Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Desinvestering en voorspellende modellen

Desinvestering en voorspellende modellen
Op strategischer wijze slanker worden

John Hagerty: Vice President, Product Management for Business Analytics bij Oracle @jfhagerty


Waarom analytics de basis moet vormen van uw desinvesteringsstrategie

De koppeling tussen tuinbouw en zakendoen is minder vergezocht dan u zou denken. Een verstandige tuinier dunt zijn zaailingen uit of maakt zijn favoriete rozenstruik sterker door de zwakkere loten terug te snoeien. En bedrijven kunnen hun financiële welzijn op dezelfde manier verbeteren door onder de maat presterende assets af te stoten.

Ondanks het herstel dat na de crisis is ingezet, is het niet alleen rozengeur in de zakelijke kweektuin. De voortdurende politieke en economische onzekerheid leiden tot een wildgroei in desinvesteringen. Dit werd nog eens benadrukt door een recent rapport van E&Y. Uit het rapport bleek dat de kans voor vier op vijf bedrijven groter is dat ze delen van hun activiteiten in het komende jaar zullen afstoten om de macro-economische onzekerheden het hoofd te bieden.

 

'Besluiten over desinvesteringen zijn van groot belang en moeten worden genomen met een 'diepgewortelde' kennis van het bedrijf.'

Bij het tuinieren is het belangrijk dat je weet waar je kunt snijden. Instinctmatig willen we loten snoeien die er ongezond uitzien, maar soms hebben ze gewoon een beetje meer lucht en zon nodig, terwijl schijnbaar meer levensvatbare stammen ondergronds afsterven. Zo zijn er ook veel bedrijven die minder winstgevende productlijnen of productlijnen die zich nog in een vroeg stadium bevinden afstoten als ze besparingen moeten doorvoeren. Dat is echter kortetermijndenken, omdat het die buitenbeentjes kunnen zijn die het bedrijf op langere termijn bloeiend kunnen houden.

Besluiten over desinvesteringen zijn van groot belang en moeten worden genomen met een 'diepgewortelde' kennis van het bedrijf. Het is belangrijk om bij veranderingen in producten, diensten of de bedrijfsvoering rekening te houden met de invloed op het organisme als geheel.

Strategisch aan de slag met data

Webcast-serie over Modern Finance

Webcast-serie over Modern Finance

Net als voor de traditionele planning geldt, liggen de hints waarop bedrijven de juiste desinvesteringsbesluiten kunnen baseren in hun data. Bij de eerste toepassingen van analytics draaide het vooral om een beter inzicht in klanten en de bedrijfsvoering en dat levert nog steeds veel op, maar meer en meer bedrijven gebruiken data voor vooruitplannen.

Financieel managers kunnen namelijk verschillende scenario's modelleren op basis van een combinatie van historische, klant- en marktgegevens, zodat ze de invloed van wijzigingen kunnen voorspellen op de prestaties van het bedrijf. Dat betekent dat ze met elke combinatie van gebeurtenissen, van onwaarschijnlijke verkiezingsuitslagen tot een dip in de klantvraag als gevolg van slecht weer, rekening kunnen houden bij het samenstellen van desinvesteringsmodellen. Wanneer een analyse in Monte-Carlostijl wordt toegepast op zoveel data points, kunnen bedrijven mogelijke resultaten in kaart brengen en de beste toekomststrategie bepalen.

 

'Dat betekent dat ze met elke combinatie van gebeurtenissen, van onwaarschijnlijke verkiezingsuitslagen tot een dip in de klantvraag als gevolg van slecht weer, rekening kunnen houden bij het samenstellen van desinvesteringsmodellen.'

Hoe sterker het fundament van een bedrijf voor geavanceerde analytics is, des te groter de kans is dat de juiste vragen worden gesteld en nieuwe patronen worden blootgelegd die zullen leiden tot voortdurende verbetering. Het vermogen om te kunnen doorgronden hoe een desinvestering van invloed is op klantrelaties of kan leiden tot een nieuwe vormgeving van de levering van diensten of de productie, kan van onschatbare waarde zijn.

Drie stappen voor het samenstellen van completere modellen

Webcast-serie over Modern Finance

Webcast-serie over Modern Finance

Nu de onderhandelingen over de nieuwe relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU op het punt staan te beginnen en er blijvende onzekerheid bestaat over de heffingen die Amerika zal gaan opleggen aan buitenlandse importen, mag het geen verrassing heten dat bedrijven kosten willen besparen. Veel bedrijven zullen geneigd zijn om producten af te stoten waarvan de marges worden bedreigd door hogere exportkosten.

Dat zou de beste aanpak kunnen lijken en wellicht zijn de planningsmodellen het daarmee eens. Maar een ruimere kijk op de uitdagingen voor de toekomst zou bedrijven kunnen inspireren tot een nieuwe aanpak en het nemen van bepaalde strategische risico's die mogelijkheden tot groei kunnen bieden.

Wat hieronder volgt zijn drie fundamentele stappen voor het ontwikkelen van een robuuste, op analytics gestoelde aanpak voor uw modellen:

Modern Finance-demo

U wilt overstappen op planning, budgeting en forecasting in de cloud?

Stap 1: Verzamel zoveel mogelijk data over uw bedrijf, waaronder over de bedrijfsvoering, personeel, klanten en uw branche, evenals over externe invloeden. Hoe meer informatie u hebt om mee te werken, hoe ruimer het scenario is voor het samenstellen van uw model.

Stap 2: Zodra al deze data zijn verzameld, moet u de vragen stellen waarmee u inzicht kunt krijgen in hoe verschillende besluiten en externe scenario's samen van invloed zijn op elk bedrijfsonderdeel. Het bijhouden van de specifieke outputs is net zo belangrijk als het nagaan van de manier waarop de verbanden tussen de samenstellende delen van het model veranderen.

Stap 3: Gebruik ten slotte de inzichten uit uw data om voorspellende en normatieve modellen samen te stellen. Verbeter deze nog verder met algoritmen voor automatisch leren waarmee data kunnen worden geanalyseerd en intelligente voorspellingen mogelijk zijn over wat als volgende staat te gebeuren. Combineer deze data met uw eigen aannames om te besluiten of afstoting de juiste stap is en zo ja, wat daar dan de gevolgen van zijn.

 

'Hoe meer informatie u hebt om mee te werken, hoe ruimer het scenario is voor het samenstellen van uw model.'

Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om je verlies vroeg te nemen en bedrijfsactiva af te stoten in een 'alles moet weg'-reflex. Maar het is altijd verstandiger om eerst een goed totaalbeeld te krijgen voordat u zulke grote besluiten neemt. Succes op de onzekere markt van vandaag draait om het vermogen om snel te kunnen reageren als de zaken veranderen. Bedrijven die de tools hebben om de kristallen bol met data goed te lezen, zijn op alles voorbereid.


Meer informatie