Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle Cloud Free Tier

Vytvářejte, testujte a nasazujte aplikace v prostředí Oracle Cloud bez jakýchkoli poplatků.

European Union Restricted Access (EURA) a zabezpečení SaaS

Rychlý vývoj technologií nutí společnosti provádět zásadní změny ve svých stávajících systémech, nástrojích a infrastruktuře. Aby si společnosti udržely konkurenceschopnost na trhu, hledají řešení, která jim pomohou dosáhnout zisku a přizpůsobit jejich služby současným předpisům a technologiím. Zavedení cloud computingu a služeb SaaS pomáhá společnostem získat výhodu tím, že rozšiřuje úroveň automatizace nad rámec a hodnotu běžného řešení ERP. Současné globální trendy nutí společnosti vyhodnocovat podnikové procesy, přepracovávat je a rozšiřovat úroveň automatizace, aby dosáhly vyšší efektivity a dokonalosti svých operací – což v konečném důsledku přináší prospěch jejich zákazníkům.

S nárůstem cloud computingu a řešení softwaru jako služby (SaaS) se otázky nezávislosti dat dostávají do popředí zájmu legislativních představitelů, zejména po přijetí nových zákonů o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Evropský výbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a očekávané nařízení, které má napravit zákon o cloudu ve Spojených státech. GDPR vyžaduje, aby všechny osobní údaje shromážděné o občanech Evropské unie (EU) byly uchovávány buď v EU, kde podléhají evropským zákonům o ochraně osobních údajů, nebo v jurisdikci, která má podobnou úroveň ochrany. Kromě požadavků na místo uložení dat to má vliv i na jejich zpracování a přístup k nim.

Tržní trendy v EU vedly k rostoucí potřebě cloudových služeb, které jsou navrženy pro EU, umístěny v EU, provozovány pracovníky EU a průběžně přizpůsobovány změnám v EU včetně následujících:

 • Dynamické prostředí pro dodržování právních předpisů
 • Politické požadavky
 • Potřeby zmírnění rizik

Oracle EURA je navržen s ohledem na požadavky na nezávislost dat.

Mapa členských států EU

Co je Oracle European Union Restricted Access Cloud Service?

Oracle European Union Restricted Access (EURA) Cloud Service for Oracle Fusion Applications je navržena tak, aby řešila požadavky na nezávislost a ochranu dat našich zákazníků v EU tím, že zajišťuje, aby všechny instance zákaznických služeb, údaje o zákaznících a diagnostické údaje byly umístěny pouze v datových centrech v EU. Díky omezení přístupu pracovníků společnosti Oracle k zákaznickým datům a diagnostickým údajům podle místa výkonu práce mohou správu služeb a údržbu provádět pouze specialisté společnosti Oracle v EU. Přístup zákazníků není nijak místně omezen, ale provozní přístup společnosti Oracle musí být z EU. Platforma Oracle EURA je postavena na těchto standardních aplikacích Oracle Fusion:

Tyto cloudové služby umožňují podnikům v EU provozovat své podnikové aplikace v prostředí Oracle Cloud určeném pro EU. Služby mají kontroly specifické pro EU, které jsou navrženy tak, aby splňovaly různé požadavky zemí EU.

Řešení Oracle EURA získalo certifikáty ISO27001 a CSA Star.

Jaké jsou hlavní výhody zabezpečení SaaS?

1. Nezávislost dat

Omezením ukládání dat do datových center v EU zajišťuje Oracle EURA nezávislost dat v EU. Služba je provozována výhradně v datových centrech v EU, v současné době ve Frankfurtu (primární datové centrum) a Amsterdamu (datové centrum pro obnovu po havárii). EURA ukládá všechna zákaznická data a diagnostiku aplikací ve stejném prostředí, včetně trasovacích souborů a výpisů paměti.

2. Zpracování dat

Oracle EURA zajišťuje, aby veškeré zpracování dat probíhalo v Evropské unii, a to nejen základní funkce, ale také antivirové kontroly a další podpůrné služby. Evropská unie neopouští žádné údaje.

