Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Definice plánování podnikových zdrojů (ERP)

Enterprise resource planning (ERP) označuje sadu softwaru, který organizace používají ke správě každodenních obchodních činností, jako je účetnictví, zásobování, řízení projektů, řízení rizik a dodržování předpisů a operace dodavatelského řetězce. Úplná sada ERP také zahrnuje software enterprise performance management (EPM), který pomáhá při plánování a tvorbě rozpočtu, předpovědích a výkazech finančních výsledků organizace.

Systémy ERP propojují celou řadu obchodních procesů, aby mezi nimi umožnily průtok dat. Díky sběru sdílených dat o transakcích organizace z různých zdrojů eliminují systémy ERP duplikaci dat a zajišťují integritu dat pomocí jediného zdroje spolehlivých informací.

V dnešní době jsou systémy ERP nepostradatelné při správě tisíců firem všech velikostí a všech odvětví. Pro tyto společnosti je systém ERP stejně nepostradatelný jako elektrické rozvody, které napájejí osvětlení.

Co je systém ERP a jak mohou tato řešení řídit organizaci každodenních obchodních aktivit, jako je účetnictví, finance, veřejné zakázky, řízení projektů, dodavatelský řetězec a výroba.

Základní prvky systému ERP

Systémy ERP jsou navržené na základě jedné definované datové struktury (schématu), která má obvykle sdílenou databázi. To pomáhá zajistit, aby informace používané v celém podniku byly normalizovány a založeny na společných definicích a uživatelských zkušenostech. Tyto základní konstrukty jsou pak propojeny s obchodními procesy řízenými pracovními toky napříč obchodními odděleními (např. finance, lidské zdroje, strojírenství, marketing, operace), které propojují systémy a lidi, kteří je používají. Jednoduše řečeno, ERP je nástrojem pro integraci lidí, procesů a technologií v moderním podniku.

Například: Představte si společnost, která sestavuje automobily z dílů a komponent nakoupených od více dodavatelů. Může využívat systém ERP ke sledování žádanek a nákupu tohoto zboží a také k zajištění, aby každá součást procesu od nákupu po platbu využívala jednotná a čistá data spojená s integrovanými podnikovými pracovními postupy, obchodními procesy a výkaznictvím s analytikou. Pokud je systém ERP u tohoto výrobce automobilů správně nasazen, bude například součást „přední brzdové destičky“ jednotně označena názvem dílu, velikostí, materiálem, zdrojem, číslem šarže, číslem dílu od dodavatele, sériovým číslem, náklady a specifikací, společně s množstvím dalších popisných a datově orientovaných položek. Protože jsou data životně důležitým aktivem každé moderní společnosti, usnadňuje systém ERP shromáždění, uspořádání, analýzu a distribuci těchto informací každému jednotlivci a systému, který je potřebuje k tomu, aby co nejlépe plnil svou úlohu a odpovědnost.

Systém ERP také zajišťuje, aby tato datová pole a atributy putovaly na správný účet v hlavní účetní knize společnosti (například účet „brzdové destičky“). Tím je zajištěno řádné sledování a evidence všech nákladů. Pokud by se přední brzdové destičky nazývaly „předními brzdami“ v jednom softwarovém systému (nebo možná sadě tabulek), „brzdovými destičkami“ v jiném systému a „předními destičkami“ ve třetím, bylo by pro výrobce automobilů obtížné zjistit, kolik se každoročně vynakládá na přední brzdové destičky a zda je třeba změnit dodavatele nebo vyjednat lepší ceny.

Klíčovým principem systémů ERP je centrální sběr dat pro širokou distribuci. Namísto několika samostatných databází s velkým množstvím nepropojených tabulek dávají systémy ERP chaosu řád, aby všichni uživatelé od generálního ředitele až po účetní mohli vytvářet, ukládat a používat stejná data získaná ze společných procesů. Díky zabezpečenému a centralizovanému úložišti dat má každý člověk ve firmě jistotu, že jsou data správná, aktuální a úplná. Integrita dat je zajištěna pro každý úkol prováděný v organizaci, ať už jde o čtvrtletní finanční zprávu, nebo jediný příjmový výkaz, aniž byste se museli spoléhat na tabulky náchylné k chybám.

