Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Kostentoewijzing en waardestromen

Kostentoewijzing en waardestromen
Wat CFO's over kostentoewijzing kunnen leren van de Pacifische zalm

Alessandro Evangelisti, Finance & Supply Chain Cloud-evangelist @alexevangelisti


Baseer uw bedrijfsstructuur op waardestromen om te zien waar u kosten kunt besparen

Het leven van de Pacifische zalm verloopt letterlijk tegen de stroom in. Na jaren in de oceaan te hebben geleefd, keert de volwassen zalm terug naar het zoete water en legt de vis de lange en moeilijke reis af, tegen de stroom in, om te paaien op de plek waar deze werd geboren. 

Dat is niet alleen fysiek een enorme prestatie: het vermogen van de zalm om de route in omgekeerde richting af te leggen en exact te weten hoeveel energie is vereist om elke stroomversnelling en elke waterval te nemen zonder het einde van de reis in gevaar te brengen, is net zo indrukwekkend. Dit is een geval van extreme 'reverse engineering'.

Modern Finance in het digitale tijdperk

Modern Finance in het digitale tijdperk

De ambities van moderne bedrijven zijn veel complexer dan die van een paaiende zalm, maar we kunnen wel een les trekken: besparingen worden in processen behaald en niet in resultaten, en uiteindelijk leiden die tot grote winst.

Stel u voor dat de zalm al zijn energie zou opgebruiken bij elk obstakel: de zwemtocht tegen de stroom in zou dan veel vermoeiender zijn en de kans zou heel groot zijn dat veel minder vissen het einde van de reis zouden halen. En een bedrijf dat te veel tijd en energie steekt in ondoelmatige processen, loopt overmatige kosten op die de winst verminderen en succes in de toekomst bedreigen. 

Verdiep u in uw processen

Bedrijven hebben hun strategie voor kostentoewijzing traditioneel gestructureerd rond hun producten en specifieke bedrijfsresultaten. Het probleem met uitgaven op basis van factoren is dat u kosten alleen opnieuw kunt verdelen tussen processen, maar geen nieuwe mogelijkheden kunt blootleggen voor efficiëntie die tot kostenbesparingen kan leiden.

 

'Het probleem met uitgaven op basis van factoren is dat u kosten alleen opnieuw kunt verdelen tussen processen, maar geen nieuwe mogelijkheden kunt blootleggen voor efficiëntie die tot kostenbesparingen kan leiden.'

Dit is het soort houding dat bedrijven aanspoort om innovaties helemaal stop te zetten of om nieuwe productlijnen op te geven, ook als die veelbelovend zijn, in plaats van te zoeken naar nieuwe manieren om kosten te optimaliseren.

Door zich te richten op waardestromen, en niet op traditionele resultaten, kunnen organisaties de stroom van uitgaven tijdens de gehele bedrijfsvoering volgen en kunnen ze nieuwe bronnen van toegevoegde waarde ontdekken.

Dat is niet bepaald gemakkelijk. Veel CFO's hebben hun carrière gebouwd rond traditionele kostentoewijzing en voor een radicale wijziging in hun handelswijze zou niet alleen een grote cultuuromslag nodig zijn; deze is ook logistiek heel lastig. Supply chain managers en operationeel directeuren zijn al begonnen met het implementeren van een kostensysteem op basis van de waardestroom, omdat ze daarmee gedwongen worden te focussen op productiviteit, wat in hun bedrijfstak van cruciaal belang is. Dit heeft geleid tot enkele heel positieve resultaten.

Modern Finance in het digitale tijdperk

Modern Finance in het digitale tijdperk

In een telecomsector heeft Orange France een focus op de waardestroom toegepast op het beheer van leveranciersfacturen en het voorbereiden van de financiële rentabiliteitsrapportage. Door bottlenecks in deze processen aan te duiden en uit de weg te ruimen kon Orange de samenwerking verbeteren tussen de teams voor finance, procurement en operations, zodat beter resultaat kon worden behaald voor klanten, tegen lagere kosten.

Andere bedrijven, zoals de Marazzi Group in Italië, gebruiken de supply chain en financiële oplossingen in de cloud voor het ontwikkelen van unieke waardestromen. De Marazzi Group heeft een belangrijke bottleneck weggewerkt in zijn vermogen om binnenkomende goederen te ontvangen, via het samenstellen van een productplanning die prioriteit verleent aan binnenkomende materiaalzendingen afhankelijk van wie de meest winstgevende klanten zijn. Het bedrijf heeft tevens de productie gesynchroniseerd met binnenkomende goederen dankzij realtime inzichtelijkheid in beschikbaarheid in de magazijnen, om kostbare vertraging te voorkomen.

Oracle werkt samen met een aantal bedrijven die gebruikmaken van cloudoplossingen die speciaal zijn ontworpen voor een bedrijfsarchitectuur die is geconcentreerd rond waardestromen. Deze applicaties omvatten:

 

'De overgang van kostenraming op basis van resultaten naar kostenraming op basis van waardestromen kan en mag niet van de ene op de andere dag plaatsvinden.'

