Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

CFO's de architecten van verandering

Zero-based budgeting
Waarom CFO's de architecten
zijn van bedrijven die bereid zijn te veranderen

Alessandro Evangelisti Finance & Supply Chain Cloud Evangelist @alexevangelisti


Bij bedrijven die de houding 'aanpassen of ondergaan' aannemen, is de CFO de ideale figuur om verandering aan te zwengelen

Een sprong in het duister

Een sprong in het duister

Er staan ons grote veranderingen te wachten. Nu een politieke outsider op 20 januari zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis en de onderhandelingen over de Brexit van het Verenigd Koninkrijk op het punt staan om te beginnen, kunnen we rekenen op een golf aan nieuw beleid en nieuwe macro-economische omstandigheden die de manier zullen bepalen waarop we zakendoen.

Het probleem is dat weinigen, zo niet niemand, echt weten waartoe deze verandering zal leiden. Bedrijven zijn bijvoorbeeld heel gespitst op het monetair en fiscaal beleid van de nieuwe Amerikaanse regering en de invloed ervan op de koers van de Amerikaanse dollar en het handelstekort van de Verenigde Staten.

Europese bedrijven zullen zich ook afvragen wat ze kunnen verwachten van valutakoersen, omdat de kracht van de Amerikaanse dollar een aanzienlijke impact zal hebben op hun handelsstrategie.

 Verandering is de nieuwe standaard en bedrijven moeten zich voortdurend kunnen aanpassen als ze de verschuivende risico's het hoofd willen bieden. 

Bepaalde bedrijven zullen hun strategie in deze nieuwe context totaal moeten aanpassen, maar plannen voor één versie van de toekomst voldoet niet langer.

Verandering is de nieuwe standaard en bedrijven moeten zich voortdurend kunnen aanpassen als ze de verschuivende risico's het hoofd willen bieden.

De begroting loskoppelen van de planning

De eerste stap in het moderniseren van het proces van strategische planning is om het proces los te koppelen van de begroting.

Analytics met de Finance Champion-app

Financiën: de nieuwe 'kampioen' voor toegepaste analytics

De traditionele jaarlijkse planning is niet geschikt voor de snelheid van de markt van vandaag. Kijk maar eens terug naar de gebeurtenissen van 2016 en u zult al snel zien hoe snel en dramatisch de uitkijk kan veranderen. Het is daarom logisch dat planning een apart proces moet zijn van het begroten.

Definieer wat wel en niet gedaan moet worden

Bedrijven moeten ook het onderscheid inzien tussen een strategie en een ambitie. Moderne bedrijven moeten duidelijk een aanpak definiëren voor het nemen van de specifieke obstakels en medewerkers alleen aanmoedigen om daarmee aan de slag te gaan is niet voldoende.

Toen Professor Richard Rumelt, hoogleraar Management aan de UCLA, zijn baanbrekende werk Good Strategy/Bad Strategy publiceerde, wees hij erop dat een bedrijf de kwaliteit van een strategie niet kan vaststellen zonder eerst de obstakels te definiëren die het moet overwinnen. Anders bestaat geen basis voor het verbeteren van een goede aanpak of het verwerpen van een slechte.

In de eigen woorden van Rumelt: 'Slechte strategie, zoals van een aanvaller die zijn teamgenoten als enige advies "laten we winnen" geeft, verhult het gebrek aan een duidelijke leidraad via de taal van brede doelstellingen, ambities, visie en waarden.'

Bedrijven hebben daarom een robuuste besluitvormingsstructuur nodig die individuele acties binnen de organisatie zowel duidelijk maakt als beperkt. Net als de code voor een computerprogramma moet dit fungeren als een verzameling verplichte regels die vormgeven welke besluiten wel en niet moeten worden genomen wanneer bepaalde vragen rijzen.

Dit 'programma' kan vervolgens worden toegepast in het bedrijf als geheel om ervoor te zorgen dat elk bedrijfsonderdeel gemeenschappelijke doelstellingen nastreeft en tegelijkertijd de best mogelijke besluiten neemt.

Succes voor het bedrijf programmeren

De programmeringsvergelijking houdt hier niet op. De aanpak die hierboven is beschreven draait niet alleen om het nemen van het juiste besluit op het juiste moment, maar om het ontwikkelen van een bedrijf voor de toekomst. Met andere woorden: het ontwerpen van een structuur die in de loop der tijd evolueert, zodat besluiten op steeds systematischere wijze kunnen worden genomen zonder de leidende beginselen van het bedrijf uit het oog te verliezen.

Hiervoor is zeer veel diagnose nodig en net als bij computerprogramma's is een ontwerper vereist die de activiteiten overziet en beheert. Als leider op het gebied van data die de spil vormt van alle LOB-activiteiten, is de CFO de aangewezen persoon voor deze rol.

 Als leider op het gebied van data die de spil vormt van alle LOB-activiteiten, is de CFO de aangewezen persoon voor deze rol. 

Financieel leiders speelden in de afgelopen jaren al een veel strategischere rol met betrekking tot bedrijfsplanning en modellering. De volgende fase is het gebruik van de beschikbare data voor het 'ontwerpen' van de basisbeginselen die de toekomstige acties van het bedrijf moeten vormgeven.

Het fundament leggen voor ontdekking

Het doel voor op groei gerichte bedrijven is om mogelijkheden te ontdekken en hiervan te profiteren. Als zodanig is planning die is beperkt tot traditionele meting zeer beperkt.

Enrico Fermi, aan wie de creatie van de eerste atoombom grotendeels wordt toegeschreven, zei ooit dat als een experiment de hypothese bevestigt, gewoonweg een meting is verricht. Maar dat wanneer de data niet met de aannames overeenkomen, er een ware ontdekking wordt gedaan.

 Als een experiment de hypothese bevestigt, is gewoonweg een meting verricht. Maar wanneer de data niet met de aannames overeenkomen, wordt een ware
ontdekking gedaan. 

De ontdekkingen van Fermi hebben een nogal uiteenlopende invloed gehad op de mensheid, om het zacht uit te drukken. Maar hij slaat de spijker op zijn kop. CFO's moeten bedrijven op zo'n manier vooruithelpen dat de medewerkers ontdekkingen kunnen doen en op mogelijkheden kunnen inspelen, in plaats van hun vooroordelen over de toekomst te bevestigen.

De cultuur van ontdekking moet niet alleen op de financiële afdeling worden geïmplementeerd: elke LOB kan enorm profiteren van de mogelijkheid om tekortkomingen en mogelijkheden in hun plannen aan het licht te brengen, maar het zijn de financiële leiders die de speerpunt vormen van deze verschuiving en die meehelpen aan een soepeler reagerend bedrijf dat bereid is te veranderen.


Meer informatie