Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Právní oddělení společnosti Oracle

Materiály ke stažení od společnosti Oracle
Právní upozornění

Ochrana osobních údajů ve společnosti Oracle
Předchozí zásady ochrany osobních údajů služby Oracle Data Cloud

1. ÚVOD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů služby Oracle Data Cloud (také ‘Zásady ochrany osobních údajů’ nebo ‘Zásady ochrany osobních údajů služeb Marketing Cloud a Oracle Data Cloud’) obsahují informace pro spotřebitele (‘vy’) ohledně shromažďování, použití a sdílení (souhrnně také ‘zpracování’) jejich osobních údajů v souvislosti poskytováním marketingových a datových cloudových služeb společností Oracle určených k podpoře marketingových činností prováděných online a offline zákazníky a partnery společnosti Oracle (‘služby Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud’). V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou dále vysvětleny vaše možnosti volby ve vztahu k těmto činnostem zpracování.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená výraz „osobní údaje“ informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Ty mohou zahrnovat například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, předchozí nákupní chování nebo informace o vašich zájmech online. Vaše osobní údaje, které společnost Oracle zpracovává, se rovněž označují výrazem ‘informace o vás.’ O různých druzích vašich osobních údajů, které zpracováváme v rámci služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud, podrobněji pojednává oddíl 4 níže.

Poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů proběhla 25. května 2018. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se však mohou časem dále měnit, např. v reakci na vývoj podniku nebo aby vyhověly požadavkům zákona. Aktuální verze je na této webové stránce. Pokud by došlo k významné změně, na níž vás budeme chtít upozornit, budeme vás informovat i dalším vhodným způsobem (například upozorněním v automaticky otevíraném okně nebo prohlášením o změnách na naší webové stránce).

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další
informace
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování prováděné společností Oracle nad osobními údaji spotřebitelů, jež naši dodavatelé dat poskytli službám Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud.

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • Za zpracování vašich osobních údajů popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle může zpracovávat osobní informace existující offline i online. Některé informace o vás mohou umožnit vaši přímou identifikaci, jiné pouze nepřímou.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle může zpracovávat informace o vás v podobě offline in online, včetně informací od reklamních agentur, provozovatelů webových stránek, maloobchodů a třetích stran-dodavatelů dat.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud umožnili nabízet vám produkty a služby společnosti Oracle, a dále k účelům zabezpečení a plnění příslušných předpisů.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje jsou sdíleny v rámci celé společnosti Oracle, a dále s třetími stranami, například se zákazníky a partnery společnosti Oracle, poskytovateli služeb a s orgány veřejné správy a moci, vyžaduje-li to zákon.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI VOLBY?

Další
informace
 • Pro informace, které o vás zpracováváme, nabízíme několik možností volby. Můžete odmítnout souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje používali, vznést proti tomu námitku, můžete své osobní údaje vymazat, a také k nim přistupovat.

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Další
informace
 • Pokud si myslíte, že byly vaše osobní údaje použity v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování prováděné společností Oracle s osobními údaji spotřebitelů, které:

 • (i) službám Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud poskytli naši dodavatelé dat,
 • (ii) společnost Oracle shromáždila na svých webových stránkách a v aplikacích pro účely služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud.

Tento druh osobních údajů se označuje výrazem informace třetí strany.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na praxi našich zákazníků při shromažďování osobních údajů ani na použití vašich osobních údajů těmito zákazníky k marketingovým a dalším účelům, a to ani v případě, kdy vám online reklamu zasílají prostřednictvím služeb Oracle Marketing Cloud nebo Oracle Data Cloud. Tento druh osobních údajů se označuje výrazem informace první strany. Další informace o tom, jak naši zákazníci používají informace první strany o vás, najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů společnosti, která vaše osobní údaje od vás shromáždila, nebo která vám zasílá reklamu. S dalšími případnými dotazy na to, jak taková společnost používá informace o vás, se prosím obraťte přímo na ni.

