Vyzkoušejte MySQL HeatWave zdarma

Už máte zkušební účet?

Získejte přístup k technickým zdrojům a vyzkoušejte si práci se službou MySQL HeatWave na platformě OCI nebo AWS.

  • Získejte 300 USD v cloudových kreditech a vyzkoušejte si službu Oracle MySQL HeatWave po dobu 30 dní.

  • Zjednodušte operace pomocí jedné služby MySQL Database pro transakce, analýzu a strojové učení (ML) – odstraňte složitosti a náklady na samostatné analytické databáze, služby Lakehouse, ML a ETL.

  • Získejte analytiku v reálném čase ze všech datových skladů a datových jezer a zlepšete zabezpečení – odstraňte prodlevy a rizika pohybu dat mezi datovými sklady.

  • Využijte bezkonkurenční výkon, cenovou výhodnost a automatizaci založenou na strojovém učení – beze změn v současných aplikacích MySQL.

Bezplatná verze služby Oracle Cloud je momentálně k dispozici ve všech oblastech, kde je dostupná komerční služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobné informace o dostupnosti služeb naleznete na stránce datových oblastí (konkrétní oblasti dostupné pro bezplatnou verzi se mohou během procesu registrace lišit). Cloudový kredit v hodnotě 300 USD je k dispozici ve vybraných zemích a s platností až 30 dní. Na spotřebu cloudového kreditu se mohou během 30denního propagačního období vztahovat zvýhodněné sazby. Kapacitní limity uvedené u každé služby jsou pouze odhady a odrážejí maximální kapacitu, kterou můžete získat v případě, že během propagačního období spotřebujete celý kredit na jednu službu. Maximální kapacita na službu, kterou získáte, může být nižší, pokud využíváte více služeb. Seznam služeb a odhadované kapacity se můžou změnit. Váš kreditní zůstatek je vám k dispozici v konzoli Oracle Cloud Infrastructure.