Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Strategic Evolution

Human Capital Management

De CFO is de speurneus van
het bedrijf geworden

Door: Nigel Youell, Director of Product Marketing, EPM @nigelyouell


De CFO moet zich als het ware opstellen als bedrijfsspeurneus

Intel

Wetenschappers zien evolutie als meer dan slechts de ‘survival of the fittest’. Afwijkingen of eigenaardigheden die zich plots ontwikkelen kunnen sommige organismen goed van pas komen, en uiteindelijk zelfs de norm worden.

Zo’n evolutie duurt uiteraard miljoenen jaren. Een bedrijf moet zich veel sneller kunnen ontwikkelen. Het moet snel nieuwe werkwijzen uitproberen en de levensvatbaarheid van nieuwe diensten onderzoeken om zich op de juiste manier te blijven aanpassen. Meer agile-technologieën spelen hierin een grote rol, en maken de weg vrij voor een geplande proefondervindelijke methode. Dit leidt vervolgens tot strategische evolutie, een ontwikkelingspad gebaseerd op de beste keuzes voor het bedrijf op de lange termijn, in plaats van onmiddellijke veranderingen die later schadelijk kunnen zijn.

CFO’s spelen een belangrijke rol bij het bepalen van een vooruitgangsstrategie. Zij bevinden zich in de ideale positie om “slimme” risico’s te nemen bij het nastreven van algehele verbetering. Dit is te danken aan hun overzicht van de financiële situatie van het bedrijf, hun rol als beheerder van de technologische bezittingen van het bedrijf, en hun kennis van de algehele marktomstandigheden waarin het bedrijf opereert.

We hebben eerder geschreven dat failures geen ramp zijn. Ze zijn juist onvermijdelijk, en onderdeel van de ontwikkeling van een modern bedrijf. Zo lang een ethic of failing fast wordt gehanteerd bij het uitvoeren van experimenten, is er weinig dat bedrijven kan tegenhouden bij het testen en ontwikkelen van nieuwe ideeën.

In zijn TED-praatje vertelt de bekende ondernemer Astro Teller dat het hoofddoel van productontwikkeling bij Google X is om failures op te zoeken. Voor de meeste bedrijven is het niet haalbaar om zoveel nadruk te leggen op failures, maar het stress-testen van alle nieuwe ideeën is een ethos dat elke bedrijf kan en zou moeten hanteren.

Het nastreven van strategische evolutie houdt ook in dat bedrijven op de hoogte zijn van hun algehele omgeving, en dat ze erop reageren. Net als levende wezens dat doen. Het voordeel voor bedrijven is dat ze de voorspellende analysevaardigheden op kunnen doen om beter op de toekomst in te kunnen spelen. Het is wederom aan de CFO om op de hoogte te blijven van de regulerende, geopolitieke en economische factoren, en bij het bedrijf te rade te gaan hoe veranderingen moeten worden aangepakt.

De CFO moet zich als het ware opstellen als bedrijfsspeurneus: hij moet de omstandigheden zowel binnen als buiten het bedrijf in de gaten houden, zoekend naar kansen en risico’s. Deze moet hij vervolgens interpreteren, om daarna te zorgen dat de meest voordelige kansen voor strategische evolutie worden nagestreefd.

Niet alle risico’s zijn echter gelijk. En sommige omstandigheden kunnen risico’s beter verdragen dan andere. Zoals economische onzekerheid, en het krimpen van of recessie op de markt. In deze gevallen houdt de bedrijfsspeurneus de situatie wellicht in het oog, maar kiest hij ervoor om nieuwe kansen even op een laag pitje te zetten totdat de omstandigheden verbeteren.

Toch bestaan er zelfs in tijden van economische onzekerheid kansen om met het oog op strategische evolutie nieuwe ideeën te testen. Zo kan het bedrijf goed- of slecht presterende diensten of marktsegmenten identificeren en de juiste actie ondernemen om beter te functioneren.

Strategische evolutie is een continu proces, maar niet per se een stabiel proces. Met een completer overzicht van de mensen en processen binnen het bedrijf, en de markt om hen heen, zal de verstandige CFO weten wanneer er gas moet worden gegeven, of wanneer er even rustig moet worden afgewacht.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Leer meer