Hodnota systému ERP pro firmu

Význam systémů ERP v dnešním světě obchodu lze jen stěží přehlédnout. Podniková data a procesy se propojují do systémů ERP a podniky tak mohou spojit samostatná oddělení a zlepšit pracovní toky. Díky tomu získávají výrazné celkové úspory. Mezi příklady konkrétních obchodních výhod patří:

 • Vylepšená obchodní analytika z informací v reálném čase, které jsou generovány z výkazů
 • Nižší provozní náklady díky efektivnějším obchodním procesům a osvědčeným postupům
 • Dokonalejší spolupráce uživatelů, kteří sdílejí data ve smlouvách, žádankách a nákupních objednávkách
 • Vyšší efektivita prostřednictvím společného uživatelského prostředí napříč mnoha obchodními funkcemi a dobře definovanými obchodními procesy
 • Konzistentní infrastruktura od podpůrných útvarů až po kontaktní centrum, s jednotným vzhledem všech rozhraní obchodních činností
 • Vyšší míra příznivého přijetí uživateli na základě jednotného uživatelského prostředí a vzhledu
 • Nižší riziko díky lepší integritě dat a řízení financí
 • Nižší náklady na řízení a provoz díky jednotným a integrovaným systémům

Dělejte lepší obchodní rozhodnutí s řešením Oracle ERP Cloud

Organizace se vždy snažily najít rovnováhu mezi tradičně vysokými náklady na ERP a složitostí systému a potřebou přizpůsobených funkcí a flexibility. Současně se snažily splnit obchodní požadavky. Podívejte se na video a uvidíte, jak Oracle ERP Cloud zajišťuje propojenost týmů, sjednocená data a užitečné informace v reálném čase, které vám a vašemu finančnímu týmu pomohou činit nejlepší obchodní rozhodnutí. S řešením ERP dodávaným jako služba v cloudu může být vaše organizace připravena na budoucnost a související změny.

Stručná historie ERP

Od papírových karet k mobilním zařízením
Počátky ERP sahají více než 100 let do minulosti. V roce 1913 vyvinul technik Ford Whitman Harris systém, který se proslavil jako model EOQ – systém pro plánování výroby založený na papírových záznamech. Po desetiletí byl EOQ standardem ve výrobě. Výrobce nástrojů Black and Decker situaci změnil v roce 1964, když jako první podnik nasadil řešení MRP, které kombinovalo koncepty EOQ a sálový počítač.

MRP zůstalo výrobním standardem až do chvíle, kdy byl v roce 1983 vyvinut systém plánování výrobních zdrojů nazvaný MRP II. MRP II obsahoval moduly, jako byly klíčové komponenty softwarové architektury a integrované centrální výrobní komponenty, určené mimo jiné pro nákup, fakturaci materiálů, plánování a správu smluv. Poprvé se také do společného systému integrovaly různé výrobní úkoly. MRP II nabízel také lákavý způsob, jak by mohly organizace využít software ke sdílení a integraci podnikových dat a také podpoře výrobní účinnosti díky lepšímu plánování výroby, sníženým skladovým zásobám a menšímu množství odpadu. S vývojem počítačových technologií v 70. a 80. letech 20. století se vyvíjely koncepty podobné MRP II, které byly navrženy za účelem zvládnutí obchodních aktivit přesahujících výrobu a za účelem začlenění financí, řízení vztahů se zákazníky a dat lidských zdrojů. V roce 1990 měli technologičtí analytici pro tuto novou kategorii podnikového řídicího softwaru název: podnikové plánování zdrojů (ERP).

Minulost ERP: Období od devadesátých let minulého století po nové tisíciletí

Od on-premises do cloudu
Přijetí systémů ERP se od 90. let až do začátku dvacátého prvního století značně zrychlilo. Zároveň však začaly růst náklady na implementaci systémů ERP. Hardware potřebný k používání softwaru byl obvykle v prostorách společnosti a skládal se z velkých počítačů v serverovně. Hardwarové i softwarové licence vyžadovaly odpisy kapitálových investic v délce 5 až 10 let. Kromě toho organizace téměř vždy chtěly přizpůsobit své systémy ERP tak, aby vyhovovaly jejich specifickým potřebám, což znamenalo další náklady na softwarové konzultanty a školení.

Technologie ERP se mezitím dále vyvíjela a zapojila internet pomocí nových funkcí, jako je vložená analytika. S postupem času řada firem pochopila, že jejich on-premises systémy ERP nedokážou udržet krok s moderními nároky na zabezpečení nebo novými technologiemi, jako jsou chytré telefony.

Cloud ERP – nový model poskytování systému ERP

Software as a Service (SaaS)
Vstupte do cloud – konkrétně do modelu dodávek software-as-a-service (SaaS) pro ERP. Když je software ERP dodán jako služba v cloudu, běží na síti vzdálených serverů namísto uvnitř firemní serverovny. Poskytovatel cloudu opravuje, spravuje a aktualizuje software několikrát ročně. Zákazník tak nemusí jednou za 5 až 10 let nákladně upgradovat svůj místní systém. Cloud dokáže snížit provozní i kapitálové náklady, protože společnost nemusí nakupovat software ani hardware nebo zaměstnávat další pracovníky IT. Tyto zdroje mohou být místo toho investovány do nových obchodních příležitostí a organizace má vždy aktuální verzi softwaru ERP. Zaměstnanci mohou přesunout svou pozornost od správy prostředků IT na důležitější úkoly, jako je inovace a podpora růstu.

