Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Financiële planning in een wereld na de Brexit

Financiële planning

In onzekere tijden is
niets doen geen optie

Laurent Dechaux,
Vice-President Digital Finance bij Oracle @LaurentDechaux


Ondanks de onzekere toekomst voor EMEA na de Brexit weten bedrijven dat ze niet stil kunnen blijven staan

 Voor de CFO die het graag rustig aan doet, wordt het in elk geval een stuk drukker door de economische onzekerheid en politieke veranderingen in 2016. 

Voor de CFO die het graag rustig aan doet, wordt het in elk geval een stuk drukker door de economische onzekerheid en politieke veranderingen in 2016. Terwijl financiële leiders al sterk gedwongen werden om bedrijfsprocessen te moderniseren zodat hun organisatie de oprukkende concurrentie voor kon blijven, is hun werk na het EU-referendum van afgelopen juni alleen maar ingewikkelder geworden.

Overrompeld

Tasten in het duister

Tasten in het duister

Veel bedrijven zijn overrompeld door de uitslag vóór een Brexit. Uit ons meest recente onderzoeksrapport, Stepping into the Unknown (Tasten in het duister), komt naar voren dat 41% van de ondernemingen deze uitslag niet had verwacht en nu achter de feiten aan loopt.

Maar onzekerheid staat nieuwe mogelijkheden niet in de weg, zeker niet voor de slimme strategen. Enkele van de meest succesvolle bedrijven van dit moment zijn gestart in het kielzog van de financiële crisis van 2008, door in te spelen op de vaste gewoontes van consumenten en door processen te implementeren die flexibel genoeg zijn om tijdens de groei te worden aangepast. Voor de CFO´s die hebben gewacht tot zij hun strategische waarde voor de onderneming waar konden maken, is nu het perfecte moment aangebroken.

Behoedzaam doorgaan

 Onzekerheid staat nieuwe mogelijkheden niet in de weg, zeker niet voor de slimme strategen. 

Zo´n 50% van de financiële leiders denkt dat er in het komende jaar nog meer bedrijven in de problemen zullen raken en failliet zullen gaan als gevolg van de economische onzekerheid en veranderingen op de markt. Hierdoor is het ook waarschijnlijker dat bedrijven zich in de etalage zetten of doelwit van een overname worden. 59% van de ondervraagden verwacht het komende jaar dan ook meer fusies en acquisities.

Onder de huidige volatiele marktomstandigheden staat stilstaan gelijk aan achteruitgang. Financiële leiders begrijpen dat het niet goed is om stil te blijven staan terwijl de concurrentie de zaken omgooit en aan uitbreiding denkt. 46% van de financiële leiders wil gaan investeren in groei als daarvoor een goede businesscase bestaat, ook al zijn ze wel voorzichtiger geworden.

Aan de andere kant geeft 32% toe de uitgaven te beperken tot het strikt noodzakelijke. Hoewel dit verstandig klinkt, is dit alleen een oplossing voor de korte termijn. Voor diegenen die te voorzichtig zijn en blijven wachten tot het effect van de huidige onzekerheid is afgezwakt, zal het vrijwel onmogelijk worden om gelijke tred te houden met de meer standvastige concurrenten. Zelfs de bedrijven die wat meer behouden zijn in hun plannen hebben dit begrepen en kijken nu naar mogelijkheden om door te groeien, zij het met een meer strategische aanpak.

De uitdaging aangaan

 46% van de financiële leiders wil investeren in groei als daarvoor een goede businesscase bestaat, ook al zijn ze wel voorzichtiger geworden. 

Strategische investeringen en weloverwogen besluitvorming zijn nu belangrijker dan ooit tevoren. Keuzes die in het komende jaar worden gemaakt, kunnen bepalend zijn. Bedrijven vertrouwen dan ook steeds meer op de vaste hand van de CFO om hen hierin te leiden.

Financiële leiders worden nog te vaak gezien als mensen die altijd bezig zijn om de kosten terug te dringen. Tijdens onzekere economische omstandigheden is hun rol echter veel genuanceerder. Ze moeten uiteraard de uitgaven goed in de gaten blijven houden, maar tegelijkertijd nietsontziende kostenbesparingen tegengaan en voorkomen dat het bedrijf een te strikt bezuinigingsbeleid gaat voeren.

 Ze moeten uiteraard de uitgaven goed in de gaten blijven houden, maar tegelijkertijd nietsontziende kostenbesparingen tegengaan en voorkomen dat het bedrijf een te strikt bezuinigingsbeleid gaat voeren. 

Er komen ongetwijfeld nog vele uitdagingen, zowel bekende als onbekende. Bijna de helft (46%) van de financiële leiders zegt dat hun planning complexer en onzekerder is geworden. In reactie hierop heeft 44% een plan voor onvoorziene gebeurtenissen opgesteld dat regelmatig moet worden bijgewerkt om te zorgen dat het bedrijf kan anticiperen op veranderingen en zich onder alle omstandigheden kan aanpassen.

Financiële leiders voelen de druk, maar tegelijkertijd omarmen ze hun meer strategische rol in de beleidsvoering ten aanzien van de bedrijfsplannen en -modellen. Meer dan de helft (52%) zegt dat zijn of haar taken nu overwegend bestaan uit adviseren van het bedrijf over de realisatie van de groeidoelstellingen en een vergelijkbaar percentage geeft aan dat hun rol meer is gericht op vooruit plannen.

De meest succesvolle financiële leiders presteren optimaal als ze strategische uitdagingen krijgen voorgelegd. Het is dan ook niet verrassend dat 53% beweert dat ze juist nu een optimale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf, en dat een vergelijkbaar percentage hun baan hierdoor als zeer bevredigend ervaart.

Het bedrijf voorbereiden op verandering

E-book: Bouwstenen voor veranderingen in de organisatie

De bouwstenen voor veranderingen in de organisatie.

Veel bedrijven zijn ongetwijfeld zo geschokt door de gebeurtenissen in 2016 dat ze hun strategieën en plannen onder de loep hebben moeten nemen. En dat terwijl de onzekerheid nog niet voorbij is. We leven in een tijd waarin verandering de nieuwe norm is, dus of een organisatie de beleidsvoering nu compleet moet omgooien of onderhevig is aan de sterke economische veranderingen, de organisatie moet zich snel kunnen aanpassen.

Hiervoor is meer nodig dan processen en technologieën die voor transformatie zorgen. De bedrijfscultuur moet op de schop vanaf de bovenlaag van de hiërarchie met de leidinggevenden naar omlaag totdat alle werknemers er uiteindelijk van doordrongen zijn.

Financiële specialisten kunnen hun ervaring koppelen aan slimmere planning en flexibelere risicobeoordelingen en daarmee hun rol als ware leider van het bedrijf verstevigen.

Vanaf het moment dat de financiële crisis in 2008 begon, hebben CFO´s zichzelf meer en meer opgeworpen als belangrijkste kennisbron voor het verwerven van strategische inzichten. Nu worden voor het eerste hun uitgebreide vaardigheden getest, maar het is nu wel duidelijk dat juist zij deze uitdaging aankunnen.


Meer informatie