Omlouváme se. Nepodařilo se nám najít shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Zahajte nové hledání.

Co je řízení lidského kapitálu?

Human Capital Management (HCM, řízení lidského kapitálu) přeměňuje tradiční administrativní funkce personálního oddělenínábor, školení, mzdové agendy, odměňování a řízení výkonnosti – na příležitosti, jak řídit angažovanost, produktivitu a obchodní hodnotu. HCM považuje pracovní sílu za více než jen náklad na podnikání; jde o hlavní obchodní aktivum, jehož hodnotu lze maximalizovat prostřednictvím strategických investic a řízení – stejně jako u jiných aktiv.

 

Tvořte zítřek již dnes s předním průmyslovým řešením pro správu lidského kapitálu (HCM)

Definice řízení lidského kapitálu

Termín HCM (řízení lidského kapitálu) může odkazovat jak na obchodní strategii, tak na soubor moderních IT aplikací a dalších technologií, které se používají k implementaci této strategie. Přestože se pojmy HR, HRMS a HRIS často zaměňují, jsou mezi nimi určité rozdíly:

Prudký růst v elektronickém obchodování z něj činí stále cennější a dokonce nezbytný nástroj, který podnikům umožňuje

 • HR: Vztahuje se na sadu tradičních funkcí řízení zaměstnanců, které zahrnují nábor, řízení pracovních pozic, soulad s předpisy v oblasti lidských zdrojů a vykazování.
 • HCM: Zahrnuje stejné procesy, ale pokrývá také odměny pracovníků a řízení talentů a pracovních sil.
 • Talent management: Pohlíží na strategické řízení talentů v rámci celého životního cyklu talentu. Zahrnuje získání a nábor kandidátů, řízení cílů a výkonů, učení a rozvoj kariéry, přehled talentů a řízení nástupnictví.
 • Systém Workforce rewards: Vztahuje se na všechny funkce v oblasti lidských zdrojů, které spravují veškeré peněžní nebo nepeněžní odměny, včetně kompenzací, výhod nebo mezd.
 • Řízení pracovních sil: Zahrnuje všechny funkce v oblasti lidských zdrojů, které souvisejí s kladným a záporným řízením času, včetně řízení času a pracovní síly a absencí.
 • HRMS: Vztahuje se na soubor aplikací a dalších technologií, které podporují a automatizují personalistické procesy v celém životním cyklu zaměstnanců. Zatímco termíny HCM a HRMS jsou často používány jako synonymum, HCM klade zvláštní důraz na strategický přístup k řízení zaměstnanců.
 • HRIS: Původně se jednalo o vedení administrativních záznamů o zaměstnancích. To bylo do značné míry nahrazeno termínem HRMS. V praxi jsou HRMS a HRIS prakticky zaměnitelné.

Klíčové výhody výkonného řešení HCM

Zaujmout a udržet si největší talenty
 • Zvýšení rychlosti a kvality náboru správných kandidátů. Zvýšení zapojení s řešeními pracovního života, která pomáhají motivovat zaměstnance a poskytovat nadstandardní podmínky pro zaměstnance.
 • Udržení a rozvoj talentů prostřednictvím zajištění profesionální výuky a možností růstu.
 • Posílení schopností týmu pomocí aktivního plánování následnictví ve vedoucích a dalších klíčových rolích.
Optimalizovat řízení pracovních sil a výdajů
 • Odlišení kompenzací přidělením správné kombinace peněžních a nepeněžních odměn.
 • Správa času a práce, plánování a související výdaje.
 • Udržení nákladů na konkrétní projekty a dalších nákladů.
 • Vybudování kultury odměňování podle výkonu.
Agilně reagovat na změnu
 • Sladění zaměstnanecké strategie s podnikovou strategií
 • Předvídání úbytku pracovních sil pomocí efektivních přehledů.
 • Rychlé přizpůsobení pracovní síly organizačním změnám.
 • Přizpůsobení personálních procesů tak, aby odpovídaly jedinečným potřebám.
Zefektivnit personální procesy
 • Konsolidace nesourodého HRMS.
 • Využití analytiky pro inteligentnější rozhodování o pracovní síle.
 • Automatizace manuálních procesů globálně i lokálně.
 • Zrychlení procesů v oblasti personalistiky pomocí samoobslužných funkcí.

