Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Winst en verlies

Zero-based budgeting
Waarom een genuanceerde aanpak voor winst en kosten de sleutel is tot succes

Nigel Youell, EPM-specialist bij Oracle @nigelyouell


Waarom een genuanceerde aanpak voor winst en kosten de sleutel is tot succes

Bedrijven staan onder steeds grotere druk om prestaties te verbeteren en winstgevend te blijven en vertrouwen steeds meer op de CFO om dit te bereiken. Uit eigen onderzoek van Oracle blijkt dat 53% van financiële leiders van mening is dat hun organisatie steeds meer van hen verwacht.

Het probleem van CFO's is dat ze waardecreatie vaak moeten optimaliseren op basis een onvolledig inzicht in winst en kosten, wat een zorgwekkend vooruitzicht is. Hun obstakels zijn gefragmenteerde systemen en een verkokerde aanpak van data. Maar vandaag de dag kan het uw bedrijf de kop kosten als u niet weet waar het winst maakt of geld verliest.

Bedrijven geven toe dat er heel wat werk valt te verzetten. Van hen stelt 78% dat nauwkeurige informatie over kosten een van de grootste prioriteiten voor verbeteringen is en 93% onderneemt actie (of is dit van plan) om voor dit aspect verbeteringen aan te brengen.

Een gedetailleerd inzicht krijgen

Voor effectieve optimalisering van winst zijn gedetailleerde data onontbeerlijk. Organisaties moeten in staat zijn te bepalen waar ze hun beperkte investeringen en schaarse middelen het beste kunnen uitgeven om de grootste winst te behalen. Ze moeten ook snel de aannames kunnen wijzigen waarop ze zich baseren, zodat ze flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en mogelijkheden.

Copiloot van de onderneming

Copiloot van de onderneming: Finance is het nieuwe geleidesysteem

Alsof dit nog niet moeilijk genoeg is, moeten financiële teams steeds vaker de aannames wijzigen waarop ze zich baseren, zodat ze flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en mogelijkheden.

Deze uitdagingen aanpakken vereist een diepgaand inzicht in de financiële toestand van de organisatie en de mogelijkheid om zo gedetailleerd mogelijke data van elk bedrijfsonderdeel te kunnen verzamelen, samenvoegen en manipuleren. Organisaties moeten daarvoor over de mogelijkheid beschikken om de financiële data te kunnen herleiden tot één product, één filiaal of zelfs één klant, zodat ze analyses kunnen uitvoeren op een zo gedetailleerd mogelijk niveau.

 Organisaties moeten in staat zijn te bepalen waar ze hun beperkte investeringen en schaarse middelen het beste kunnen uitgeven om de grootste winst te behalen. 

Een cultuur van verantwoordelijkheid opbouwen

Een zeer gedetailleerde kaart van winst en verlies is belangrijk, maar met alleen informatie komt een bedrijf ook niet ver. Bij het promoten van een cultuur van winstgevendheid en verantwoordelijkheid gaat het erom de middelen in handen te geven van de personen die verandering kunnen teweegbrengen: de financiële leiders.

CFO's hebben als geen ander inzicht in winst en verlies van een bedrijf en naarmate ze meer betrokken raken bij de zakelijke strategie, moeten ze elk bedrijfsonderdeel op veel praktischere wijze bijstaan om de winst te optimaliseren en de kosten in bedwang te houden.

 Bij het promoten van een cultuur van winstgevendheid en verantwoordelijkheid gaat het erom de middelen in handen te geven van de personen die verandering kunnen teweegbrengen: de financiële leiders. 

Als bedrijfsonderdelen inzicht krijgen in het 'hoe en waarom' van fondsentoewijzing, kunnen ze ook inzien welke rol ze binnen het grotere geheel spelen en samenwerken aan een gezamenlijke verbetering. Als een bedrijf bijvoorbeeld ziet dat een van zijn klanten een onevenredig grote hoeveelheid ondersteuningskosten genereert, kan het team voor support en training de koppen bij elkaar steken om de klant te helpen bij het terugdringen van kosten. Het resultaat voor het bedrijf is uiteraard een verbeterde winstgevendheid van de klant op langere termijn.

Nieuwe mogelijkheden in de cloud

Cloudtechnologie leent zich hier uitstekend voor. Moderne kosten- en winstbeheersystemen in de cloud zijn eenvoudiger te rechtvaardigen dan hun voorgangers op locatie en worden gebouwd met het oog op transparantie en toegankelijkheid. Ze stellen vitale informatie beschikbaar aan de financiële teams en de bedrijfsonderdelen, zodat in de organisatie als geheel betere besluitvorming mogelijk wordt.

 Moderne kosten- en winstbeheersystemen in de cloud zijn eenvoudiger te rechtvaardigen dan hun voorgangers op locatie en worden gebouwd met het oog op transparantie en toegankelijkheid. 

Financiële en LOB-teams kunnen zien hoe individuele producten, klanten, kanalen, enzovoort presteren en wijzigingen in resources simuleren om de invloed hiervan op de winstgevendheid na te gaan. In de telecommunicatiesector kan een bedrijf bijvoorbeeld alle betreffende kosten herleiden tot één product dat of klant die bandbreedte op hun netwerk verbruikt (zoals gigabytes aan data of minuten beltijd) om het prijsniveau te valideren.

Systemen in de cloud kunnen een dashboardweergave en rapportage leveren over specifieke kostengebieden en kunnen op grond van de vereisten van een bedrijf worden geconfigureerd zonder dat diepe technologische kennis vereist is, wat van fundamenteel belang is. Niemand heeft een graad in computercode nodig om inzicht te krijgen in de manier waarop winst en verlies over het bedrijf als geheel zijn verspreid. Complexiteit vormt de vijand van doelmatigheid.

In een tijd waarin snelheid en doelmatigheid van groter belang zijn dan ooit, net als oog voor details, mag het geen verrassing heten dat financiële teams systemen verlangen die aan deze eisen voldoen.


Meer informatie