Informace o činnostech zpracování společnosti Oracle týkajících se vašich osobních údajů a přesahujících rámec působnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů, např. osobních údajů shromažďovaných na webových stránkách a v aplikacích společnosti Oracle a používaných k vlastnímu přímému marketingu společnosti Oracle, najdete na adrese https://www.oracle.com/legal/privacy/.

3. KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za zpracování vašich osobních údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty. Seznam právních subjektů společnosti Oracle najdete zde. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

4. KTERÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME A ZE KTERÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ?

Společnost Oracle může zpracovávat informace o vás v podobě offline in online, včetně informací z veřejně dostupných zdrojů nebo od třetích stran-dodavatelů dat.

 • Offline informace o vás získává společnost Oracle od svých offline partnerů, např. kamenných maloobchodů, obchodů potravinami, z jejich programů věrnostních a platebních karet, objednávek z katalogů, spotřebitelských průzkumů, a od třetích stran, se kterými možná nemáte smluvní vztah a které shromažďují offline informace od svých offline partnerů.
 • Online informace o vás mají původ ve vaší činnosti na našich webových stránkách, nebo přicházejí od online partnerů těchto stránek, jako jsou reklamní agentury a provozovatelé webových stránek (například maloobchodní prodejny online nebo stránky pro cestování). Společnost Oracle také získává online informace od třetích stran, které s vámi možná nemají smluvní vztah a které při vašem procházení internetu a komunikaci na webových stránkách shromažďují online informace pomocí souborů cookie nebo podobných technologií, například pixelových značek a identifikátorů zařízení. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích používaných ve spojení se službou Oracle Data Cloud najdete níže v oddílu 11. Souhrnnější přehled o našich online partnerech služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud najdete v našem dokumentu katalog poskytovatelů dat služby Oracle Data Cloud.

Některé informace o vás mohou umožnit vaši přímou identifikaci, jiné pouze nepřímou. K osobním údajům, které se shromažďují offline a umožňují vaši přímou identifikaci, mohou patřit:

 • jméno a fyzická adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla,
 • demografické údaje, jsou-li vázané na další údaje, jež vás identifikují,
 • údaje o transakcích na základě vašich nákupů, pokud jsou svázány s dalšími informacemi, které vás identifikují,
 • údaje o obchodní společnosti, jako je firma, velikost a poloha společnosti, kde pracujete, a vaše role v ní,
 • údaje ze seznamů o udělení souhlasu s marketingem, spotřebitelských průzkumů nebo veřejně dostupné informace.
 • Pouze pro Spojené státy: údaje o zeměpisné šířce/délce odvozené z fyzické adresy.

K osobním údajům, které se shromažďují online a mohou umožňovat vaši nepřímou identifikaci, mohou patřit:

 • jedinečné identifikátory, např. identifikátor vašeho mobilního zařízení nebo ID souboru cookie ve vašem prohlížeči,
 • IP adresy a informace, které z nich lze odvodit, např. zeměpisná poloha,
 • informace o vašem zařízení, například prohlížeč, typ zařízení, operační systém, instalované aplikace nebo jejich používání, rozlišení obrazovky nebo preferovaný jazyk,
 • anonymizované nebo znečitelněné osobní údaje, např. hash e-mailové adresy (přímé identifikátory jsou odstraněny),
 • demografické údaje, jako je pohlavní identita, věk a rozmezí příjmů, pokud nejsou vázány na informace, které vás přímo identifikují,
 • údaje o chování uživatele z počítače připojeného k internetu nebo ze zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, do aplikací, nebo k jiným připojeným zařízením, např. reklamy, na něž jste klikli nebo si je prohlédli, webové stránky a oblasti obsahu, data a časy činností nebo prohledávání internetu použité k nalezení a přístupu na webovou stránku.

