Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

HR Transformatie

Simply Talent

Hoe wordt HR kampioen
op het gebied van
bedrijfstransformatie?

door Henry Barenholz, Senior Director HCM Leader Benelux & Nordics @HenryBarenholz

 

HR moet eigenaarschap claimen van bedrijfscultuur, employee engagement en werkomgeving

Van origine is de HR-functie van bedrijven grotendeels reactief. Een groot gedeelte van de werknemers blijft HR in de eerste plaats als een administratieve functie zien.

Dit zegt echter niet dat HR-leiders geen strategische rol hebben. HR-directeuren gedroegen zich jarenlang als coaches voor nieuwe senior executives – waarbij zij zich als persoonlijke adviseurs bezighielden met organisatorische activiteiten en het nemen van beslissingen. Maar deze rol speelt zich meestal achter de schermen af en het bredere HR-team heeft niet altijd de zichtbaarheid en erkenning gekregen die het verdient.

Maar veranderingen zijn in opkomst, met name door het toetreden van ‘millennials’ tot de arbeidsmarkt, wat een grote impact heeft op hoe organisaties nu worden gerund. Zo is het aantrekken en behouden van talent een van de belangrijkste strategische noodzaken, wordt het ontwikkelen van leiderschapskills het voornaamst en staat employee engagement nu weer hoog op de agenda van leidinggevenden. Daarom hebben senior leiders behoefte aan hoe zij hun business kunnen veranderen om in te spelen op de uitdagingen van deze nieuwe omgeving. En deze brede schaalverandering helpt HR om een proactievere rol aan te nemen.

Het is dan ook zorgwekkend dat een recent onderzoek van Oracle laat zien dat slechts drie procent van de werknemers denkt dat het HR-team een positieve impact heeft op hoe betrokken zij zich voelen op het werk. Daarnaast zegt een aanzienlijk aantal dat HR slecht werk doet als het gaat om beloningen en het belonen op basis van prestaties.

 Als HR een invloedrijke rol wil innemen bij het helpen van organisaties om hun arbeidsomstandigheden en dynamische personeelsbestand te veranderen, is het nodig dat de werknemers aan de kant van HR staan. 


Dit is een enorm belangrijke uitkomst. Als HR een invloedrijke rol wil innemen bij het helpen van organisaties om hun arbeidsomstandigheden en dynamische personeelsbestand te veranderen, is het nodig dat de werknemers aan de kant van HR staan.

Voor HR-professionals biedt dit een enorme kans, en een duidelijke eis voor een strategisch adviseur om eigenaarschap te hebben van de bedrijfscultuur, employee engagement en arbeidsomstandigheden. Drie onderdelen die een prominente rol spelen in de toekomstige werkomgeving. Hoe houdt HR grip op deze belangrijkste bedrijfskwesties?

Communicatie speelt overduidelijk een rol. Binnen veel organisaties is de communicatie slecht en krijgt HR de kans om werknemersbetrokkenheid te verbeteren en informatie slimmer uit te wisselen. Dit gaat hand-in-hand met culturele veranderingen, zoals het verbreden van de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen en het verhogen van individuele operationele flexibiliteit en autonomie.

Samenwerking wordt steeds belangrijker. In onze vrije tijd spelen ‘social’ tools een prominente rol en deze worden steeds machtiger binnen ons werk. Doordat we steeds makkelijker conversaties en discussies kunnen voeren tussen kleine, machtige teams verbetert de organisatorische innovatie in de komende jaren aanzienlijk.

Hoewel performance management nooit van de agenda is geweest, suggereren huidige trends dat er grote veranderingen op dit gebied aan zitten te komen. Met name is er de verschuiving van traditionele jaarlijkse functioneringsgesprekken richting informele feedbacksystemen en standaard werkplaats ‘check-ins’. Dit betekent niet dat de ontwikkeling van personeel door middel van beoordelingen onbelangrijk is. Integendeel, talent management is cruciaal voor gezonde organisaties. Maar de bestaande manieren van werken worden nu uitgedaagd.

Ten slotte: ook technologie speelt een rol. Smartphones zijn nu overal en voor veel mensen hét kanaal dat voldoet aan een lange lijst van hun behoeften. Er is een impliciete verwachting, met name onder ‘millenials’, dat werkgevers werknemers dezelfde gebruikerservaring moeten bieden als zij thuis hebben. Zo moet personeel zich bijvoorbeeld via YouTube-tutorials kunnen ontwikkelen. Dit is cruciaal om de talentenoorlog te winnen.

Maar voordat dit allemaal kan gebeuren, moet HR eerst in eigen huis orde op zaken stellen. HR is een belangrijke functie, maar de perceptie dat HR een soort van bedrijfsportier is, moet uitgedaagd worden. HR moet zichzelf positioneren als het kloppende hart. Om dit te doen moet HR een goede basis en efficiënte en productieve processen creëren; zij moeten een betere kwaliteit van diensten leveren voor het bedrijf. Als dat is behaald kan het zakelijke kwesties op directieniveau aanpakken, om de positie nog verder te verbeteren.

HR moet een eenvoudige, deelbare visie op het personeel hebben, die directe inzichten biedt in belangen en kwesties, en kan zorgen voor meetbare analyses van het succes van nieuwe initiatieven, training en retentiemaatregelen. Zo moet HR in staat zijn om betrouwbare data te tonen omtrent factoren als ziekteverzuim, naast de succesvolle maatregelen om verzuim te reduceren en de relatieve kosten die er voor het bedrijf aan verbonden zijn. Deze data – en het slimme gebruik ervan – zorgt voor geloofwaardigheid van HR binnen de organisatie.

In een wereld waar verandering in stroomversnelling is, is de tijd rijp voor HR om de kans te grijpen en de architect en kampioen van verandering te worden. Het startpunt: het creëren van een cultuur en werkomgeving die werknemers op dit moment betrokken maakt en in de toekomst beter. Het resultaat: een verbeterde organisatorische wendbaarheid, verbeterde innovatie en uiteindelijk betere zakelijke productiviteit en prestaties.

HR Recruitment en Social Media: Omarm diversiteit en verbondenheid op de werkvloer

Performance Management en Security Compliance: De noodzaak om een kijkje onder de dekens te nemen€‹

Employee Engagement en Talentmanagement: Productiviteit betekent uw medewerkers kennen€‹

Recruiting in HCM: Het wordt tijd om serieus te kijken naar social in HCM€‹

HCM in the Cloud: De pendule zwaait weer de andere kant uit€‹

HR moderniseren : maar nu echt

Van de Pub naar de Cloud: De publieke sector zet de standaard voor de cloud in HR

HCM Social & Gamification: Uber’s vaardigheidsgame geeft kijk op een aantal serieuze mogelijkheden voor het werven van geschoolde werknemers€‹


Leer meer

We zijn er om u te helpen

Vraag een Sales Expert om hulp

Oracle Support inschakelen

Als eerste op de hoogte worden gesteld

Aanmelden per onderwerp