Oracle SaaS Support Services

Spolehněte se na špičku v oboru. Služby podpory Oracle na úrovni Platinum poskytují vylepšenou podporu, která pomáhá zvyšovat výkon bez dalších nákladů.

Naše bezplatné služby podpory na úrovni Platinum si kladou za cíl být standardem nejlepších služeb v oboru. Díky pomoci techniků podpory během implementace, více než 2 000 bezplatným vzdělávacím tématům a přístupu k široké škále odborných znalostí podpory neměla vaše cesta k úspěchu nikdy takovou podporu. Naším cílem je pomoci vám rychleji získat výhody poskytnutím podpory pro bezproblémové nasazení produktů Oracle SaaS.

Služby podpory Oracle na úrovni Platinum jsou navrženy speciálně pro zákazníky SaaS společnosti Oracle a jsou součástí každého předplatného SaaS bez dalších poplatků. Můžete těžit z vylepšených nástrojů a procesů speciálně navržených tak, aby sloužily dnešním cloudovým zákazníkům orientovaným na výsledky.

Oracle rozumí SaaS a chápe potenciální složitosti, kterým společnosti čelí při přechodu na cloudové řešení. Jsme s vámi po celou dobu vaší cesty, máme přehled o správných akcích i nástroje, které vám pomohou maximalizovat efektivitu. Díky našim technickým, produktovým a oborovým znalostem vám můžeme radit, vést vás a podporovat při na nejvhodnější cestě k dosažení vašich cílů.

Začít je snadné

Snímek obrazovky portálu podpory společnosti Oracle

Pomocí portálu podpory společnosti Oracle můžete klást technické i netechnické otázky a hledat v rozsáhlé znalostní databázi osvědčené postupy, běžné otázky a řešení problémů, školení a další.

Technická podpora

Služby podpory SaaS společnosti Oracle vám poskytují nástroje, které potřebujete pro úspěšné využívání cloudu. Přidali jsme kanál živého chatu, specializované týmy podpory implementace, komplexnější řídicí panel požadavků na služby a aktivní monitorování požadavků na služby – vše se zaměřením na vaši osobní cestu cloudem. Zákazníci, kteří si zakoupili naše produkty Oracle Service Cloud a služby v terénu, získávají všechny tyto výhody služeb podpory společnosti Oracle na úrovni Platinum poskytované prostřednictvím stránky Podpora Oracle Service Cloud.

Kanál živého chatu

Ke komunikaci s námi používejte rychlé zprávy. Tato funkce umožňuje technikům služby Oracle SaaS Support Services chatovat s vašimi primárními nebo alternativními kontakty o požadavku na službu. V procesu řešení požadavku na službu hrají důležitou roli naši specialisté. Používání chatu pomáhá zlepšovat prostředí služeb Oracle SaaS Support Services a pomáhá zkracovat doby řešení tím, že odpovídá na otázky, poskytuje aktualizace stavu a nabízí pomoc s odstraňováním problémů, aby pomohlo rychle vyřešit otevřené požadavky na služby.

Podpora implementace

Chápeme, že implementace je kritické období. Proto s vaším týmem během implementace a stabilizace spolupracují specialisté služeb Oracle SaaS Support Services. Všechny požadavky na služby během implementace budou přímo směrovány na váš implementační tým ve zvoleném časovém pásmu. Tato specializovaná implementační podpora začíná, jakmile se stanete zákazníkem, a trvá 90 dní po uvedení do provozu; tím vám dává jistotu, že se vše úspěšně podaří. Společnost Oracle se zavázala poskytovat prostřednictvím tohoto procesu náležitou podporu, která pomůže zajistit, aby naši zákazníci mohli včas plnit milníky projektu.

Řídicí panel požadavků na služby

Řídicí panel požadavků na služby poskytuje online pohled na nevyřízené i historické požadavky na služby. Snadno procházejte do řídicího panelu a získejte přehled podrobností o požadavcích na služby, trendů hlavních příčin a aktivity podpory s analýzou požadavků na služby podle stavu, závažnosti a produktu.

Aktivní monitorování stavu požadavku na službu

Tým služeb Oracle SaaS Support Services nepřetržitě sleduje vaše požadavky na služby, aby identifikoval klíčové mezery ve znalostech, problémy s konfigurací a hranice klíčových prahových hodnot, které by mohly brzy naznačovat problém nebo případně ovlivnit stabilitu nasazení. Toto aktivní zapojení pomáhá předcházet eskalaci a pomáhá řešit problémy dříve, než se stanou závažnými. Prostředky služby Oracle SaaS Support Services používají údaje k tomu, aby vám poskytly pokyny ke cloudovým procesům a nasměrovaly vás na vhodné zdroje školení a dokumentace.

Netechnická podpora

Společnost Oracle také nabízí komplexní podporu, která vám pomůže orientovat se v dostupných prostředcích Oracle a pomůže vyřešit všechny netechnické otázky, které byste mohli mít ohledně svých produktů Oracle SaaS.

Obchodní pomoc

Portál podpory společnosti Oracle je dalším skvělým místem k získání odpovědí na vaše netechnické otázky týkající se správy účtů, školení, osvědčených postupů nebo dalších otázek ohledně služeb podpory společnosti Oracle na úrovni Platinum. Vytvořte požadavek na službu a tým služeb Oracle SaaS Support Services rychle odpoví na vaše otázky.

Komunita

Získejte informace o osvědčených postupech produktů a oboru prostřednictvím webu komunity Oracle Cloud Customer Connect. V této online komunitě můžete klást otázky, zkoumat nápady, diskutovat o aplikacích Oracle a spojovat se s kolegy. Můžete si také prohlédnout náš kalendář s oznámeními a nadcházejícími událostmi, účastnit se diskusních fór a laboratoří pro konkrétní odvětví a dostávat oznámení o aktualizacích vydání, upgradech a nových funkcích produktů. S digitálními odznaky a úrovněmi šampionů můžete dokonce získat profesionální uznání.

Podpora vzdělávání z Oracle University

Začněte se zdarma učit pomocí aplikace Oracle Learning Explorer

Vzdělání je klíčem k úspěchu v cloudu. Program Oracle Learning Explorer nabízí bezplatnou základní úroveň školicích kurzů a akreditaci pro celé produktové portfolio společnosti Oracle. Byl navržen tak, aby umožnil profesionálům z celého světa začít rozvíjet cenné IT dovednosti.

Posilte své dovednosti pomocí předplatného Oracle Learning

Předplatné Oracle Learning je ideálním způsobem, jak se implementátoři, správci a členové hlavního funkčního týmu mohou dozvědět více o vašich aplikacích Oracle Cloud. Spolehněte se na to, že vám Oracle University poskytne jednotné řešení výuky pro získání hlubokých znalostí potřebných k náležité odbornosti a získání certifikátu pro služby Oracle Cloud.

Urychlete přijetí SaaS pomocí řízené výuky Oracle

Řešení řízené výuky Oracle University nabízí pokyny v rámci aplikace k rychlejšímu osvojení řešení Oracle Cloud SaaS.

Spolehlivě převeďte své pracovní síly do cloudu. Pomáhejte uživatelům získávat aktuální informace o procesech napříč časovými pásmy, jazyky a rolemi předvídatelným a měřitelným způsobem. Zvyšte okamžitou produktivitu uživatelů, snižte náklady, zvyšte spokojenost zaměstnanců a využívejte vždy aktuální verze.