Vaše osobní údaje můžeme při poskytování služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud našim zákazníkům a partnerům propojit se zájmovými segmenty nebo profily. Zájmové segmenty jsou určité skupiny spotřebitelů se stejným chováním nebo preferencemi, které naši zákazníci používají k přímému marketingu. Profily jsou množiny atributů konkrétního spotřebitele nebo zařízení, nebo množiny několika zákazníků či zařízení se shodnými atributy, které naši zákazníci používají k přímému marketingu.

5. PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • a) zajištění, aby vám zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud mohli nabízet produkty a služby,
 • b) analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu stránek a produktů a služeb společnosti Oracle,
 • c) správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů,
 • d) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání.

Tyto účely jsou podrobněji popsané níže.

 • a) zajištění, aby vám zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud mohli nabízet produkty a služby,

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud umožnili nabízet vám produkty a služby prostřednictvím marketingových činností online i offline.

Konkrétně může společnost Oracle zpracovávat informace o vás k těmto účelům:

 • i. Pro online reklamu nabízenou prostřednictvím partnerů služby Oracle Data Cloud, kteří vám ji prezentují jménem zákazníků služby Oracle Data Cloud.

  Příklad: marketingový pracovník cestovní kanceláře chce oslovit skupinu lidí (publikum), která by mohla mít zájem o zvláštní nabídky kanceláře pro cesty na Havaj. Proto tento marketingový pracovník vytvoří skupinu, která se zajímá o cestování na Havaj, pomocí služby Oracle Data Cloud. Pokud jste nějakou webovou stránku o cestování navštívili a vyjádřili zájem o dovolenou na Havaji, mohou se vám poté zobrazovat reklamy na toto téma, protože byl na váš počítač umístěn soubor cookie, díky kterému jste součástí publika této cestovní kanceláře.

 • ii. Pro měření kampaní offline a online, pro účely analytiky a lepší pochopení situace pro naše zákazníky služby Oracle Data Cloud.

  Příklad: pracovník marketingu cestovní kanceláře si chce ověřit, jestli marketingová kampaň cestovní kanceláře na zvláštní nabídky cest na Havaj přispěla k nárůstu tržeb za produkty. Pomocí služby Oracle Data Cloud bude tento pracovník zjišťovat, kolik videí nebo jaké reklamy si návštěvníci zobrazili, případně na které reklamy klikali a zda proběhl nákup.

 • iii. K zajištění toho, aby zákazníci služby Oracle Data Cloud mohli personalizovat své produkty a služby, včetně optimalizace stránek, personalizace e-mailů, dynamického marketingu a optimalizace reklamy.

  Příklad: pokud jste někdy naznačili svůj zájem o cestování na Havaj, a poté navštívíte webovou stránku cestovní kanceláře, může vám tato kancelář na své domovské stránce předkládat nabídky dovolené na Havaji.

 • iv. K propojování profilů a segmentů, kdy budou moci zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud propojovat vaše zájmové segmenty v různých prohlížečích nebo zařízeních, která používáte k účelům popsaným v tomto oddílu.

  Příklad: zaujala vás nabídka dovolené od cestovní kanceláře a klikli jste na její reklamu online. V tuto chvíli jste přihlášeni na několika zařízeních (stolní počítač, chytrý telefon a tabletu) pomocí stejných přihlašovacích údajů. Partneři společnosti Oracle uvádějí, že je na všech těchto zařízeních pravděpodobně táž osoba. Cestovní kancelář vám tak dokáže na tato různá zařízení zasílat nabídky na dovolenou (prostřednictvím anonymizovaného identifikátoru souboru cookie).

 • v. Pro sestavení modelových cílových skupin online a offline pro produkty a služby zákazníků služby Oracle Data Cloud.

