Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Observability and Management Platform pro Oracle Cloud

Oracle poskytuje viditelnost a praktické poznatky založené na strojovém učení, které usnadňují správu napříč všemi vrstvami nasazenými na jakékoli technologii a kdekoli. Hlavní prioritou dneška je zvyšování automatizace pro podporu zvětšování rozsahu a předvídatelných výsledků. Integrovaná funkčnost a automatizace Oracle pro monitorování DevOps a správu IT operací pomáhá o 50 %1 snadněji předcházet IT problémům a řešit je. Začněte dnes a vylepšete efektivitu IT, identifikujte problémy s výkonem na úrovni kódu 10krát rychleji2 a snižte složitost IT.

Observability and Management Platform pro Oracle Cloud
Nyní je k dispozici Observability and Management Platform pro Oracle Cloud

Prostředí IT zákazníků se rychle vyvíjí, ale řešení pozorovatelnosti a správy nestíhají držet krok. Přečtěte si, proč je řešení Observability and Management společnosti Oracle jiné.

IDC: Observability and Management Platform pro Oracle Cloud

Přečtěte si, jak se IDC zaměřuje na monitorování a pozorovatelnost a na to, jak Oracle pomáhá zvládat výzvy.

Observability and Management Platform pro Oracle Cloud

Společnost ESG testuje platformu Oracle Cloud Observability and Management Platform a hodnotí její schopnosti pozorovatelnost a aktivní správu mezi více cloudy.

Další informace o službě Java Management Service

Zjistěte, jak pomocí této nové cloudové služby od společnosti Oracle sledovat a spravovat svůj majetek Java. Sledujte webové vysílání na vyžádání.

Proč uvažovat o řešení Observability and Management?

Pozorovatelnost a správa mezi více cloudy

Firmy spravují multicloudová a on-premises prostředí pomocí řešení Oracle Observability and Management. Jako úplná integrovaná platforma založená na standardech dokáže poskytovat komplexní akční přehledy řízené strojovým učením. To poskytuje lepší způsob správy sad IT technologií zákazníků bez ohledu na to, jestli jsou nasazeny on-premises nebo v nějakém cloudu.

Zpráva Omdia: Zjistěte, jak Oracle zjednodušuje správu hybridních a multicloudových prostředí (PDF)

Otevřenost a rozšiřitelnost

Snížení složitosti IT znamená snížení množství nástrojů pro monitorování a správu v podniku. Observability and Management Platform pro Oracle Cloud nabízí integrovanou funkčnost a je rozšiřitelná, takže podniky mohou snadno integrovat stávající nástroje s řešením Oracle. Oracle zahrnuje interoperabilitu a otevřené standardy včetně CloudEvents v Cloud Native Computing Foundation (CNCF) a OpenTracing a také open source Fluentd, aby bylo možné unifikovat sběr dat a jejich využití.

Blog ESG se zabývá významem otevřenosti (PDF)

Cloudové monitorování a analytika

Vývojáři a IT týmy získají přehledy založené na strojovém učení, kompletní analytiku, prognostiku a další pro Oracle a jiné nasazené technologie prostřednictvím sady služeb Oracle Observability and Management, včetně viditelnosti do mikroslužeb, Kubernetes, Java, a .NET provozovaných na AWS, Azure a Oracle Cloud Infrastructure.

Blog Constellation Research pojednává o osvědčených postupech Oracle pro pozorovatelnost a DevOps (PDF)

Obsáhlá pozorovatelnost Oracle Database

Správci databází Oracle (DBA) mohou nyní získat to nejlepší z produktu Oracle Enterprise Manager jako nativní cloudovou službu OCI pro monitorování a správu všech edic Oracle Database nasazených v OCI a on-premises.

Oznamujeme správu Oracle Cloud Infrastructure Database

Pozorovatelnost a správa

Application Performance Monitoring

Application Performance Monitoring poskytuje možnosti pozorovatelnosti pro dokonalou viditelnost a diagnostiku v celém IT prostředí. Je středobodem integrovaného řešení pro pozorovatelnost a správu společnosti Oracle. Pomocí trasování distribuovaných transakcí propojuje uživatelská prostředí se základní technologií k automatizaci identifikace a diagnostiky problémů pomocí přístupu zaměřeného na podnikání.

Funkce
 • Kompatibilní s OpenTracing a OpenMetrics pro distribuované trasování
 • Kombinuje monitorování koncového uživatele se syntetickým sledováním a poskytuje tak dokonalý přehled
 • Přijímá telemetrie z mikroslužeb nasazených v kontejnerech Kubernetes nebo Docker
 • Diagnostika služeb a analýza provádění transakcí pomocí Trace Explorer

Správa databáze

V této cloudové službě nabízí Oracle klíčové funkce řešení Oracle Enterprise Manager, které správcům databází umožňují používat funkce, které znají a rádi používají, a to bez nutnosti nasazení softwaru.

