Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Performance comparison of HeatWave with MySQL Database, Amazon Redshift, and Amazon Aurora


Setup configuration

HeatWave MySQL Database AWS Redshift AWS Aurora
Instance shape E3 E3 Dc2.8xlarge db.r5.24xlarge
Cluster size 10 + 1 MDS 1 4 1

1. Common setup

 • The workload is derived from the TPC's TPC-H benchmark*
 • Generate TPC-H data using the TPC-H data generation tool
 • Provision and configure the target service
 • Create TPC-H schema on the target service instance
 • Import TPC-H data generated to the target service instance
 • Run queries derived from TPC-H to test the performance
 • For best performance numbers, always do multiple runs of the query and ignore the first (cold) run
 • You can always do a explain plan to make sure that you get the best expected plan

2. HeatWave specific setup

 • Use optimal encodings for the columns that will be loaded into HeatWave. 5 of the string columns In the TPC-H schema are VARLEN encoded while others are DICTIONARY encoded
 • Use custom data placement for the tables that will be loaded into HeatWave. For LINEITEM table, l_orderkey is used as the data placement key. For the other tables, primary keys are used as the data placement key.
 • Mark the tables as offloadable and load them into HeatWave
 • For each query, force offload to HeatWave using the hint (set_var(use_secondary_engine=forced))
 • A straight_join hint is required for certain queries to get the optimal query plan for HeatWave
 • Reference HeatWave GitHub for specific setup details

3. MySQL Database specific setup

 • Use a large enough innodb_buffer_pool size (e.g. 450G for a 512G DRAM)
 • Tune innodb_sort_buffer_size, max_heap_table_size, tmp_table_size
 • Make sure the larger tables are partitioned for faster load
 • A straight_join hint can be used if the query plan looks sub-optimal

4. AWS Redshift specific setup

 • Determine the best shape and cluster size for the experiments (in our experiments, we got the best results when we had 1TB of uncompressed data per dc2.8xlarge node)
 • For efficient ingest, follow the guidelines for enhanced VPC routing
 • Use the default parameters as specified by the Amazon documentation
 • Make sure that the sort keys and distribution keys for each table are optimal for queries
 • Use the scripts provided by awslabs

5. AWS Aurora specific setup

 • Use the largest shape possible so that as much of the data can fit into the buffer cache as possible
 • For the 1TB and 4TB TPC-H datasets, use the db.r5.24xlarge shapes
 • Set the innodb_buffer_pool size to 630G
 • Other settings that were modified from their default value in our experiments (innodb_max_purge_lag = 1000000; innodb_max_purge_lag_delay=300000; innodb_sort_buffer_size=67108864; lock_wait_timeout =86400; max_binlog_cache_size= 4294967296; max_heap_table_size=103079215104; tmp_table_size=103079215104)
 • Set aurora_disable_hash_join = 0 and aurora_parallel_query = ON to use parallel query
 • Follow the best practices for aurora database configuration for any other tuning
 • For parallel query to work, make sure that none of the tables are partitioned
 • A straight_join hint can be used if the query plan looks sub-optimal

6. Results


4TB TPC-H

HeatWave AWS Redshift AWS Aurora
Instance shape E3 Dc2.8xlarge db.r5.24xlarge
Cluster size 10 + 1 MDS 4 1
Geo-mean result 7.3 seconds 19.7 seconds 2.5 hours
Annual cost USD$37,022 USD$110,560 USD$129,336

400GB TPC-H

HeatWave MySQL Database
Instance shape E3 E3
Cluster size (this small config is for testing purpose only—minimum supported is 2+1) 1 + 1 MDS 1
Geo-mean result 4.2 seconds 1700 seconds
Annual cost USD$6,483 USD$3,386

*Disclaimer: Benchmark queries are derived from the TPC-H benchmark, but results are not comparable to published TPC-H benchmark results since they do not comply with the TPC-H specification.