Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Zahajte nové hledání.

Your People are Your Path to Adaptability and Resilience

Deloitte's perspective on why investing in employee growth matters

Unleash the power of your people. Read this brief from Deloitte and discover how investing in your workforce can drive organisational adaptability, innovation and long-term success.

  • Gain insights into the crucial role of your people in navigating uncertainty and driving resilience.
  • Discover practical strategies to harness the potential of your workforce for future-proofing your organisation.
  • Learn how empowering your people can transform challenges into opportunities, fostering adaptability and elevating your organisation.

See Oracle Cloud HCM in action

Interested in learning more? Contact one of our experts.