Funkční složky řešení HCM

Personalistika

Zjednodušení systémů HRIS a správa pracovních sil pomocí jediného globálního systému záznamů.

 • Životní cyklus zaměstnanců: Správa všech zaměstnanců od přijetí po odchod do důchodu, na plný i částečný úvazek, s lokalizací pro více než 200 zemí a jurisdikcí.
 • Strategická personalistika: Sledujte osobní a zaměstnanecké informace, vytvářejte pracovní struktury, spravujte dokumenty zaměstnanců a předvídejte výkonnost a odchody pomocí jediného řešení.
 • Dodávka služeb v oblasti lidských zdrojů: Zpřístupněte pro manažery a zaměstnance samoobslužné funkce na libovolném zařízení a pro citlivé případy v oblasti personalistiky přístup na HR Help Desk.
 • Zapojení zaměstnanců: Motivujte své lidi pomocí wellness, soutěží, dobrovolnictví a osobních značkových nástrojů.
 • Dodržování předpisů a detekce podvodů: Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pomocí hlášení incidentů a zabezpečení vašich dat pomocí detekce podvodů a autonomního zabezpečení.

Talent management

Umožňuje organizacím řídit celý životní cyklus talentů – od efektivního získávání a náboru zaměstnanců až po nasazení nových pracovníků, řízení cílů a výkonů, odměňování podle výkonu, průběžného poskytování vzdělávání, rozvoje kariéry a provádění recenzí talentů a plánování nejlépe hodnocených nástupců – při zachování zapojení pracovní síly.

 • Systém Talent acquisition: Vytvoření lákavého prostředí orientovaného na kandidáta a vyhledání nejvhodnějších kandidátů na pracovní místa využitím inovativních technologií.
 • Performance management: Přizpůsobení individuálních a obchodních cílů a podpora zaměstnanců častými kontrolními body za účelem optimalizace výkonu.
 • Systém Career development: Identifikace pracovních příležitostí a udržování plánu rozvoje tak, aby se zaměstnanci přiblížili kariérním cílům.
 • Talent Review and Succession Management: Vyhodnocení trendů makroorganizačních talentů a proaktivní plánování budoucích potřeb ve vedoucích a dalších důležitých pozicích.
 • Learning: Zajištění vzdělávacích potřeb moderní pracovní síly a udržení dovedností zaměstnanců na špičkové úrovni. Využití integrované inteligence k zajištění přizpůsobené výuky.

Řízení pracovních sil

Řízení nákladů na pracovní sílu, omezení manuálních procesů a zjednodušení globálního souladu s předpisy pro všechny zaměstnance.

 • Kompenzace: Analýza, modelování, sestavování rozpočtu a správa místních a globálních plánů kompenzací.
 • Celkové kompenzace: Podrobný pohled na veškerou kompenzační aktivitu vedoucích pracovníků, manažerů a zaměstnanců.
 • Ohodnocení za výkonnost: Využití hodnocení výkonnosti, dosažení cílů a dalších metrik při výpočtu kompenzací.

Systém Workforce Rewards

Přilákání a udržení správných talentů a získání hodnoty z diferencované strategie odměňování pracovníků. Maximalizace přesnosti údajů o mzdách a kompenzacích pomocí moderních a inovativních technologií.

 • Kompenzace: Analýza, modelování, sestavování rozpočtu a správa místních a globálních plánů kompenzací.
 • Systém Benefits: Poskytuje flexibilní možnosti programu výhod, které se přizpůsobují jedinečným firemním potřebám.
 • Systém Payroll: Zpracování mezd a podpora dodržování předpisů prostřednictvím poskytnutí přesných mzdových výkazů, daňových zpráv a regulačních pravidel.

HCM – Stručná historie

Termín „lidský kapitál“ byl poprvé použit v padesátých a šedesátých letech, kdy začala výpočetní technika urychlovat automatizaci zahájenou v průmyslovém věku. Ekonomové a podnikatelé začali vnímat zaměstnance nikoli jako vyměnitelné jednotky, které plní rutinní úkoly, ale jako školené pracovníky se specifickými dovednostmi a talenty, kteří by mohli podpořit růst podniků.