Funkce
 • Sledování a správa databází Oracle v on-premises i cloudových nasazeních
 • Zjednodušené řešení problémů a rychlejší odhalení problematických míst výkonu pomocí diagnostiky výkonu
 • Proaktivní detekce a rozpoznání hlavní příčiny problémů s výkonem databáze pomocí pokročilých funkcí řízení a správy
 • Optimalizace prostředků pomocí nástrojů pro správu databáze, které zjednodušují správu používání, konfigurací a uživatelů

Java Management Service

Objevte, sledujte a spravujte své prostředí Java pomocí této nové výkonné služby Oracle Cloud. Zjistěte, jaké verze prostředí Java máte spuštěné a kde, které vyžadují aktualizace a které aplikace je používají – to vše na jediném panelu. Zahrnuto v ceně Java SE Subscription.

Logging

Logging umožňuje snadné přijímání dat protokolů a analýz k diagnostice problémů.

Funkce
 • Rychlé prohledávání a nacházení protokolů
 • Použití pravidel protokolů umožňuje provádět akce téměř v reálném čase
 • Integrace se službami Oracle Streaming, Monitoring, Functions a Notifications
 • Založeno na standardu CloudEvents organizace Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Software Fluentd umožňuje v rámci organizace CNCF přijímat protokoly ze stovek zdrojů

Logging Analytics

Logging Analytics je cloudové řešení založené na strojovém učení, které monitoruje, agreguje, indexuje a analyzuje všechna data protokolu z on-premises a multicloudových prostředí zákazníků. Umožňuje uživatelům vyhledávat, prozkoumávat a korelovat tato data za účelem rychlejšího řešení problémů, odvozování provozních poznatků a lepšího rozhodování.

Funkce
 • Monitorujte cloudové protokoly nebo jakýkoli jiný multicloudový protokol pomocí více než 250 přednastavených analýz
 • Rychle řešte problémy s inteligentními shlukovými analýzami založenými na strojovém učení a rozpoznáváním vzorů
 • Najděte „jehlu v kupce sena“ mezi miliony řádků protokolů pomocí několika kliknutí

Monitoring

Monitoring pomáhá uživatelům získat přehled o cloudové infrastruktuře a pracovních zátěžích pomocí předdefinovaných metrik pro stav a výkon. Uživatelé mohou nakonfigurovat alarmy s prahovými hodnotami, aby detekovaly anomálie infrastruktury a aplikací a reagovaly na ně.

Funkce
 • Snadné použití a předdefinované metriky v reálném čase
 • Flexibilní konfigurace alarmů
 • Možnost přijímat alarmy prostřednictvím aplikací třetích stran, e-mailů a dalších a aplikovat nápravná opatření prostřednictvím služby Functions
 • Monitorovací dotazovací jazyk (MQL) pro hlubší vhled
 • Podpora CLI, SDK, konzole a modulů Grafana
 • Zdarma alokace několika set milionů datových bodů

Notifications

Oracle Cloud Infrastructure Notifications je vysoce dostupná služba publikování/odběru (pub/sub) s nízkou latencí, která odesílá výstrahy a zprávy pomocí Oracle Functions, e-mailu a partnerů pro doručování zpráv, včetně Slack a PagerDuty.

Funkce
 • Upozornění při spuštění událostí Oracle Events
 • Upozornění při narušení alarmů
 • Reakce spuštěním bezserverových funkcí Oracle Functions
 • Zajištění zabezpečení zpráv přes Oracle Identity Management
 • Zahájení s konzolí, CLI nebo REST API
 • Využití Oracle Cloud Free Tier a placení za doručení podle zpráv

Operations Insights

Operations Insights umožňuje pracovníkům IT optimalizovat výkon díky rychlé analýze vzorců výkonu v průběhu času. Lze se vyhnout problémům s výkonem způsobeným sezónní poptávkou i problémům s pomalým snižováním výkonu pomocí dlouhodobé analýzy využití zdrojů a kapacity pro on-premises i cloudové systémy.

Funkce
 • Pomocí Capacity Planning můžete předpovědět problémy s využitím kapacity při každodenním předpovídání
 • Rychle identifikujte největší, nejvyužívanější a nejrychleji rostoucí databáze
 • Používejte historii automatizovaného přehledu o výkonu SQL k aktivní identifikaci problémů s SQL

Resource Manager

Automatizace cloudové infrastruktury založená na nástroji Terraform

Resource Manager umožňuje pracovníkům IT snadno a spolehlivě nasadit a spravovat prostředky Oracle Cloud pomocí této služby infrastruktury jako kódu. Mohou používat nemodifikovaný otevřený zdrojový kód, který zjednodušuje migraci z a do jiných prostředí.