  Příklad: marketingový pracovník cestovní kanceláře by chtěl najít další zákazníky, kteří mají stejně jako vy zájem o návštěvu Havaje. Služba Oracle Data Cloud hledá společné znaky profilů, jejichž majitelé projevili zájem o cestu na Havaj, a dalších profilů, kde lze existenci podobného zájmu odvodit.

 • vi. K tomu, aby mohli zákazníci služby Oracle Data Cloud spojovat informace první strany s určitými identifikátory této služby, a díky tomu vám poskytovat marketingové a reklamní služby.

  Příklad: Cestovní kancelář má seznamy svých zákazníků, kteří si zakoupili její cestovní služby, a to včetně jmen, e-mailů a adres. Tato cestovní kancelář chce mít možnost oslovit tyto zákazníky online reklamou. V jejich seznamech proto převede konkrétní jména, e-maily a adresy na anonymizované skupiny souborů cookie a identifikátorů zařízení postupem, který se v oboru reklamy nazývá „začlenění do týmu“.

 • vii. Pouze pro Spojené státy: k tomu, aby mohli naši zákazníci doručovat na vaši fyzickou adresu katalogy, které by vás mohly na základě vašeho předchozího nákupního chování zajímat.

 • b) analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu stránek a produktů a služeb společnosti Oracle

  Osobní údaje můžeme zpracovávat pro vlastní výzkum a vývoj společnosti Oracle.

  Příklad: k zvyšování kvality dat, pro vývoj nových funkcí a prvků a pro statistické analýzy výkonu a provozu služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud.

 • c) správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů

  Můžeme shromažďovat údaje o využití a chodu systémů ze služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud pro účely zabezpečení a řízení provozu k ochraně našich stránek, sítí a systémů nebo pro vyšetřování a eliminaci podvodů, včetně podvodů s internetovou reklamou (ad fraud) a počítačových útoků, a také k odhalování botů.

 • d) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání.

  Někdy můžeme zpracovávat osobní údaje proto, abychom splnili požadavky příslušných zákonů a předpisů. Například proto, abychom mohli reagovat na požadavek regulačního orgánu nebo hájit právní nárok. Zpracovávat osobní údaje můžeme také v rámci vedení našeho podnikání. Příkladem může být provádění auditů a šetření, správa financí, účetnictví, archivace a pojištění.

6. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE OBYVATEL EVROPSKÉ UNIE?

U vašich osobních údajů, které jsme získali v rámci EU/EHP, jsou základem pro naše zpracování tyto účely:

 • Na základě vašeho souhlasu umožňujeme zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud nabízet vám produkty a služby a dále rozvíjíme a zlepšujeme produkty a služby společnosti Oracle. Svůj souhlas tak prostřednictvím našich poskytovatelů dat dáváte společnosti Oracle a zákazníkům a partnerům jejích služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud. V oddílu 12 níže najdete podrobnosti o tom, jak odmítnout souhlas se zpracováním zájmově orientovaných osobních údajů, které váš souhlas vyžaduje,
 • Na základě oprávněného zájmu zajišťujeme měření a analytiku pro zjištění účinnosti kampaní, analyzujeme, zlepšujeme a optimalizujeme své stránky, produkty a služby a zabezpečujeme své stránky, sítě a systémy. V míře, ve které oprávněný zájem tvoří dostatečný právní základ, umožňujeme zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud nabízet vám produkty a služby,
 • Při plnění požadavků příslušných zákonů a předpisů, například abychom mohli vyhovět předvolání k soudu nebo jinému právnímu řízení, nebo při vyřizování odmítnutí souhlasu.

7. PO JAKÉ OBDOBÍ OSOBNÍ INFORMACE UCHOVÁVÁME?

Společnost Oracle dodržuje tyto lhůty pro uchování osobních údajů:

 • a) Online informace o vás se uchovávají až 13 měsíců.

  Online informace se mohou výjimečně, a také v případech, kdy byly shromážděny mimo EU/EHP, uchovávat až 18 měsíců, např. pro účely kampaní zájmově orientované reklamy podle ročních období nebo v pravidelných cyklech, případně pro účely interních analýz a sestavování modelů.

