Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

CFO's en economische onzekerheid

CFO's en economische onzekerheid
Vijf tips waarmee CFO's
economische onzekerheid het hoofd kunnen bieden

Alessandro Evangelisti, ERP Sales Development Leader bij Oracle Italy


Opereren op een onstabiele markt vereist meer strategische planning, samenwerking en een vleugje moed

2016 is een jaar geweest van grote veranderingen voor bedrijven. Dat de Britten in juni voor Brexit stemden maakte een toch al wispelturige markt nog onstabieler en zorgde voor economische omstandigheden die nog moeilijker te voorspellen zijn.

We leven in een tijd waarin verandering de nieuwe norm is, en of bedrijven nu worden geconfronteerd met een grote politieke omslag, een plotselinge verslechtering van de economie of demografische verschuivingen, ze moeten zich snel kunnen aanpassen. Ze vertrouwen daarom meer en meer op de CFO om dit te kunnen bereiken.

CFO's weten maar al te goed dat de toekomst onzeker is, maar ze weten ook dat ze niet kunnen afwachten totdat de mist is opgetrokken. Gelukkig heeft onderzoek van Oracle aangetoond dat vrijwel de helft (46%) van financiële leiders van plan is te investeren in groei op gebieden waar volgens hen een goede zakelijke grondslag bestaat, hoewel ze misschien wat voorzichtiger te werk gaan.

Dat is geen sinecure. Hoe kan de financiële afdeling kosten in bedwang houden zonder te vervallen in strikte bezuinigingen die groei hinderen?

Tijd voor een nieuw plan van aanpak

 Veel bedrijven zien DBM (Driver-Based Modelling of planning op basis van behoefte) als de beste aanpak, maar het is net zo belangrijk dat ze hun modellen baseren op input van zoveel mogelijk mensen.  

Waar de toekomst onzeker is, kunnen plannen niet alleen lineair zijn. Ze moeten elke invalshoek nagaan, zodat ze elke mogelijke gebeurtenis kunnen incalculeren.

Financiële teams moeten over de mogelijkheden beschikken om een groot aantal modellen en scenario's te kunnen samenstellen en testen, waarvoor snelheid en een grote mate van integriteit zijn vereist. Een robuust plan ontwikkelen voor elk mogelijk resultaat is alleen dan mogelijk.

Veel bedrijven zien DBM (Driver-Based Modelling of planning op basis van behoefte) als de beste aanpak, maar het is net zo belangrijk dat ze hun modellen baseren op input van zoveel mogelijk mensen. CFO's kunnen een veel completere en nauwkeurigere indicatie krijgen van hoe het bedrijf zal reageren op verschillende marktomstandigheden wanneer de inzichten van sales, marketing, HR en de rest van het bedrijf worden samengevoegd met de financiële gegevens.

Het bedrijf de weg wijzen

 Als beheerders en controleurs van de bedrijfsdata moeten CFO's hun digitale kennis ontwikkelen voor diepgaand inzicht in LOB-data.  

Een bedrijf kan alleen strategischer investeren als alle LOB's - alle bedrijfsonderdelen - op elkaar zijn afgestemd. De moderne CFO is de centrale figuur voor alle LOB-activiteiten. Ze spelen daarbij de rol van 'gegevensimpresario', met een uniek inzicht in de prestaties van elke afdeling, waardoor ze zich in de ideale positie bevinden om te controleren of de LOB-strategieën zich verhouden tot de bredere doelstelling van de organisatie als geheel.

Uit het onderzoek van Oracle blijkt dat 56% van financiële leiders nauwer samenwerkt met bedrijfsonderdelen. Dit percentage zal waarschijnlijk stijgen naarmate bedrijven doorgaan met het moderniseren van hun werkwijze. Als beheerders en controleurs van de bedrijfsdata moeten CFO's hun digitale kennis ontwikkelen voor diepgaand inzicht in LOB-data. Net zo fundamenteel echter, is dat ze in staat moeten zijn om hun inzichten helder samen te vatten en te presenteren aan de besluitvormers in de bestuurskamer voor goed onderbouwde zakelijke beslissingen.

Zelfbewustzijn vergroten

 Met moderne winstbeheer- en kostenbeheersingsoplossingen kunnen organisaties veel gedetailleerder kosten toewijzen, beheren en analyseren.  

Bedrijven moeten steeds efficiënter gaan werken. Hiervoor is een zekere mate van zelfbewust zijn vereist. Verbeteringen in de manier waarop resources en liquide middelen worden beheerd vormen de sleutel tot tijd- en geldbesparing.

Het probleem is dat veel financiële systemen sterk zijn gefragmenteerd, waardoor er een heel slecht inzicht bestaat in LOB-prestaties. Hiervoor wordt het lastig om te doorgronden waar verbeteringen kunnen worden geboekt.

Met moderne winstbeheer- en kostenbeheersingsoplossingen kunnen organisaties veel gedetailleerder kosten toewijzen, beheren en analyseren. Hiermee wordt het ook mogelijk om automatisch kosten, winst en andere fundamentele KPI's (Key Performance Indicators) te berekenen, zodat bedrijven prestaties kunnen bewaken en processen navenant kunnen aanpassen.

Betere risicobeheersing om veranderingen het hoofd te kunnen bieden

Bij risicobeheersing is het niet alleen belangrijk hoe u risico kunt vermijden. Het gaat er ook om dat u weet hoe en waar u kansen moet grijpen. Vooruitplannen is een kernonderdeel van risicobeheersing en het uitbuiten van kansen. Maar liefst 53% van financiële leiders erkent dat hun rol tegenwoordig meer dan ooit is gericht op strategieën voor de toekomst. 

Met een gestandaardiseerde procedure voor het vaststellen, bewaken van en reageren op bedreigingen kunnen bedrijven eerder actie nemen en hun verlies beperken. Het is ook belangrijk dat potentiële risico's duidelijk worden gemaakt aan directeuren van de bedrijfsonderdelen, die mogelijk niet over de analytische expertise beschikken om zelf in de relevante gegevens te duiken. Als u risicocontroles kunt bijhouden en samenvatten in gebruiksvriendelijke dashboards, kan het bedrijf snelle en goed onderbouwde actie ondernemen.

Wees moedig - de dapperen hebben de halve wereld

De druk van de verantwoordelijkheid voor strategische investeringen en groei op de markt na Brexit is enorm groot voor CFO's. 53% van financiële leiders zegt dat er nu meer van hen wordt verlangd dan in het verleden. Degenen die de uitdaging echter aandurven, zullen van grote waarde blijken voor hun bedrijf. 46% van financiële leiders geeft toe dat de markt harder is geworden, maar hetzelfde percentage geeft aan ook meer erkenning te ontvangen voor hun inzet.

Moeilijkere economische tijden zetten grotere druk op investeringen en besluitvorming, waardoor de rol van Financiën nog belangrijker wordt en CFO's de kernfiguren worden van de zakelijke strategie. Dit wil nog niet zeggen dat u roekeloos te werk moet gaan, maar financiële leiders die hun bedrijf met groot gezag door de veranderingen kunnen leiden, zorgen voor het blijvende succes van hun organisatie.


Meer informatie