7 důvodů, proč přejít na řešení ERP Cloud

Pro podniky není možné vyřadit systémy on-premises a přejít kompletně do cloudu najednou – nebo jim to přinejmenším není příjemné. Ovšem zachovávat stávající stav a ignorovat všechny výhody plánování podnikových zdrojů jako cloudového řešení již není ideálním řešením. Proč byste měli zvážit použití cloudových aplikací k nahrazení nebo rozšíření vašeho systému on-premises?

1

Snadno si osvojíte nové a vyvíjející se technologie SaaS

Technologie nové generace, jako je umělá inteligence (AI), pomáhají cloudovým systémům rychle vylepšovat jejich schopnosti bez nutnosti pravidelných aktualizací, na rozdíl od vašeho staršího systému. Nyní, bez dalších nebo nových vstupů od koncového uživatele, je správa i používání systémů ERP neustále čím dál jednodušší.

2

Rozšiřte hodnotu svého stávajícího systému ERP

Rozšíření a integrace staršího softwaru s cloudovými aplikacemi může doplňovat, vylepšovat a poskytovat důležité úlohy. Tento přístup může vdechnout nový život starým systémům ERP a dát podnikům skvělou příležitost začít zavádět cloudové funkce.

3

Získejte přístup k novým technologiím

Hledání cloudových aplikací, které doplňují vaše starší softwarové moduly ERP, vám umožní okamžitě využít výhod rychlého pokroku v nových technologiích a zlepšování uživatelských paradigmat. Poskytují bezplatné systémy, které zaručují okamžité obchodní schopnosti a hodnotu bez zásadních změn ve vašich provozech.

4

Omezte závislost na třetích stranách

Výkaznictví a analytika pro starší systémy obvykle ke generování provozních obchodních informací vyžadují zapojení třetí strany. Používání cloudových aplikací od dodavatele vašeho staršího ERP často vede ke stejné nebo lepší informovanosti, aniž byste potřebovali další vztah dodavatele.

5

Rozvíjejte své finanční systémy

Starší systémy nikdy nebyly zamýšleny jako moderní nástroje výkaznictví. Cloudová technologie se zrodila v posledním desetiletí a byla vyvinuta jako základní princip se zcela odlišným smýšlením a porozuměním nejen toho, co bylo možné, ale toho, co bylo potřeba k úspěchu pro platforem ERP.

6

Robustnější zdroje zabezpečení

Poskytovatelé služeb cloudových řešení mají velké týmy pracující na plný úvazek, které se 24 hodin denně věnují výhradně aktivnímu sledování a udržování aktuálních informací o problémech a hrozbách cloudového zabezpečení.

7

Přilákejte žádané talenty

Další generace mladých pracovníků vyrostla na bezproblémové technologii, která je mobilní, snadno použitelná a vždy zapnutá. Žádná společnost, která nadále spoléhá čistě na on-premise technologie, nebude schopna získat špičkové talenty bez ohledu na věk.

Začínáme s řešením ERP

Investuje váš poskytovatel služeb ERP do nových technologií?
Jednou z výhod modelu SaaS je, že software je aktualizován nejnovějšími vlastnostmi, funkcemi a osvědčenými postupy. Poskytovatelé cloudových služeb ERP zavádějí pravidelné aktualizace (v případě společnosti Oracle každý měsíc). To znamená, že nejnovější nové a revoluční technologie– jako umělá inteligence, digitální asistenti, strojové učení, blockchain, rozšířená realita a Internet of Things (IoT) – jsou k dispozici předplatitelům na pravidelné bázi. Díky přístupu k těmto novým technologiím mohou organizace rychle zlepšovat své firemní osvědčené postupy s tím, jak se vyvíjí software ERP. Mohou automatizovat procesy, které dříve vyžadovaly značné manuální zásahy, jako například vypořádání finančních účtů. Uživatelé navíc získají komplexní přehled o obchodních činnostech podniku v reálném čase nejen na úrovni kontaktního místa, ale také ve skladech, ve výrobních provozech a všude jinde v celém podniku. Tyto znalosti jsou následně snadno dostupné všem příslušným zaměstnancům na jejich mobilních zařízeních včetně chytrých telefonů a tabletů.

Současný ERP cloud je navržen pro digitální věk a zahrnuje mobilní, sociální, analytické a nejnovější vznikající technologie. Nic menšího firmu kupředu neposune.