 • b) Online informace o vás používané v technologiích pro fungování v různých zařízeních/kontextech se uchovávají až 12 měsíců.

 • c) Offline informace o vás se mohou uchovávat, pokud sídlíte v EU/EHP, až 5 let. V místech, kde platí jiné právní řády, uchováváme offline informace o vás tak dlouho, jak je potřeba pro obchodní účely.

 • d) Osobní údaje týkající se odmítnutí souhlasu se zpracováním se uchovávají po dobu 20 let, pokud je nevymažete nebo jiným způsobem nepředejdete jejich shromažďování, jak uvádí níže oddíl 12.

8. KDY A JAK MŮŽEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Sdílení v rámci společnosti Oracle

Protože je společnost Oracle globální organizace, mohou se informace o vás sdílet v rámci její struktury po celém světě. Seznam právních subjektů společnosti Oracle najdete zde. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

Zaměstnanci společnosti Oracle mají oprávnění přístupu k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k příslušným účelům a k výkonu úkolů plynoucích z jejich pracovní pozice.

Sdílení se třetími stranami

Osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami:

 • zákazníci a partneři služby Oracle Data Cloud, včetně subjektů poskytujících digitální marketing, reklamních agentur, vydavatelů webového obsahu, systémů DSP (demand side platform), DMP (data management platform) a SSP (supply side platform) a sociálních sítí,
 • třetí strany, které společnosti Oracle poskytují služby pro realizaci služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud,
 • příslušné třetí strany v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné operace s celým naším podnikem, jeho některou částí, našimi aktivy nebo akciemi, včetně operací v souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením,
 • podle zákona, například abychom vyhověli předvolání nebo jinému právnímu řízení, kdy se v dobré víře domníváme, že sdělit údaje je nutné k ochraně našich práv, naší bezpečnosti či bezpečnosti jiných osob, k vyšetření podvodu, na žádost orgánu veřejné moci, včetně veřejných a vládních úřadů ze zemí mimo zemi vašeho bydliště, pro ochranu národní bezpečnosti nebo k vymáhání práva.

Pokud dostane přístup k osobním údajům třetí strana, podnikneme příslušné smluvní, technické a organizační kroky, aby byly osobní údaje zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

9. JAK SE S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU?

Společnost Oracle je globální organizace, která působí ve více než 80 zemích, přičemž osobní údaje se zpracovávají po celém světě. Při předání osobních údajů příjemci ve společnosti Oracle v zemi, jež nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijme společnost Oracle opatření k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů, např. zajistí, aby toto předání podléhalo vzorovým ustanovením EU.

Společnost Oracle rovněž dodržuje ustanovení Rámce štítu EU–USA na ochranu soukromí a Rámce štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí („Privacy Shield Framework“), jak je stanovilo ministerstvo obchodu USA, o shromažďování, používání a uchovávání, pokud se zákazník služby Oracle Data Cloud a společnost Oracle smluvně dohodli, že se předávání osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska bude provádět a zpracovávat podle Štítu na ochranu soukromí pro příslušné služby. Při provádění těchto činností jménem svých zákazníků služby Oracle Data Cloud v EHP nebo Švýcarsku uchovává nebo zpracovává společnost Oracle osobní údaje poskytované zákazníky v EHP nebo Švýcarsku podle pokynů těchto zákazníků. Společnost Oracle pak bude odpovídat za to, aby třetí strany jednající jako její zástupci postupovaly stejně. Společnost Oracle doložila svou certifikací ministerstvu obchodu, že dodržuje principy Štítu na ochranu soukromí. Při rozporu mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a principy Štítu na ochranu soukromí, budou mít přednost principy Štítu. Chcete-li o programu Štítu na ochranu soukromí zjistit více a zobrazit si naši certifikaci, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/.

