuje výkon databáze a udržuje náklady pod kontrolou
 • <19mikrosekundová latence pro SQL dotazy zlepšuje odezvu pro OLTP
 • Až 16 milionů SQL IOPS na rack zvyšuje propustnost pro konsolidovanou zátěž
 • Propustnost SQL až 560 GB/s urychluje datově náročné analytické aplikace

Jednoduché a optimalizované řešení pro vzdálené výpočty a edge computing

Řešení Oracle Database Appliance je optimalizováno pro provoz aplikací a databází Oracle ve vzdálených prostředích, malých a středních firmách i v prostředí edge computingu. Jeho integrované softwarové prostředí usnadňuje IT oddělením nasazení a vzdálenou správu. Cenově výhodné licencování databáze nabízí podnikům návratnost investic až 498 % za pět let, jak ukazuje studie IDC – Přidaná hodnota Oracle Database Appliance (PDF).

Funkce
 • Tři modely pokrývající nasazení běžné i vysoké dostupnosti
 • Komplexní integrované řešení umožňuje až o 31 % rychlejší nasazení systému než samostatně integrovaná řešení
 • Díky automatizované vzdálené správě a spouštění databází jsou týmy DBA efektivnější až o 61 %
 • Licencování s kapacitou na vyžádání snižuje celkové náklady až o 54 %
 • Licencování s kapacitou na vyžádání snižuje celkové náklady až o 54 %
 • Současná podpora více verzí řešení Oracle Database společnostem umožňuje snadno podporovat všechny aplikace

Automatická ochrana a obnova databází Oracle

Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance nepřetržitě chrání databáze Oracle v celém podniku a urychluje jejich obnovu do jakéhokoli okamžiku. Integruje jedinečné automatické zálohování a obnovení, vzdálenou replikaci a možnosti archivace do Oracle Cloud, které chrání důležité zákaznické databáze běžící na prakticky jakékoli platformě před ransomwarem, krádeží, selháním zařízení a lidskou chybou. Rozsáhlá automatizace řešení Recovery Appliance také umožňuje IT oddělením implementovat osvědčené postupy ochrany dat v Oracle Database a snížit tak náklady na prostoje až o 47 % podle analýzy řešení pro obnovení databází organizace Wikibon.

Funkce
 • Nepřetržitá ochrana snižuje potenciální ztrátu dat na méně než sekundu
 • Neustálé inkrementální zálohy zrychlují zálohování až 50krát
 • Úplné virtuální zálohy umožňují až 8krát rychlejší obnovení databází Oracle
 • Automatizace umožňuje rychlé nasazení a snižuje potřebu specializovaných IT dovedností
 • Automatické obnovy snižují manuální úkony pracovníků IT až o 75 %
 • 111násobné škálování kapacity od 95 TB nekomprimované kapacity po více než 10,5 PB kapacity umožňuje ochranu Oracle databází v celém podniku
 • Ověřování záloh zajišťuje použitelnost záloh a snižuje zátěž databázových serverů
 • Monitorování a automatické vykazování v reálném čase zjednodušují dodržování předpisů tím, že poskytují nejnovější stav obnovitelnosti pro všechny chráněné databáze Oracle

Modernizujte infrastrukturu aplikací a snižte náklady

Oracle Private Cloud Appliance je škálovatelné řešení optimalizované k provozu podnikových aplikací a middlewaru s vysokým výkonem a nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Zahrnuje předdefinované vysoce výkonné servery, úložiště a softwarově definované síťové prvky, takže zákazníci mohou své privátní cloudy rychle nasadit a snadno škálovat. Umožňuje zákazníkům konsolidovat infrastrukturu pro kontejnerové aplikace určené pro cloud a aplikace provozované nativně na více operačních systémech. Řešení Private Cloud Appliance je také k dispozici jako spravovaná služba on-premises s flexibilní cenovou politikou předplatného a správou Oracle, takže zákazníci mohou snížit zátěž pracovníků IT a minimalizovat náklady.

Funkce
 • Podpora systémů Linux, Solaris a Windows zjednodušuje konsolidaci infrastruktury
 • Správa kontejnerových aplikací kompatibilní s Kubernetes zjednodušuje jejich nasazení
 • Automatizace umožňuje zákazníkům nasazovat aplikace a databáze během několika minut
 • Virtualizace je součástí ceny, což snižuje náklady
 • Důvěryhodné oddíly umožňují přesné licencování softwaru a snižují náklady až o 85 %
 • Škálovatelné na 1200 jader a 1,6 PB úložiště pro podporu rostoucích požadavků na zátěž
 • Upgrady bez jakýchkoli prostojů maximalizují dostupnost zákaznických aplikací
 • Oracle Site Guard chrání kritické zákaznické aplikace pomocí zotavení po havárii na úrovni virtuálních počítačů

Zobrazit všechny úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků optimalizovaných systémů Oracle

Tisíce zákazníků po celém světě provozují aplikace a databáze s vyšším výkonem, snadnější správou a nižšími náklady díky optimalizovaným systémům Oracle.

Logo Energy Transfer
Logo Exelon
Logo ICBC
NTT DoCoMo
Logo Revera
Logo Secure-24
Veřejné školy v Saint Paul
Logo Swisscom
Logo ICS Financial System

ICS Financial Systems provozuje klíčové bankovní aplikace až 27krát rychleji díky řešení Exadata

Případy použití optimalizovaných systémů Oracle

8. července 2020

Autonomní databáze přichází do zákaznického datového centra

Robert Greene, vrchní ředitel produktového managementu, Autonomous Database, Oracle

Řešení Autonomous Database poskytuje databázi s autonomní správou, založenou na strojovém učení, které je nativně využíváno v rozsáhlém portfoliu technologií Oracle a na osvědčených postupech pro autonomní správa, zabezpečení a opravy.

Přečtěte si celý příspěvek

Začněte


Kontaktujte odborníka společnosti Oracle

Podívejte se, jak mohou optimalizované systémy Oracle pomoci plnit kritické obchodní potřeby.