Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Řešení diverzity a inkluze: Buďte lepší než průměr

Zpráva o diverzitě a inkluzi

Podívejte se, jak 10 globálních společností začleňuje diverzitu a inkluzi do celé své organizace

Lídři v oblasti lidských zdrojů a diverzity z 10 světově proslulých značek, včetně společností Schneider Electric, DHL a Marriott International, razí novou cestu s pomocí celé řady strategií, jejichž prostřednictvím zajišťují, aby diverzita, inkluze a rovnost hrály v jejich organizacích ústřední roli.

Téma diverzity a inkluze není sice nové, ale rok 2020 přinutil podniky, aby znovu přehodnotily své iniciativy v této oblasti. Posilování diverzity na pracovišti je dnes důležitější než kdykoli dříve. Spotřebitelé přecházejí ke společnostem, které prokazatelně vyvíjejí úsilí v oblasti diverzity a inkluze. Na podporu zvyšování diverzity na pracovišti je přijímán rostoucí počet zákonů a předpisů.

Zaměstnanci očekávají, že vedení zajistí změnu v jejich organizaci. Organizace se musí vyvíjet. Jinak riskují, že o práci v nich bude mít zájem stále méně uchazečů, klesne jejich podíl na trhu a v konečném důsledku se jim sníží zisk.

 

Přednášející na témata diverzity a inkluze

V této zprávě se dozvíte, jak 10 předních světových organizací, včetně společností Schneider Electric, DHL a Marriott, provádí následující kroky:

  • Myslí globálně, ale jednají lokálně s využitím nových strategií, jak zaujmout zákazníky a talentované pracovníky prostřednictvím komunitních programů ve více než 100 zemích.
  • Nabízejí rozmanité profesní dráhy ve všech pracovních pozicích a regionech.
  • Začleňují diverzitu a inkluzi do všech aspektů vztahů se zaměstnanci, například prostřednictvím nabídky interních stáží a flexibilních možností práce, které napomáhají inkluzi, růstu a zvyšování důvěry.
  • Posilují hodnověrnost a pečují o blaho zaměstnanců pomocí programů, které podporují vazby mezi lidmi a smysluplné zapojení do společnosti.
  • Vytvářejí v organizaci strukturu, která stanoví odpovědnost za iniciativy v oblasti diverzity a inkluze, a zřizují napříč společností pozice vedoucích pracovníků pro otázky diverzity.

Podívejte se, jak řešení Oracle Cloud HCM může pomoci vašim programům pro diverzitu a inkluzi.

Podívejte se, jak řešení Oracle Cloud HCM může pomoci vašim programům pro diverzitu a inkluzi.