Seznam právních subjektů, které spadají pod autocertifikaci společnosti Oracle podle Štítu na ochranu soukromí, najdete na webové stránce Štítu na ochranu soukromí. Pokud jde o osobní údaje obdržené nebo předané podle Rámce štítu na ochranu soukromí podléhá společnost Oracle regulační pravomoci Federální obchodní komise USA a zavazuje se spolupracovat s orgány EU pro ochranu osobních údajů.

10. JAK JSOU INFORMACE O VÁS ZABEZPEČENÉ?

Společnost Oracle zavedla náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení či náhodné ztrátě, poškození, pozměnění a neoprávněnému zpřístupnění, jakož i proti ostatním protiprávním způsobům zpracování.

11. JAKÉ SOUBORY COOKIE, PIXELOVÉ ZNAČKY A DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME?

Soubory cookie a podobné technologie (např. pixelové značky a identifikátory zařízení) používá společnost Oracle a její partneři pro reklamní technologie k rozpoznávání vás nebo vašich zařízení v rámci různých služeb a zařízení, i mimo ně, k účelů uvedeným výše v kapitole 5.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč na připojeném zařízení. Společnost Oracle nebo partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud mohou pomocí souborů cookie např. sledovat trendy v chování uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak používáte stránky našich zákazníků nebo jak reagujete na reklamu. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení konfigurována pro příjem souborů cookie. Nastavení svého prohlížeče však můžete změnit, takže prohlížeč pak bude soubory cookie třetích stran odmítat nebo vás bude informovat o odesílání souboru cookie třetí strany. Další informace o nakládání se soubory cookie naleznete v části “Nápověda” svého prohlížeče.

Pixelové značky (nazývané rovněž webové signály) jsou neviditelné obrazové body 1 x 1 umístěné na webové stránky, které tuto technologii používají k marketingu a měření. Když na tyto webové stránky vstoupíte, pixelové značky vytvoří obecné hlášení o návštěvě. Pixelové značky mohou fungovat ve spojení se soubory cookie, nebo samostatně. Při použití se soubory cookie mohou pixelové značky sledovat činnost na stránce podle konkrétního zařízení a nabízet vám relevantní online reklamu. Pokud soubory cookie vypnete, nebo odmítnete souhlas s jejich umisťováním, pixelové značky pouze zachytí jedinečnou návštěvu webové stránky a vaši reakci na reklamu, ale nebudou žádného jedince sledovat za účelem nabízení relevantní online reklamy.

Umisťování souborů cookie můžete odmítnout pomocí nástrojů pro odmítnutí souhlasu popsaných v dalším oddílu.

12. JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI VOLBY?

Pro informace, které o vás zpracováváme, nabízíme několik možností volby. Můžete uplatnit následující možnost volby.

Odmítnout souhlas a vznést námitku proti tomu, abychom používali osobní údaje

Společnost Oracle nabízí několik způsobů, jak můžete odmítnout souhlas se zpracováním svých osobních údajů a vznést proti tomuto zpracování námitku, jak uvádí tyto Zásady ochrany osobních údajů:

 • Odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Data Cloud. Nástroj pro odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Data Cloud najdete zde.

