Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Waarom finance teams gevraagd wordt de toekomst te voorspellen

Modern Finance Predictions
Het voorspellen van de toekomst is bepaald geen exacte wetenschap

Ronald Klein, Solution Consulting Manager Enterprise Performance Management


CFO's wordt gevraagd om een grotere rol te spelen bij het bepalen van de strategie van de onderneming

Intel

Het voorspellen van de toekomst is bepaald geen exacte wetenschap. In het beste geval maken we een well-educated guess op basis van ervaringen uit het verleden en huidige trends. Maar het voorspellen van de toekomst is precies wat van financiële afdelingen gevraagd wordt. Op de korte termijn helpen financiële analyses bij het voorspellen van hoe het bedrijf zal presteren in het komende kwartaal. Een uitgebreidere analyse van de gegevens op de langere termijn levert input voor langetermijnstrategieën. Nu er zo veel afhangt van voorspellingen, staan de CFO en de financiële teams onder toenemende druk om steeds accuratere en consistentere voorspellingen te doen.

Nieuwe digitale technologieën zoals cloud en big data helpen finance-professionals bij het beantwoorden aan deze verwachtingen. Zij zijn in staat informatie uit diverse systemen binnen het bedrijf bijna realtime te verbinden, zodat ze een vollediger beeld van de actuele situatie en de toekomst van de organisatie kunnen creëren.

Winnen aan invloed

CFO's wordt gevraagd om een grotere rol te spelen bij het bepalen van de strategie van de onderneming met behulp van hun inzicht in de financiën van de organisatie. Daardoor zijn beter onderbouwde investeringen en groeibeslissingen mogelijk. Naarmate organisaties hun financiële applicaties meer naar de cloud overbrengen en zo meer mogelijkheden hebben om data sneller te combineren en analyseren, krijgt de CFO een beter beeld van hoe de afzonderlijke bedrijfsonderdelen presteren. Ook is te bepalen waar activiteiten te verbeteren zijn om meer waarde te leveren.

De bredere mogelijkheden van moderne data-analyse bieden financiële teams verder de mogelijkheid om nieuwe marktkansen te identificeren op basis van macro-economische ontwikkelingen, financiële risico's en marktprijzen, naast tal van andere factoren. Zo kan het analyseren van de kosten van basisproducten in een opkomende markt een bedrijf helpen de beste tijd te kiezen voor een productlancering.

Hetzelfde geldt voor het anticiperen op risico. Een meer uniforme aanpak voor data-analyse, die de activiteiten van de lines of business koppelt aan ERP- en EPM-systemen, biedt financiële teams realtime inzicht in de vraag of een nieuwe dienst goed wordt ontvangen door klanten. Het maakt het ook mogelijk om een eventueel probleem vast te stellen, nog voordat het zich voordoet, zodat de afdeling in kwestie proactief kan reageren en op zijn minst de negatieve gevolgen kan beperken.

Toonaangevende financiële teams gebruiken ook nieuwe datastromen om nauwkeuriger de waarde van de activa van hun bedrijf te meten. Dat betreft in het bijzonder de immateriële activa, zoals merk en intellectuele eigendom. Dit zijn steeds belangrijkere indicatoren voor de gezondheid van een bedrijf voor investeerders. De consistente en nauwkeurige rapportage van deze gegevens vormt een belangrijke activiteit van de moderne financiële afdeling in de komende jaren.

Informatiemakelaars

De verbreding van de mogelijkheden van de finance-teams zorgt ook voor een steeds grotere rol in het ondersteunen van de lines of business bij het creëren van succesvolle strategieën. Dit komt neer op een verdere democratisering van gegevens binnen de organisatie.

Recent onderzoek van de accountantsorganisatie CIMA en Oracle wijst op een toekomst waarin financiële afdelingen makelaars worden van managementgegevens in plaats van dat ze een monopolypositie hebben op inzicht in data. De CFO's en hun teams verzamelen en verifiëren niet alleen gegevens, maar destilleren deze informatie ook en delen waardevolle uitkomsten met de individuele business units.

Een rapport van Accenture (PDF) ondersteunt de bovenstaande bevindingen en schat dat meer dan tachtig procent van de traditionele financiële taken, zoals de verwerking van transacties, controle en risicobeheer, in 2020 wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams in plaats van door de financiële afdeling alleen.

Een bekend motto is ‘kennis is macht’. In het digitale tijdperk geldt dit ook in die zin dat diegenen die de belangrijkste inzichten uit bedrijfsgegevens weten te ontsluiten het meeste respect krijgen in de bestuurskamer. CFO’s hebben in dit opzicht een sterkere rol voor zichzelf gecreëerd de afgelopen jaren. Nu financiële afdelingen de transitie doormaken naar meer geavanceerde back-officesystemen helpen ze de business bij het plannen van intelligente manieren om op juiste wijze in te spelen op de toekomst.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Learn More