Není překvapením, že termín opět získal na významu s nástupem internetu koncem 90. let. Nové technologie rychle automatizovaly zcela novou skupinu obchodních procesů. Zatímco internet měnil způsob práce a spolupráce zaměstnavatelů a manažerů. Celá tato změna vedla k tomu, že vedoucí pracovníci museli změnit způsob, jakým oslovují, udržují a zapojují talenty do vyvíjející se sady pracovních pozic.

Toto desetiletí by se mohlo nazývat zlatým věkem HCM. Nové digitální technologie umožňují vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů poskytovat zajímavější a více personalizované prostředí pro zaměstnance. V souvislosti s tím nově vznikající technologie, jako je automatizace dat, prediktivní analytika a umělá inteligence (AI), přinášejí nové inovace, které napomáhají lepšímu porozumění, řízení, motivaci a zapojení pracovní síly. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mají zcela nový soubor nástrojů, které mohou maximalizovat hodnotu pracovní síly, od inteligentního náboru zaměstnanců a personalizovaných postupů jejich udržení až po vysoce optimalizované způsoby kompenzace.

HCM v cloudu

Cloudová řešení a modely nasazení software-as-a-service (SaaS) se v HCM rychle stávají běžnými. Cloudový přístup zrychluje nasazení, mění variabilní kapitálové výdaje na fixní a transparentní provozní výdaje, snižuje náklady na IT a zvyšuje agilitu rychlejším a jednodušším postupem upgradu.

Přestože existuje mnoho poskytovatelů SaaS HCM, nejsou všichni stejní. Při hodnocení výrobců a řešení musí podniky klást klíčové otázky, protože posuzují nejen funkce HCM, které požadují dnes, ale i ty, které budou potřebovat v budoucnosti.

 • Bude poskytovatel dlouhodobě v dosahu?
 • Potřebuje poskytovatel investovat do inovací?
 • Bude poskytovatel schopen zabezpečit vysoce citlivé údaje o zaměstnancích?
 • Může poskytovatel uchovávat data z konkrétních zemí pro regulační účely?
 • Můžete se rozhodnout pro vlastní způsob a načasování upgradu?
 • Budete schopni rychle a snadno integrovat procesy personalistiky s ERP, CRM a dalšími podnikovými procesy?

Budoucnost HCM

Je zřejmé, že technologie narušují svět práce v podobě, kterou známe. Nové technologie mění obchodní strategie, odstraňují pracovní pozice a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Ale zatímco se mění tradiční hierarchické struktury, pracovní síla se přeměňuje také – na plošší a agilnější sítě týmů, které jsou stále více mobilní, globální a různorodé. Také HCM se rychle vyvíjí. Očekávejte rychlejší osvojení již známých technologií, jako je SaaS a mobilní oblast, a také moderní technologie, od strojového učení až po umělou inteligenci.

 • Mobilní technologie zvyšují zapojení a produktivitu tím, že poskytují personalistům, pracovníkům a manažerům samoobslužné mobilní aplikace.
 • Sociální sítě zvyšují produktivitu všech pracovníků, protože jim umožňují spolupracovat s kolegy a školiteli v organizaci.
 • Chatovací roboty poskytují odpovědi rychleji a efektivněji.
 • Umělá inteligence stále více pomáhá při činnostech, které nejsou v lidských silách, jako je například rychlé získávání tisíců životopisů a datových bodů, za účelem hledání nejlepších kandidátů.

Transformujte svůj HCM na Oracle Modern Best Practice

Seznamte se s globálními komplexními pohledy na strategii HCM, vznikající technologie a osvědčené postupy v podání Oracle Modern Best Practice pro HR a Talent Management. To zahrnuje:

 • Od náboru k začlenění
 • Od benefitů ke mzdě
 • Od mzdy k zaplacení
 • Od sledování času ke mzdě
 • Od nastavení cílů k výkonnosti
 • Od plánování kariéry k rozvoji
 • Od přehledu talentů k nástupnictví
 • Od plánování nepřítomnosti k návaznostem
 • Od zaměření na zaměstnance po sladění pracovního a osobního života
 • Od odchodu zaměstnance po analýzu pracovních sil

 

Skupina Fedcap Group objevuje hranice možného s Oracle HCM Cloud a proměňuje tak své podnikání i životy zaměstnanců.