Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Better by design: op weg naar continue verbetering

Continuous Improvement
Reconciliatie is een cruciale activiteit voor boekhouders, die steeds complexer wordt

Alessandro Evangelisti,
ERP Sales Development Leader at Oracle Italy, @alexevangelisti


Continue verbetering vereist nauwkeurige planning en een strategische aanpak – bovendien moet iedereen in het bedrijf erachter staan

Intel

Het concept Kaizen is een bekend fenomeen in de Japanse handelswereld. Kaizen staat voor incrementele vooruitgang in alle aspecten van een bedrijf om zo de operationele efficiëntie geleidelijk te verbeteren. Laten we het kortweg ‘continue verbetering’ noemen.

Mits juist geïmplementeerd, geldt Kaizen voor alle werknemers van een bedrijf – op elke afdeling, en van stagiair tot CEO. Bedrijven over de hele wereld vinden het een interessante benadering, waardoor Kaizen wereldwijd heeft geleid tot gerespecteerde bedrijfsbenaderingen als ‘lean manufacturing’ en ‘just-in-time’-productie.

 We weten dat financiële planning een centrale rol speelt in de toekomststrategieën en successen van een bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Maar CFO’s staan ook steeds meer onder druk van buitenaf. 

Als concept is er veel voor Kaizen te zeggen. Want welk bedrijf streeft er nu niet naar dat alle medewerkers zich thuis voelen bij hun organisatie, en dat zij elke dag streven naar continue verbeteringen? Een ontwikkeling die niet alleen leidt tot meer productiviteit, maar ook helpt de algemene winstgevendheid te verhogen.

Het implementeren van een aanpak voor continue verbetering vereist diep inzicht in het betreffende bedrijf. Dit geeft beslissers een goed beeld van elk proces dat mogelijk verbeterd kan worden. Naar mijn mening heeft de CFO hiervoor de geschiktste positie.

We weten dat financiële planning een centrale rol speelt in de toekomststrategieën en successen van een bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Maar CFO’s staan ook steeds meer onder druk van buitenaf. Zo heb ik het recente advies van de Financial Reporting Council’s (FRC) over marktvolatiliteit en de nieuwe factoren waar auditcomités nu rekening mee moeten houden vóór het publiceren van hun financiële verslagen, met veel interesse gelezen.

 De CFO is hierdoor ook de enige die ervoor kan zorgen dat alle initiatieven voor continue verbetering zowel effectief als strategisch zijn, gezien de externe risico’s en uitdagingen waar hun bedrijf mee te kampen heeft.  

Hoewel het inschatten van externe risico’s en het beheren van waardecreatie binnen het bedrijf niet bij elkaar lijken te passen, hebben ze in werkelijkheid alles met elkaar te maken. Het heeft namelijk totaal geen zin om een businessproces te verbeteren als je vervolgens verderop in de keten tegen een bottleneck aanloopt. Net zo min is er winst te behalen uit het implementeren van stroomlijnings- of verbeteringsstrategieën wanneer ze in strijd zijn met bijvoorbeeld volatiele olieprijzen of fluctuaties in financiële markten.

CFO’s zijn als enige in staat om de interacties van zowel interne als externe invloeden op het bedrijf volledig te interpreteren. De CFO is hierdoor ook de enige die ervoor kan zorgen dat alle initiatieven voor continue verbetering zowel effectief als strategisch zijn, gezien de externe risico’s en uitdagingen waar hun bedrijf mee te kampen heeft.

Het is ook aan de CFO om te garanderen dat de data die het bedrijf verzamelt over zijn bedrijfsprocessen, bruikbaar is voor zijn streven naar efficiëntie. Bedrijven bezitten een schat aan relevante informatie, maar benutten deze niet altijd ten volle. Zo plannen en rapporteren verschillende afdelingen resultaten over hun activiteiten vaak op verschillende manieren, waardoor inzicht krijgen in de financiën en prestatiegegevens van een bedrijf een operationele nachtmerrie is. Om dit proces te stroomlijnen, waardoor het eenvoudiger wordt om plekken voor verbetering aan te wijzen, is het bepalen van consistente doel-KPI’s en rapportagebenaderingen voor elke afdeling een cruciale eerste stap.

In diverse branches heb ik met organisaties gewerkt die hun analytics graag inzetten voor de ontwikkeling van een efficiëntere manier van werken en om bedrijfsplanning te vereenvoudigen.

Lending Club bijvoorbeeld, ’s werelds grootste online marktplaats die kredietnemers en investeerders koppelt, heeft data-analytics ingebed in zijn back-officesoftware. Dit betekent dat elke transactie die Lending Club verwerkt, is op te slaan en te analyseren. Zo ontstaat een beter begrip over markttrends, waarmee het bedrijf zijn processen op maat kan maken en met elkaar kan matchen.

Een bedrijf in de voedings- en drankenbranche begrijpt dat het noodzakelijk is om constant nieuwe producten in de pijplijn te hebben om de winstmarges te laten groeien – helemaal omdat rivalen vaak kopieën uitbrengen van zijn producten, die immers over het algemeen niet worden beschermd door patenten. Onze applicaties helpen de organisatie zijn producten in kaart te brengen – met name door uit te werken welke het meest succesvol zijn en waarom – zodat hij ze sneller kan commercialiseren. Ik zie dit graag als een vorm van ‘innovatiemanagement’.

Het is dit soort veelzijdige aanpakken voor analytics en datagedreven uitvoering – samen met cloud-gebaseerde tools voor het delen van data, analyse en interpretatie – waarmee een bedrijf zijn sterktes en zwaktes kan bepalen en slim kan herkennen waar hij zijn inspanningen voor continue verbetering op moet richten.

Het concept van Kaizen ziet er op het eerste oog misschien simpel uit, maar met zo veel druk op hedendaagse bedrijven, is Kaizen steeds moeilijker te implementeren. Continue verbetering vereist nauwkeurige planning en een strategische aanpak – bovendien moet iedereen in het bedrijf erachter staan. Als afdeling met het meest complete overzicht over prestaties over de organisatie, is het financiële team in de ideale positie om de organisatie op koers te houden – met de CFO aan het roer.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Leer meer