Funkce
 • Terraform jako služba
 • Založeno na otevřeném zdrojovém kódu; žádná závislost
 • Podpora API, CLI, SDK a konzole
 • Hluboká integrace s Oracle Cloud Infrastructure
 • Snadná správa stavových souborů a zlepšení spolupráce

Service Connector Hub

Service Connector Hub je bezplatná spravovaná služba, která přesouvá data mezi službami Oracle Cloud Infrastructure. Na rozdíl od konkurenčních cloudových nabídek poskytuje Service Connector Hub centrální místo pro popis, provádění a monitorování pohybu dat mezi službami, jako je Logging, Objektové úložiště, Streaming a Monitoring. Může také spustit Functions pro lehké zpracování dat a Notifications pro upozornění.

Funkce
 • Jeden panel pro správu a sledování veškerého pohybu dat
 • Snadné nastavení konektorů služeb pro přesun dat do objektových úložišť, Streaming, Monitoring, případně spouštění Functions a Notifications bez psaní kódu
 • Bezproblémová integrace se službami třetích stran
 • Filtry pro přesun dat, které určují pohyb dat mezi zdrojovou a cílovou službou

Enterprise Manager

Enterprise Manager představuje komplexní řešení pro monitorování a správu produktů Oracle Applications, Middleware, Database a Engineered Systems nasazených v hybridních cloudech. Díky funkcím, které pomáhají automatizovat operace, mohou uživatelé posílit zabezpečení databází a omezit manuální úkony. Enterprise Manager, postavený na rozšiřitelné platformě, umožňuje uživatelům spravovat kritické operace ve velkém rozsahu.

Správa hybridního cloudu: Monitorování, správa a přesouvání dat v rámci celého IT prostředí – on-premises i v cloudu

Automatizace operací: Automatizace a modernizace klíčových úloh správy

Rozšiřitelnost: Podpora otevřených standardů zajišťující interoperabilitu s ekosystémy třetích stran


Nástroje pro správu

Oracle Cloud Infrastructure Governance poskytuje komplexní řadu služeb, které zákazníkům pomáhají optimalizovat náklady, maximalizovat využití a zajistit dodržování firemních standardů a legislativního souladu s normami pro prostředky nasazenými v Oracle Cloud Infrastructure.

Moduly
 • Audit: Komplexní přehled o službách Oracle Cloud Infrastructure. Přístup ke všem veřejným aktivitám API v tenantu za posledních 365 dní.
 • Označování: Pomocí značek můžete uspořádat své cloudové zdroje pro informační, provozní a fakturační účely.
 • Řízení nákladů: Nástroje pro správu nákladů umožňují zlepšit kontrolu a viditelnost cloudových rozpočtů, použití a útrat.

Související služby

Pro zákazníky, kteří hledají informace o produktu Oracle Management Cloud Services.

Moduly
6. října 2020

Oznamujeme Observability and Management Platform pro Oracle Cloud

Clay Magouyrk, výkonný viceprezident, Oracle Cloud Infrastructure

Nové řešení Observability and Management Platform pro Oracle Cloud je sada služeb Oracle Cloud Infrastructure (OCI), která umožňuje viditelnost a přehled napříč nativními cloudovými i tradičními technologiemi.

Přečíst celý příspěvek

Přečtěte si příběhy o úspěchu našich zákazníků

Kingold nabízí zákazníkům skvělou zkušenost.
Lone Star College transformuje online vzdělávání.
Drop Tank splňuje obchodní potřeby.
Integra Lifesciences se těší nebývalé pozornosti.
Green řeší problémy 2krát rychleji.

Zdroje

Dokumentace

Přístup do knihovny dokumentace

Cloud Learning

Oracle University

Seznamte se se školením, certifikací atd.

Vzdělávací příležitosti

Vzdělávání

Oracle University

Seznamte se se školením, certifikací atd.

Začínáme s analytickými nástroji


Vyzkoušejte Free Tier

Zjistěte pomocí služeb Logging Analytics a Logging, co vám může prozradit strojové učení.


Získejte komplexní pohled

Monitorujte a spravujte aktiva v celém cloudu a datacentru pomocí jediného zobrazení


Pokročilá webová vysílání o řešení Oracle Enterprise Manager

Naučte se od odborníků automatizovat úlohy související se správou databází.


Kontaktujte nás

Chatujte živě s oddělením prodeje nebo podporou.