Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Definice správy identit a přístupu (IAM)

Správa identit a přístupu (IAM) zahrnuje celý životní cyklus identit a oprávnění uživatelů ve všech podnikových prostředcích, ať už se jedná o podniková datová centra, nebo cloud. Jde o základní kontrolu nad zabezpečením cloudu, protože ověřuje uživatele a reguluje přístup k systémům, sítím a datům. Správce cloudových identit uděluje uživatelům přístup a oprávnění pro celou řadu různých cloudových a místních aplikací a služeb. Organizace mohou k vytvoření identity uživatelů zvolit strategii nulové důvěry. Služby správy cloudové identity využívají integraci otevřených standardů ke snížení režie a nároků na údržbu. Tento proces zahrnuje ověřování identity uživatelů a jim přiřazených práv pro přístup k určitému systému. Řešení IAM poskytují nástroje pro správu digitálních identit uživatelů a zajištění náležitého přístupu k prostředkům společnosti. Umožňují také správcům sledovat aktivity uživatelů, vytvářet zprávy o těchto aktivitách a prosazovat zásady pro dodržování předpisů.

Co je správa identit?

Správa identit poskytuje řešení pro řízení identit, správu přístupu a adresářové služby. Správa identit umožňuje organizacím posílit zabezpečení, zjednodušit dodržování předpisů a využít obchodní příležitosti v oblasti mobilního a sociálního přístupu.

Co je řízení identit?

Řízení identit zajišťuje správu zřizování a rušení zřízení uživatelů a poskytuje prakticky použitelné informace o identitě pro rychlou nápravu v případě vysoce rizikových oprávnění uživatelů. Samoobslužné funkce umožňují uživatelům iniciovat zprovoznění místních a cloudových aplikací pomocí rozhraní Rest API a různých konektorů. Řízení identit dovoluje uživatelům flexibilně shromažďovat stávající identity a jim přiřazená oprávnění a role, a dosáhnout tak rychlejšího zprovoznění. Procesy dosažení souladu s předpisy jsou urychlovány prostřednictvím certifikací založených na čase, události nebo organizaci. Vyhodnocování jsou zaměřena na vysoce riziková oprávnění či cíle založené na dodržování předpisů (jako jsou SOX a GDPR). Řízení identit soustavně sleduje operace ve firmě, přičemž identifikuje a opravuje zásady, které mají dopad na rozdělení povinností.

řízení identit

Co je správa přístupu?

Správa přístupu poskytuje komplexní, vícefaktorové ověřování (MFA) zohledňující rizika a jednotné přihlašování (SSO) integrující identity a systémy do cloudových i místních prostředích. Správa přístupu poskytuje organizacím flexibilitu k řízení přístupu ke stávajícím podnikovým platformám a podporu pro migraci do cloudu. Zajišťuje také, aby byly zásady uplatňovány na uživatele bez ohledu na zařízení a místo, na kterém se nacházejí, a zabezpečily tak přístup k datům kdekoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Funkce správy přístupu poskytují adaptivní ověřování, které snižuje míru rizika zvýšením požadavků pro přihlašování uživatelů na základě zařízení, místa a chování, pokud je přístup považován za vysoce rizikový. Tyto kontextové zásady a autorizační funkce jsou navrženy tak, aby řešily bezpečnostní hrozby pro data, která jsou pro firmy mimořádně důležitá.

správa přístupu

Co jsou adresářové služby?

Adresářové služby poskytují více způsobů nasazení a nabízejí nezávislým dodavatelům softwaru možnost zahrnout adresář do aplikací. Jednotný adresář poskytuje flexibilní škálovatelnost, která podporuje růst bez zbytečného nadměrného zřizování, a lze jej snadno rozšířit bez ovlivnění stávající služby. Adresářové služby nabízejí flexibilitu a optimalizaci z hlediska architektury, urychlují nasazování projektů správy identit a aplikací a snižují celkové náklady na vlastnictví.

Proč je IAM důležité?

IAM je stěžejní nástroj pro ochranu podnikových prostředků před kybernetickými bezpečnostními hrozbami. Systémy IAM zajišťují konzistenci pravidel a zásad přístupu uživatelů v celé organizaci, stejně jako přesné uplatňování oprávnění pro prostředky, když dojde ke změně rolí uživatelů v rámci organizace. Bez automatizovaného sledování prostředků a aktivit se organizace stanou zranitelné vůči ohroženým uživatelům a únikům dat. K vystavení riziku často dochází v důsledku problémů s nadměrně privilegovanými přístupovými právy, která nebyla efektivně spravována. Jedná se o základní nástroj pro cloudová prostředí, který usnadňuje správu konzistence přístupu mezi místními datovými centry a četnými cloudovými službami. K zajištění ochrany proti útokům založeným na identitě potřebují organizace strategii IAM, která jim poskytne lepší přehled o uživatelích a aktivitách v rámci společnosti.

