Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.

 

Populaire vragen

Werken met de CEO

CFO als logische opvolger van de CEO
Is de CFO de logische
opvolger van de CEO?

Miguel Vergara,
EPM-specialist bij Oracle, @EPM_Insight


CFO's klimmen naar de top door een grotere rol te spelen bij de bedrijfsstrategie.

Copiloot van de onderneming

Copiloot van de onderneming: Finance is het nieuwe geleidingssysteem

Hoewel de leiders van een bedrijf vaak in de schijnwerpers worden gezet, wordt het steeds duidelijker dat achter elke goede CEO in een succesvol bedrijf een geweldige CFO schuilgaat.

De CFO fungeert al lange tijd als klankbord voor de CEO, de persoon die wordt geraadpleegd bij nieuwe ideeën, voor inspiratie, bij plannen of twijfels, en de waarde van CFO's voor CEO's wordt alleen maar groter.

Dit wordt bevestigd door een recent onderzoek van Forbes en KPMG, waaruit blijkt dat 63% van de CEO's voorspellen dat de invloed van CFO’s in de komende drie jaar meer zal toenemen dan die van andere bestuursleden.

 CFO's moeten tevens leider, investeerder en innovator zijn. 

De CFO in een modern bedrijf wordt voor steeds grotere uitdagingen gesteld en speelt een bredere en belangrijkere rol dan ooit tevoren.

Hoewel het nog steeds de taak van de CFO is om toezicht te houden op rapportage en compliance, zijn ze lang niet alleen een poortwachter voor de bedrijfsfinanciën. Ze moeten ook leider, investeerder en innovator zijn. Ze moeten ondernemingsbreder denken dan hun voorgangers.

Hiervoor moet de CFO andere en nieuwe manieren van denken stimuleren, zodat hun teams zich kunnen concentreren op strategische bedrijfsanalyse.

 Ze moeten data over trends snel kunnen analyseren. 

Een van de belangrijkste taken van een CFO is het herkennen en omarmen van groeimogelijkheden om het bedrijf flexibeler en sterker te maken in een dynamische economie en een periode van digitale transformatie en economische onzekerheid. Ze moeten een deel van de traditionele, risicomijdende houding van een CFO loslaten om het bedrijf te helpen investeren in kansen die nieuwe markten kunnen aanboren, de tevredenheid van klanten kunnen verhogen of de dreiging van innovatievere of flexibelere concurrenten kunnen afwenden.

eBook: Succes in het digitale tijdperk

Modern Finance: Transformatie aansturen van binnenuit

Minder risicomijdend betekent niet dat een CFO roekeloos moet zijn. De CFO moet bereid zijn actie te ondernemen en het bedrijf te ondersteunen met investeringen, maar uitsluitend op basis van harde cijfers. CFO's moeten data over trends, de markt en de economie snel kunnen analyseren om het bedrijf goed geïnformeerde en nauwkeurige adviezen te geven over nieuwe mogelijkheden en het belang van die nieuwe mogelijkheden. Het bedrijf kan de snelle digitale transformatie alleen bijbenen als CFO’s snelle en onderbouwde beslissingen over investeringen en risico's kunnen nemen, met inachtneming van de veranderende consumentenverwachtingen en marktomstandigheden.

 CFO's moeten nauwer samenwerken met de CIO. 

Hiervoor moeten CFO's nauwer samenwerken met de CIO om alle benodigde data in bezit te krijgen en te kunnen analyseren. Voorheen stonden deze twee rollen vaak op gespannen voet met botsende ideeën over de kosten van IT. Hun samenwerking is echter van cruciaal belang als de besluitvorming van CFO’s moet worden aangestuurd door de meest actuele data, op het moment dat ze die nodig hebben. Bedrijven met een CFO en CIO die beide een digitale mentaliteit hebben, nemen het voortouw in hun branche.

Deze steeds grotere rol op het snijvlak van digitale transformatie en besluitvorming op hoog niveau, met een focus op samenwerking met het bedrijf voor groei en strategische investeringen, biedt de CFO de kans om zich als natuurlijke opvolger van de CEO te positioneren.

De kennis en ervaring van CFO’s op het gebied van financiële en technologische aspecten van het bedrijf in combinatie met hun managementvaardigheden, en autoriteit in de ogen van markten en investeerders, geeft ze een solide basis om het bedrijf op één lijn te brengen en vooruit te helpen.


Meer informatie