Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Digital Transformation

Voor finance breekt een
nieuw tijdperk aan

De vierde industriële revolutie –
ook wel ‘Industry 4.0’ – heeft zijn intrede gedaan.

Door: Ronald Klein, Solution Consulting Manager Enterprise Performance Management.


De vierde industriële revolutie bevoorrecht de bedrijven die in staat zijn hun manier van werken continu te finetunen

Intel

De vierde industriële revolutie – ook wel ‘Industry 4.0’ – heeft zijn intrede gedaan. Belangrijkste kenmerken: een verschuiving richting digitalisering en het toenemende belang van data bij dagelijkse activiteiten. Wat de omvang en impact van deze verschuiving is, moeten we nog zien. Maar bedrijven moeten er wel klaar voor zijn zich aan te passen aan onzekerheid die groter is dan ooit.

Zoals Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, zei: “De versnelling van innovatie en de snelheid van de disruptie zijn lastig te bevatten en er is moeilijk op te anticiperen. Deze drijfveren vormen een bron van continue verandering, zelfs voor degenen die het best verbonden zijn en de meeste kennis hebben.”

 The unique overview CFOs have across the company’s operations makes them ideally placed to ensure the business continue uncovering new insights and opportunities. 

In dit tijdperk van data als kapitaal staat de financiële afdeling niet langer in de schaduw van de backoffice, maar verplaatst zij zich naar de kern van het bedrijf. Het unieke overzicht dat een CFOs CFO heeft over wat de organisatie doet, plaatst hem in de ideale situatie om ervoor te zorgen dat het bedrijf nieuwe inzichten blijft opdoen uit de data die het verzamelt. Daarvoor geven de CFO en zijn team line-of-business-managers toegang tot relevante informatie.

Nooit eerder lag er zo veel druk op de financiële afdeling om de productiviteit te verhogen en groei te stimuleren – en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden. Er is echter steeds meer concurrentie, onder stakeholders is er behoefte aan meer transparantie en het is noodzakelijk continu sneller en slimmer te werken. Dit alles zorgt ervoor dat de manier waarop finance te werk gaat opnieuw moet worden ingericht, als onderdeel van de grotere digitale transformatie die de organisatie ondergaat.

Onlangs voerde Oracle een onderzoek uit met als onderwerp ‘Modern Finance: Driving Transformation from Within’. Daaruit bleek dat het ontwikkelen van een completer overzicht van de financiële prestaties bij financieel managers de hoogste prioriteit heeft. Ongeveer twee op de vijf gaven aan dat het hebben van een beter overzicht van de financiële prestaties in het komende jaar een strategische prioriteit is. De kosten onder controle houden scoort ook hoog. 44 procent van de respondenten zegt het komende jaar prioriteit te geven aan het beheersen van de operationele kosten van finance.

 We have now hit a customization ceiling. Heavily patched finance systems have reached such a state of intricacy that they simply aren’t flexible enough to manage the needs of a modern business. 

Een meer flexibele en aanpasbare digitale infrastructuur is essentieel voor het beter beheren van de risico’s en uitdadingen van de huidige markt. Flexibiliteit is het kenmerk van vrijwel elk succesvol, modern bedrijf. En alle bedrijven – groot en klein – moeten zich aanpassen aan deze realiteit. Door jarenlang op maat maken, zitten veel organisaties – en grote bedrijven in het bijzonder – nu met inflexibele en ingewikkelde legacy-systemen die de grens naderen van wat ze aankunnen.

In de loop van de jaren was het voor veel bedrijven gebruikelijk hun applicaties op ad-hoc-basis gestaag op te bouwen met nieuwe mogelijkheden. Elk jaar namen deze toevoegingen toe in aantal en complexiteit. En de situatie werd nog ingewikkelder door eenmalige patches en tijdelijke oplossingen om spontaan ontstane problemen op te lossen. Van de financieel managers in het Oracle-onderzoek geeft 61 procent toe dat zijn systemen er inderdaad zo uit zien.

Nu bereiken we de grens voor wat betreft maatwerk. Flink gepatchte financiële systemen zijn nu in een dermate gecompliceerde staat dat ze simpelweg niet flexibel genoeg meer zijn om aan de behoeften van een modern bedrijf te voldoen. Meer dan de helft van de financieel managers (54 procent) zegt dat zijn huidige systemen waarschijnlijk niet effectief kunnen omgaan met de eisen die hun organisatie er binnenkort aan stelt. Net zo verontrustend: volgens 40 procent zijn de kosten van het ondersteunen van zijn huidige maatwerksystemen binnen een jaar hoger dan die van het overstappen op een gestandaardiseerd systeem. Nog eens een derde verwacht dat dat moment in de komende twee jaar komt.

Het is duidelijk dat de pleistermethode van het beheer van financiële IT niet langer houdbaar is. In plaats van complexiteit toe te voegen aan al overbelaste systemen, zien bedrijven nu langzaamaan in wat het voordeel is van financiële applicaties in de cloud om ze eenvoudig te kunnen afstemmen op hun behoeften. Deze configureerbare systemen zijn flexibeler en eenvoudiger te updaten. Dat maakt dat ze beter aansluiten op de behoeften en vereisten van moderne financiële afdelingen.

 The finance department should not be the ball & chain holding the company back from progress. It should be the engine driving it forward. 

De respondenten van het Oracle-onderzoek zijn het daarmee eens. 70 procent zegt dat de overstap naar een meer gestandaardiseerd systeem minder druk legt op finance. Zij denken hun financiële efficiëntie met gemiddeld 22 procent te kunnen verhogen door hun systemen te upgraden – op basis van hun kennis en de technologieën die op dit moment beschikbaar zijn.

Onder financieel professionals heerst over het algemeen de gedachte dat configureerbare systemen voor vooruitgang zorgen. De meerderheid heeft echter nog steeds weerstand tegen verandering. 69 procent denkt dat de overstap naar gestandaardiseerde, cloudgebaseerde financiële applicaties een risico vormt voor zijn business.

Bij de vele bedrijven die hun strategieën vernieuwen om de toenemende concurrentie voor te blijven, staan het versnellen van innovatie en het snel inspelen op verandering bovenaan op de zakelijke agenda. Finance moet geen belemmering zijn die de vooruitgang van het bedrijf tegenhoudt. De afdeling moet juist de motor zijn en vooruitgang stimuleren.

De vierde industriële revolutie bevoorrecht de bedrijven die in staat zijn hun manier van werken continu te finetunen, zodat ze snel kunnen inspelen op nieuwe kansen. De eisen van het digitale tijdperk laten zien hoeveel waarde financieel professionals kunnen toevoegen op dit gebied – als de technologieën waarmee ze werken opgewassen zijn tegen die taak.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Lees meer

We're here to help

Engage a Sales Expert

Be the first to know

Sign up by topic

Try Oracle Cloud