Důležité funkce IAM

Řešení IAM poskytují řízení přístupu na základě rolí, díky kterému mohou správci regulovat přístup jednotlivých uživatelů do systémů a sítí. Jeho stěžejními cíli jsou získávání informací o uživatelích, správa identit uživatelů a orchestrace přístupových oprávnění se zřetelem ke správě životního cyklu identity. Mezi důležité funkce patří:

 • Řízení identit: Provádí správu životního cyklu uživatelských účtů, a to včetně oprávnění a zřizování.
 • Správa přístupu: Řídí zásady jednotného přístupu, které často využívají jednotné přihlašování (SSO) a vícefaktorové ověřování (MFA).
 • Adresářové služby: Centralizovaná a konsolidovaná správa a synchronizace přihlašovacích údajů.
 • Zřizování uživatelů: Automatizuje vytváření a přiřazování nových uživatelských účtů.
 • Analytika identit: Detekuje podezřelé aktivity identit a zabraňuje jim. K tomu využívá strojové učení.
 • Jednotné přihlašování (SSO): Poskytuje konsolidaci uživatelského hesla a přihlašovacích údajů přiřazených k jednomu účtu pomocí silného oprávnění hesla s cílem zjednodušit přístup ke službám.
 • Vícefaktorové ověřování (MFA): Zvyšuje úroveň ověřování prostřednictvím sekundárních kontrolních mechanismů ověřování, aby byla zajištěna pravost uživatelů a bylo omezeno riziko vystavení odcizeným přihlašovacím údajům.
 • Ověřování na základě rizik: Používá algoritmy k výpočtu rizik akcí uživatelů. Blokuje a hlásí akce s vysokým skóre rizika.
 • Řízení a správa identit (IGA): Snižuje nebezpečí, které souvisí s nadměrným přístupem a rozsahem oprávnění, prostřednictvím řízení oprávnění.

Podívejte se na přehled řešení Oracle Identity Management.

Výhody IAM

Hlavní výhody IAM jsou zaměřeny na automatizaci, zabezpečení a řízení. Tyto schopnosti mohou společně zvýšit konkurenční výhodu a pružnost podniku. Automatizace systémů IAM umožňuje dosáhnout vyšší provozní efektivity zkrácením vyžadované doby a snížením množství potřebných prostředků v porovnání s ruční správou přístupu uživatelů a zároveň omezit riziko lidské chyby. Díky jednoduchému procesu správy identit v cloudovém prostředí IAM také podporuje integraci konzistentních kontrolních mechanismů přístupu k datům určených pro organizace, které lze rozšířit v různých místních, mobilních a cloudových službách. Tím přispívá k rozsáhlejší spolupráci a vyšší úrovni poznatků v celém podniku. Díky řádné správě identit IAM rovněž poskytuje větší kontrolu nad přístupem uživatelů, a tím snižuje nebezpečí úniků dat.

Dnešní společnosti stále častěji přijímají postupy vzdálené práce. Tento přístup ale ohrožuje nedostatečně regulované prostředky IT. Systémy IAM umožňují organizacím zůstat v bezpečí a nadále dodržovat předpisy i přes posun obchodních modelů zajišťující větší pružnost.

Jak společnost Oracle pomáhá v oblasti IAM a cloudu?

Řešení Oracle Identity Management umožňuje organizacím efektivně provádět správu celého životního cyklu identit a přístupu uživatelů pro všechny podnikové prostředky, místní i cloudové. Zjednodušení úkolů týkajících se identit minimalizuje potřebu opakovaných změn uživatelů, rolí a skupin ve více prostředích. Platforma Oracle Identity and Access Management poskytuje škálovatelná řešení pro řízení identit, správu přístupu a adresářové služby. Platforma od společnosti Oracle umožňuje organizacím posílit zabezpečení, snáze dosáhnout souladu s předpisy a využít obchodní příležitosti v oblasti cloudových a podnikových systémů. Společnost Oracle poskytuje řešení pro správu identit a přístupu, která jsou navržena tak, aby usnadnila podnikům jejich cloudovou cestu, ať už se zaměřují na cloudové služby, nebo udržují různorodý ekosystém služeb ve vlastním datovém centru.