  Upozorňujeme, že při použití tohoto nástroje pro odmítnutí souhlasu znemožní společnost Oracle použití vašich údajů ve službě Oracle Data Cloud jak první stranou, tak třetími stranami. V oddílu 2 výše najdete rozdíl mezi informacemi první a třetí strany.
 • Odmítnutí souhlasu pomocí nástrojů z odvětví digitální reklamy. Odmítnout souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali pro účely služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud, můžete také pomocí nástrojů pro odmítnutí souhlasu od těchto oborových sdružení: Účast společnosti Oracle v těchto organizacích se může zobrazovat pod názvy „BlueKai“ nebo „Datalogix“.
 • Odmítnutí souhlasu na mobilních zařízeních. Přestože výše uvedené postupy pro odmítnutí souhlasu obvykle fungují i v mobilních prohlížečích webových stránek, mobilní aplikace nepřijímají soubory cookie. Pro mobilní aplikace se vám proto může hodit aplikace AppChoices od Aliance pro digitální reklamu (DAA), po jejíž instalaci můžete odmítnout souhlas pro konkrétní společnosti, včetně společnosti Oracle. Další informace o stažení a konfiguraci aplikace AppChoices pro vaši mobilní platformu najdete zde.
 • Požadavek Do Not Track (Nesledovat). Společnost Oracle respektuje požadavek “Do Not Track” (Nesledovat) v nastavení prohlížeče, což znamená, že když bude mít váš prohlížeč v nastavení zapnutou volbu „Do Not Track (Nesledovat)“, nebudeme jej sledovat pro marketingové účely.

Upozorňujeme však, že když odmítnete souhlas pomocí některého z prvních tří nástrojů, můžete i přesto dočasně dostávat marketingové informace v rámci již běžících kampaní. Nicméně tím odmítnete všechny budoucí marketingové kampaně využívající služby Oracle Marketing Cloud a Oracle Data Cloud.

Upozorňujeme také, že první tři nástroje pro odmítnutí souhlasu nyní fungují na bázi souborů cookie a zamezí společnosti Oracle používat vaše osobní údaje k zájmově orientované reklamě v prohlížeči, ve kterém jsou instalované. Proto bude odmítnutí souhlasu fungovat pouze v případě, že je váš prohlížeč nastaven na příjem souborů cookie třetích stran. Nemusí fungovat, pokud budou soubory cookie automaticky zakázány nebo odebrány (např. v některých mobilních zařízeních a operačních systémech). Pokud soubory cookie odstraníte, změníte nastavení prohlížeče, použijete jiný prohlížeč či počítač nebo jiný operační systém, bude potřeba odmítnout souhlas znovu. Společnost Oracle nepoužívá trvalé jedinečné identifikátory k obnovení profilu, u něhož byl odmítnut souhlas, ani k obnovení odstraněného souboru cookie.

Vymazání osobních údajů

Online informace o sobě můžete odstranit nebo vymazat odmítnutím souhlasu pro službu Oracle Data Cloud pomocí výše popsaného nástroje pro odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Data Cloud.

Pokud chcete požádat o odstranění nebo vymazání offline informací o sobě, můžete využít tento formulář.

Přístup k osobním údajům

Své právo na přístup k online informacím o vás, které jsou uloženy ve službě Oracle Data Cloud, můžete uplatnit v registru Oracle Data Cloud Registry („Registr“), kde můžete prohlížet online segmenty, které společnost Oracle přiřadila k vašemu zařízení. V tomto Registru můžete prohlížet zájmové segmenty třetích stran, které mají k dispozici zákazníci služby Oracle Data Cloud. Upozorňujeme, že zájmové segmenty, které se vám zobrazí v Registru, jsou informace o vás z profilu přiřazeného konkrétnímu prohlížeči, počítači nebo zařízení, které k návštěvě registru právě používáte. Pokud Registr zobrazíte z jiného prohlížeče, počítače nebo zařízení, mohou se vám zobrazit jiné segmenty. Doporučujeme proto k přístupu do Registru použít několik různých prohlížečů a zařízení.

Chcete-li získat kopii offline informací o sobě, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů podle oddílu 16. Většinu žádostí o přístup k offline informacím lze vyřídit rychle, ale složité požadavky mohou vyžadovat delší pátrání a čas. V takových případech budete kontaktováni ohledně povahy žádosti a příslušných kroků do měsíce od přijetí vaší žádosti. Informace první strany, které shromažďují a uchovávají naši zákazníci, poskytovat nemůžeme. Ohledně dotazů na informace první strany doporučuje společnost Oracle kontaktovat přímo tu společnost, která je od vás shromáždila.

