Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Geautomatiseerde belastingrapportage

Geautomatiseerde belastingrapportage
Belastingrapportage onder de microscoop

Dee Houchen, Director of Product Marketing,
Enterprise Performance Management @DeeHouchen


Hoe een moderne belastingrapportage CFO's kan helpen aan de vraag naar grotere transparantie van belanghebbenden te voldoen

Ontboezemingen van een financieel manager

Ontboezemingen van een financieel manager

Op belastingrapportage ligt een grotere nadruk dan ooit in de bestuurskamer. Volgens een recent rapport van Allen & Overy verklaart 23% van de hoogste leidinggevenden dat belastingkwesties een onderwerp vormen dat in de bestuurskamer meer dan een keer per maand aan de orde komt, wat een stijging is met vijf procent vergeleken met vorig jaar.

De globalisatie van de wereldhandel en een steeds complexer wordend netwerk van grensoverschrijdende belastingregels hebben ervoor gezorgd dat multinationals steeds vaker onder microscoop worden gelegd, nu overheden en het grote publiek grotere transparantie vereisen over hoe en waar bedrijven belasting betalen.

 De globalisatie van de wereldhandel en een steeds complexer wordend netwerk van grensoverschrijdende belastingregels hebben ervoor gezorgd dat multinationals steeds vaker onder een microscoop worden gelegd. 

Ondertussen werken meer dan 100 landen samen aan een nieuwe rapportagestructuur voor ondernemingen, zoals het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO, dat is gericht op het aanbrengen van consistentie in internationale belastingpraktijken. Wanneer BEPS aan het begin van 2018 van kracht wordt, moeten organisaties in detail, en in het openbaar, rapporteren over hun inkomsten in elk rechtsgebied waarin ze zakelijk opereren.

Financieel managers zijn altijd op zoek geweest naar een balans tussen hun fiduciaire verantwoordelijkheden jegens aandeelhouders en naleving van de regelgeving, maar ze hebben een aanpak nodig voor belastingrapportage die sneller, nauwkeuriger en transparanter is om de zich snel wijzigende vereisten bij te kunnen benen.

 

'In belangrijke technologieën als ERP is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, maar veel bedrijven vertrouwen nog steeds op handmatige data-invoer en spreadsheets voor hun belastingrapportage.'

Hiervoor moeten de prioriteiten worden verlegd. Hoewel in belangrijke technologieën als ERP in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, maken veel bedrijven nog steeds gebruik van handmatige data-invoer en spreadsheets voor hun belastingrapportage.

Bedrijven moeten de redenen voor hun belastingbijdragen in elk land op heel gedetailleerde wijze kunnen aantonen en ze moeten duidelijk zijn over het toewijzen van kosten binnen de organisatie als geheel. Ze moeten ook uitermate nauwkeurig en transparant te werk gaan in hun rapportage.

Drie technologieën waarmee belastingrapportage aan alle vereisten voldoet

Nu de nalevingsvereisten steeds zwaarder worden en aandeelhouders regelmatiger een nauwkeuriger rapportage willen kunnen raadplegen, stappen organisaties waar mogelijk over op automatisering. Geautomatiseerde processen hebben een duidelijk controletraject, wat leidt tot grotere transparantie en nauwkeurigheid.

 

'Nu de nalevingsvereisten steeds zwaarder worden en aandeelhouders regelmatiger een nauwkeuriger rapportage willen kunnen raadplegen, stappen organisaties waar mogelijk over op automatisering.'

En omdat het met deze grotere striktheid eenvoudiger is om bij te houden wat er precies gaande is, is het volledige rapportageproces sneller, wat op zijn beurt betekent dat bedrijven belanghebbenden voortdurend op de hoogte kunnen houden.

Hoe ziet een modern en geautomatiseerd rapportagesysteem eruit? Het hart wordt door drie basistechnologieën gevormd:

1) Winst- en kostenbeheer: hoewel applicaties voor winst- en kostenbeheer oorspronkelijk werden gebruikt om bij te houden of een bepaald product winstgevend is, worden deze nu gebruikt voor het berekenen en rechtvaardigen van transferprijsbeleid. Hierbij gaat het niet zozeer om het bewaken van alle onderdelen van de supply chain van een product, wat eenvoudig is, maar om het toewijzen van minder directe kosten.

Stel u een fabriek in Maleisië voor die stofzuigers maakt voor een Europese leverancier. Bij een breakdown van de kosten per stofzuiger moeten ook de kosten voor elektriciteit in de fabriek, van de medewerkers aan de lopende band en de leidinggevenden die het bedrijf lokaal managen worden opgenomen.

2) Belastingrapportage in de cloud: met systemen voor belastingrapportage kunnen bedrijven een betere uitlijning bereiken tussen het team voor belastingen en finance. Dat is belangrijk voor het naleven van de vereisten voor rapportage per land, die worden opgelegd door wetgeving als de BEPS. Lees meer informatie over dit onderwerp in het interview met Richard Scammell van PwC over de manier waarop de cloud kan leiden tot modernisering van de rapportage door bedrijven.

3) Toelichtende rapportage: overheden, belanghebbenden en het grote publiek verwachten van bedrijven dat ze met transparante en nauwkeurige resultaten komen met een heldere toelichting. Data zonder context hebben weinig of geen waarde en bedrijven kunnen alleen transparant blijven over hun aanpak voor belastingen als ze hun besluiten gedetailleerder dan ooit kunnen rechtvaardigden.

Ontboezemingen van een financieel manager

Ontboezemingen van een financieel manager

We maken een van de grootste herzieningen van bedrijfsbelastingen in jaren mee en bedrijven hebben behoefte aan een infrastructuur voor rapportage die veranderingen aankan. De verschuiving naar rapportage in de cloud wordt steeds belangrijker voor de financiële afdelingen, en nu bedrijven op zoek zijn naar een omgeving die transparanter is en strikter wordt gereguleerd is, wordt deze verschuiving ook steeds meer van toepassing op de belastingprocedures.


Meer informatie