Oracle werkt samen met een aantal bedrijven die gebruikmaken van cloudoplossingen die speciaal zijn ontworpen voor een bedrijfsarchitectuur die is geconcentreerd rond waardestromen. Deze applicaties omvatten:

 • Prospect to Customer
 • Order to cash
 • Manufacturing to Distribution
 • Request to Service
 • Insight to Strategy
 • Concept to Development
 • Initiative to Results
 • Relationship to Partnership
 • Forecast to Plan
 • Requisition to Payables
 • Resource Availability to Consumption
 • Acquisition to Obsolescence
 • Financial Close to Reporting
 • Order to fulfilment

Het traject naar een soepele implementatie

Houd er rekening mee dat de overgang van kostenraming op basis van resultaten naar kostenraming op basis van waardestromen niet van de ene op de andere dag kan en mag plaatsvinden. Allereerst moet de aanpak van de organisatie als geheel worden uitgelijnd en data moeten vrij en open tussen teams stromen. Alleen op die manier kan kostenraming consistent plaatsvinden. Er moeten wel bepaalde stappen worden gevolgd:

Stap 1: Ken uw klanten

Een bedrijf dat weet wat toegevoegde waarde creëert voor klanten bevindt zich in de beste uitgangspositie om achterwaarts te analyseren en processen samen te stellen die de verwachtingen kunnen waarmaken. Van marketingactiviteiten tot de tactiek voor opslag en verzending en fabricagestrategieën: elke stap in de waardestroom moet worden ontwikkeld met dezelfde focus en moet gestroomlijnd kunnen worden voor optimale productiviteit.

Stap 2: Vind de zwakste schakel

Net als bij elk proces is een waardestroom slechts zo sterk als zijn zwakste schakel. U kunt grote productiviteitswinst behalen door bottlenecks vroeg aan te duiden, zodat u systemen kunt bouwen die deze obstakels kunnen vermijden en die medewerkers de middelen bieden om productiever te werken. Een gedetailleerd overzicht van bedrijfsdata is van kritiek belang bij deze eerste stappen en in de context van de supply chain hebben bedrijven een productiviteitsverbetering van 20% ten opzichte van het voorafgaande jaar weten te behalen.

Stap 3: Digitaliseer uw processen

Misschien trappen we een open deur in, maar digitale processen zijn eenvoudiger en sneller te beheren, om nog maar te zwijgen over het gemak waarmee u deze kunt automatiseren om het bedrijf als geheel sneller te laten werken. Wanneer u nieuwe data van IoT-sensors en nieuwe vormen van automatisering toevoegt, beschikken waardestroombeheerders over meer informatie dan ooit om hun strategie te onderbouwen en obstakels proactief te kunnen vermijden.

 

'Het in kaart brengen van waardestromen is feitelijk een manier om de techniek voor segmentatie van de supply chain op het bedrijf als geheel toe te passen.'

Finance vormt het hart van de waarde

Het in kaart brengen van waardestromen is feitelijk een manier om de techniek voor segmentatie van de supply chain op het bedrijf als geheel toe te passen. Het hart van dit proces vormt de CFO, die als 'data-impresario' fungeert en die de architect is van de aanpak voor de waardestroom. Alleen de CFO heeft de ervaring en het overzicht om het bedrijf door deze overgang te leiden.

Modern Finance in het digitale tijdperk

Modern Finance in het digitale tijdperk

Financieel leiders moeten daarom dichter op de data van andere bedrijfsonderdelen zitten. Ze hebben tevens een systeem nodig dat dataconsistentie kan bieden voor elke waardestroom, in plaats van de gebruikelijke onafhankelijke systemen die het vrijwel onmogelijk maken om cruciale processen letterlijk met elkaar te vergelijken. Het doel van kostenberekening van de waardestroom is om nieuwe besparingsmogelijkheden in de gehele organisatie aan te duiden, dus een systeem dat de zaken alleen maar complexer maakt of alleen een onsamenhangende aanpak biedt voor verandering, schiet zijn doel totaal voorbij.

Ik wil de metafoor niet al te veel uitmelken, maar laten we nog even teruggaan naar die Pacifische zalm die tegen de stroom in zwemt. Het verschil tussen leven en dood maakt soms slechts enkele centimeters uit en hangt af van de hoeveelheid energie die een vis heeft opgeslagen voor het nemen van elk obstakel (natuurlijk in combinatie met een dosis geluk). In een grote organisatie kan zelfs de eenvoudigste aanpassing om een bottleneck in de productie op te lossen, een product veranderen van kostenplaats in winstobject. Bedrijven moeten de mensen, strategie en infrastructuur hebben om deze obstakels vast te stellen en uit de weg te ruimen wanneer ze optreden.


Meer informatie