3. Přístup k datům

Jsou zavedeny kontroly, které zajišťují, že společnost Oracle poskytuje přístup ke cloudové službě a údajům zákazníků pro účely správy služeb pouze zaměstnancům se sídlem v EU. Tyto kontroly přístupu ověřují, zda jsou zaměstnanci zaměstnáni v EU. Kromě toho se při vzdáleném přihlašování z míst mimo společnost Oracle používá zónové monitorování, aby se ověřilo, zda jsou pracovníci fyzicky přítomni v EU.

Pokročilá bezpečnostní řešení pro Oracle EURA

Kromě standardního zabezpečení v rámci řešení společnosti Oracle je v tomto řešení k dispozici další vrstva zabezpečení.

1. Oracle Break Glass

Break Glass pro Oracle Fusion poskytuje zákazníkům dodatečné zabezpečení omezením administrátorského přístupu k systémům a službám. Zástupci podpory společnosti Oracle nemohou při nasazení Oracle Break Glass přistupovat k vašemu cloudovému prostředí za účelem řešení problémů, pokud nemají souhlas a oprávnění od vás, zákazníka.

Kromě takto řízeného přístupu jsou data v klidovém stavu zabezpečena pomocí Oracle Transparent Data Encryption (TDE) a Oracle Database Vault. Můžete ovládat hlavní šifrovací klíč TDE a spravovat jeho životní cyklus. S řešením Break Glass:

 • Data zákazníků v prostředí Oracle Cloud jsou v klidovém stavu šifrována pomocí TDE a jsou chráněna a auditována pomocí služby Database Vault.
 • Přístup k Break Glass je časově omezen; zabezpečuje data zákazníků tím, že vyžaduje schválení přístupu pracovníků společnosti Oracle k prostředí ze strany zákazníka.
 • Break Glass poskytuje pouze dočasný přístup. Přístupové údaje se programově resetují po předem nastavené době, obvykle po 72 hodinách.
 • Přístup Break Glass je kontrolován a zaznamenáván a jsou k dispozici podrobné zprávy.
 • Hlavní šifrovací klíč TDE můžete nahrát, odebrat nebo obnovit z konzoly aplikací.

2. Oracle Data Masking

Při kopírování produkčních dat do neprodukčních prostředí za účelem vývoje nových aplikací, provádění testů nebo analýzy dat se společnosti vystavují riziku narušení citlivých údajů. Aby bylo možné provést testování v reálném prostředí, musí mít neprodukční uživatelé přístup k některým původním údajům, ale ne ke všem, zejména pokud jsou tyto údaje považovány za důvěrné.

Oracle Data Masking snižuje riziko nahrazením původních citlivých údajů fiktivními daty, takže je lze bezpečně sdílet s neprodukčními uživateli.

Pomocí maskování dat můžete následující:

 • Omezení šíření citlivých údajů: Rostoucí bezpečnostní hrozby zvyšují potřebu společností omezit odhalování citlivých informací. Kopírováním produkčních dat pro neprodukční účely, jako je testování a vývoj, se zároveň rozšiřují citlivá data, rozšiřuje se hranice bezpečnosti a shody s předpisy a zvyšuje se pravděpodobnost narušení dat.
 • Sdílejte jen to, co je nutné: Společnosti musí často z různých důvodů sdílet soubor produkčních dat s interními i externími stranami. V některých případech je vhodnější vyjmout a sdílet část nebo podmnožinu informací namísto sdílení celého souboru produkčních dat.
 • Dodržování zákonů a norem na ochranu osobních údajů: Normy na ochranu osobních údajů, jako je GDPR, kladou důraz na ochranu citlivých informací v neprodukčních prostředích, protože k těmto prostředím často přistupuje větší počet uživatelů s většími oprávněními než k typickým produkčním systémům.

Požadujete-li další informace, kontaktujte svého obchodního zástupce Oracle a požádejte o SKU č. B91905 pro Oracle Fusion Cloud.