Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Werken aan betere relaties met leveranciers

Supplier Relationships
Werken aan betere relaties met leveranciers

Bedrijven die begonnen zijn met de inzet analytische oplossingen vergroten de betrouwbaarheid van hun planning tussen de 15 en 20 procent.

Alessandro Evangelisti,
ERP Sales Development Leader bij Oracle Italy, @alexevangelisti


Bedrijven moeten inzicht verwerven in de activiteiten van hun leveranciers om een adequate planning te kunnen opstellen.

Intel

Elk bedrijf dat voor het aanbieden van producten of diensten afhankelijk is van een of meer leveranciers zal gemerkt hebben dat zakelijke relaties de afgelopen jaren flink zijn veranderd. Dat geldt in het bijzonder voor de relaties met leveranciers. Deze krijgen een veel genuanceerder karakter nu bedrijven hun heil zoeken in een nauwkeuriger en meer flexibele planningstrategie.

Transparantie is een belangrijke succesfactor in leveranciersrelaties. En dat geldt voor beide partijen. Bedrijven moeten inzicht verwerven in de activiteiten van hun leveranciers om een adequate planning te kunnen opstellen. Leveranciers moeten op hun beurt weten welke rol zij spelen in het bredere plaatje van de organisatie van hun klant (in plaats van enkel te fungeren als aandrager van grondstoffen).

Om voor het vereiste transparantieniveau te zorgen zal het financiële team zijn vaardigheden moeten uitbouwen. De dagen van simpele rapportage zijn voorgoed voorbij. De moderne financiële professional moet tegelijkertijd de rol van databeheerder, analist en bedrijfsstrateeg vervullen om een onverstoorde toevoer en de winstgevendheid van de onderneming te waarborgen.

Een organisatie kan werken met diverse leveranciers van bedrijfskritische goederen en diensten. Neem een wereldwijde retailketen. Een vertraging bij één leverancier kan al snel leiden tot een verstoring van de volledige toevoerketen. En als dit soort bottlenecks als een donderslag bij heldere hemel komen, kan dat serieuze financiële gevolgen hebben. Zeker als er onvoldoende tijd is om het probleem te ondervangen.

 De dagen van simpele rapportage zijn voorgoed
voorbij. 

Het verwerven van inzicht in de bedrijfsvoering van leveranciers houdt niet op bij het controleren of zij in staat zijn om aan alle bestellingen te voldoen. Financiële professionals moeten kunnen voorspellen hoe de huidige situatie en toekomstige marktontwikkelingen van invloed zijn op de leveringscapaciteit. Deze noodzaak heeft geleid tot het ontstaan van een nieuwe analysedimensie voor financiële professionals. Dit begint met de opname van ‘ongestructureerde’ data in hun risicobeoordelingen.

Leveranciersrisico’s kunnen door tal van factoren worden veroorzaakt. De capaciteit van een leverancier kan bijvoorbeeld in het geding komen door een beperkte voorraad grondstoffen, maar ook door omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen, zoals turbulente financiële markten, vertraagde bedrijfsprocessen als gevolg van actievoerders, extreem weer of politieke onrust.

In de praktijk blijkt dat het tot een financieel model combineren van slechts een kleine hoeveelheid ongestructureerde data, zoals actuele nieuwsberichten en commentaren op social media, wonderen kan doen voor de nauwkeurigheid van prognoses. Zo is een aantal kredietbeoordelaars begonnen met het opnemen van niet-numerieke data in hun analyses om accuratere beoordelingen te waarborgen. De voordelen die zij hiermee hebben gerealiseerd vormen voor talloze branchegenoten aanleiding om hun aanpak te herzien.

 Leveranciersrisico’s kunnen door tal van factoren worden veroorzaakt. 

Organisaties kunnen nog een stapje verder gaan door hun planning mede te baseren op historische data over de productiviteit van leveranciers onder verschillende marktomstandigheden. Hun financiële team kan zo op accurate wijze bepalen welke leverancier het meest geschikt is als partner bij de uitrol van een nieuw product, om slechts een voorbeeld te noemen. Dit zal ook een completer beeld opleveren van de kwetsbaarheid van nieuwe productplannen kijkende naar bottlenecks bij leveranciers.

En dat brengt ons terug bij het onderwerp van transparantie. Een meer open vorm van informatieuitwisseling is van cruciaal belang voor het realiseren van de eerder genoemde voordelen. Een gemeenschappelijk dashboard dat de activiteiten van de onderneming en leverancier bijhoudt kan ertoe bijdragen dat beide partijen op basis van dezelfde up-to-date informatie werken. En belangrijker nog: het financiële team kan deze data op eenvoudige wijze opnemen in zijn planning en besluitvormingsproces.

 Als leveranciers echter de mogelijkheid hebben om hun materiaaleisen te raadplegen. 

Voor bedrijven is het economisch steeds minder haalbaar om grote voorraden aan te houden. Als leveranciers echter de mogelijkheid hebben om hun materiaaleisen te raadplegen, kunnen zij daar hun planning op aanpassen om overbevoorrading te voorkomen. Sommige bedrijven moedigen hun leveranciers zelfs aan tot het gezamenlijk beheer van data, zoals informatie over de toevoer- en leveringsplanning. Beide partijen krijgen op deze manier een completer beeld van de manier waarop hun bedrijfsactiviteiten elkaar beïnvloeden.

Het opnemen van ongestructureerde data in de leveranciersplanning zal zonder twijfel uitgroeien tot de norm, zeker nu steeds meer bedrijven overstappen op cloud-platforms en analytische oplossingen die ondersteuning bieden voor deze aanpak. Bij Oracle merken we dat bedrijven die hier al mee zijn begonnen de betrouwbaarheid van hun planning tussen de 15 en 20 procent zien toenemen. En waarschijnlijk is dat nog maar het topje van de ijsberg van wat mogelijk is.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Lees meer