13. SHROMAŽĎUJE SLUŽBA ORACLE DATA CLOUD CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Oracle nevytváří žádné online zájmové segmenty na základě osobních údajů, jež považuje za citlivé. V tom, co považují za citlivé osobní údaje, se spotřebitelé a příslušné zákony mohou lišit, ale my přistupujeme k následujícím informacím jako k citlivým osobním údajům:

 • přesné informace o zdravotním stavu, např. určitá onemocnění spotřebitele, jako je rakovina či cukrovka. Pokud byste si chtěli zobrazit seznam zájmových segmentů třetích stran týkajících se zdraví a životní pohody, které jsou k dispozici v aplikaci Oracle BlueKai Marketplace, klikněte sem,
 • určité aspekty osobního života nebo finanční situace spotřebitele,
 • zájmy o produkty nebo služby „pro dospělé“,
 • informace, které příslušné zákony považují za citlivé.

Nedovolujeme, aby se datové služby společnosti Oracle používaly k účelům zaměstnávání, poskytování úvěrů, v rámci zdravotní péče nebo pojištění.

14. SHROMAŽĎUJE SLUŽBA ORACLE DATA CLOUD CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD DĚTÍ?

Neprovádíme úmyslné shromažďování osobních údajů o dětech mladších 16 let, ani pro ně nepřizpůsobujeme žádné služby. Dále zakazujeme našim partnerům služby Oracle Data Cloud, aby poskytovali společnosti Oracle osobní údaje ze stránek orientovaných na děti mladší 16 let nebo osobní údaje spotřebitelů, o kterých tyto společnosti vědí, že jsou mladší než 16 let.

15. JE ORACLE ČLENEM NĚKTERÉ OBOROVÉ ORGANIZACE?

Společnost Oracle je členem těchto oborových organizací, jejichž samoregulační zásady také dodržuje:


Jako člen těchto organizací spolupracuje společnost Oracle se špičkami oboru na řešení důležitých problémů ochrany osobních údajů a spotřebitelů v offline přímém marketingu a online reklamě.

Iniciativa NAI sestavila program dodržování předpisů, který stanovuje kontroly ověření, postup pro stížnosti spotřebitelů, sankce a každoroční podávání zpráv. Jejich cílem je přispět k tomu, aby členové dodržovali své sliby dané vám, spotřebitelům, a dodržovaly samoregulační etický kodex iniciativy NAI.

16. JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Společnost Oracle má svého pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že k použití vašich osobních údajů došlo v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo vašimi zvolenými možnostmi nebo pokud máte další dotazy, připomínky či návrhy k těmto Zásadám či pokud chcete uplatnit své právo na přístup k offline informacím o sobě podle oddílu 12 výše, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů na formuláři dotazů.

Písemné dotazy pro pověřence pro ochranu osobních údajů lze zasílat na adresu:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
USA

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / Mnichov
Německo
E-mail: mail@legislator.de

17. ŘEŠENÍ SPORŮ ČI PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte-li nějakou stížnost ohledně toho, jak dodržujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů, obraťte se prosím nejprve na nás. Stížnosti a spory týkající se použití a sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

Máte-li nevyřešený problém týkající se ochrany nebo užití osobních údajů, kterému jsme se podle vašeho názoru adekvátně nevěnovali, kontaktujte prosím našeho poskytovatele služeb řešení sporů z řad třetích stran, který sídlí v USA (můžete tak učinit bezplatně) na webové stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, které jsou blíže popsány na webové stránce Štítu na ochranu soukromí, se můžete dovolat závazné arbitráže, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu. Pokud jste obyvatelem členského státu Evropské unie, máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

18. ORACLE CORPORATE HEADQUARTERS

Hlavní sídlo společnosti Oracle se nachází na adrese:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA

Tel: +1 650 506 7000
Fax: +1 650 506 7200

TRUSTe

Více informací