Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Human Capital Management

Talentmanagement tot in de directiekamer
Talentmanagement
tot in de directiekamer brengen

Henry Barenholz,
Senior Director, HCM Leader Western Europe bij Oracle @henrybarenholz


Als HR-managers de strijd om talent willen winnen, moeten ze een strategische aanpak kiezen die niet alleen is gericht op de groei van het bedrijf maar ook op het tonen van leiderschap.

Als het om de werving van talenten gaat, kunnen we gerust zeggen dat de strijd fel is. In deze competitiestrijd verdringen bedrijven elkaar op zoek naar deskundig personeel. Hierdoor neemt de druk op HR toe om de juiste mensen aan te nemen.

Voor een bedrijf is een talentpool niet alleen zeer waardevol, maar vooral een belangrijke investering. Het is dan ook logisch dat van medewerkers wordt verwacht dat ze op het hoogste niveau presteren. Om dit te verwezenlijken, moet er iemand zijn die zich binnen de organisatie inzet voor talentmanagement. HR-managers worden getraind om de prestaties van medewerkers en de visie van het bedrijf op elkaar af te stemmen, waarbij diegenen die deze taak op zich nemen niet alleen het bedrijf succesvoller maken, maar ook aan hun eigen carrière bouwen.

 Het is niet langer acceptabel dat HR-managers slechts een uitvoerende functie vervullen op basis van de bedrijfsstrategieën. Van hen wordt verwacht dat ze echt leiderschap tonen en in de directiekamer helpen om bedrijfsstrategieën uit te zetten.  

Daarnaast verwacht men van HR dat ze kunnen aantonen op welke manieren de afdeling van toegevoegde waarde is voor het bedrijf; niet alleen in een ondersteunende rol, maar ook op een meer tastbare manier, actief bijdragend aan de financiële resultaten. Het is niet langer acceptabel dat HR-managers slechts een uitvoerende functie vervullen op basis van de bedrijfsstrategieën. Er wordt van ze gevraagd dat ze waar leiderschap tonen en meebepalen over bedrijfsstrategieën in de directiekamer.

Groei en talent promoten

Met een strategische aanpak op het gebied van talentmanagement kan HR een grote slag slaan in de strijd om talent en kan het bedrijf de weg naar innovatie en groei voortzetten. PWC, een professionele dienstverlener, is hier duidelijk over in een recent gepubliceerd onderzoek, waaruit blijkt dat “degelijk talentmanagement betekent dat het bedrijf zich minder bezig hoeft te houden met de kwesties rond talentenwerving en juist meer met nieuwe mogelijkheden op zakelijk gebied.”

Toch is het soms lastig om de beste mensen te blijven motiveren en hen op sleutelposities te laten functioneren. Goede medewerkers zijn zich er meestal zelf van bewust dat ze van grote waarde zijn voor het bedrijf en willen hier ook voor worden beloond. Daarom moet HR zich niet alleen bezighouden met het zoeken en aantrekken van de beste talenten, maar medewerkers ook persoonlijk blijven betrekken en hen uitdagingen bieden op werkgebied.

 Voor een organisatie zijn HR-managers de kampioenen op het gebied van talentmanagement. Zij zijn daarom bij uitstek geschikt om dit soort initiatieven te stimuleren en medewerkers van elke afdeling (en van elk niveau) de kansen te bieden die ze nodig hebben om te presteren.  

Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor talent. Persoonlijke trainingen die nauw aansluiten op de ontwikkelingsplannen van medewerkers, meer transparantie als het gaat om mogelijkheden voor groei en een beter inzicht van managers in wat medewerkers nodig hebben: allemaal typerende kenmerken van een moderne HR-structuur.

Voor een organisatie zijn HR-managers de kampioenen op het gebied van talentmanagement. Zij zijn daarom bij uitstek geschikt om dit soort initiatieven te stimuleren en medewerkers van elke afdeling (en van elk niveau) de kansen te bieden die ze nodig hebben om te presteren.

Dit betekent niet dat HR nu zelf ontwikkelingsstrategieën moet gaan opstellen en doorvoeren. Ze zouden eerder als ambassadeurs van verandering moeten optreden en zich sterk moeten maken voor nieuwe beleidsplannen die beter zijn afgestemd op de behoeften van de huidige medewerker. Uit een recent rapport van Accenture komt naar voren dat talentmanagement binnen de hele organisatie geïntegreerd zou moeten worden.

Aantoonbare verandering

Net als alle bedrijfsbrede initiatieven begint beter talentmanagement in de directiekamer. Dit is de arena waar HR een duidelijke boodschap moet overbrengen over het verband tussen effectief talentmanagement, prestaties van medewerkers en het succes van het bedrijf.

Bedrijfsleiders willen heldere en meetbare bewijzen zien van de mate waarin ontwikkeling van medewerkers en bevordering van talentmanagement bijdragen aan betere prestaties en successen. Analyses van medewerkersgegevens en talent zijn hierbij essentieel.

 Die HR-managers die weten hoe ze gegevens moeten interpreteren, op welke manier het imago van het bedrijf kan worden versterkt en wat de aanpak moet zijn voor een bedrijfsbrede, op talent gebaseerde strategie, zijn ook degenen die de leiding nemen binnen hun afdeling en in de directiekamer.  

Volgens sommige bronnen wordt de hoeveelheid gegevens die bedrijven verzamelen elk jaar verdubbeld, waarbij de verwerking van deze gegevens een taak is van alle afdelingen, ook van HR. Inzicht in het bedrijf nodig heeft op het gebied van competenties en opvolgingsplanning, waar nog hiaten zijn en de trends binnen het personeelsbestand doorzien: het zijn allemaal belangrijke gegevens die met de juiste analyses uit de gegevens van medewerkers kunnen worden gehaald.

Nieuwe competenties voor HR

Een natuurlijke aanleg voor leiderschap en een strategische aanpak van databeheer zijn geen typische eigenschappen van iemand die bij HR werkt. De veranderende behoeften van het bedrijf vragen echter wel om het totale pakket van competenties. Die HR-managers die weten hoe ze gegevens moeten interpreteren, op welke manier het imago van het bedrijf kan worden versterkt en wat de aanpak moet zijn voor een bedrijfsbrede, op talent gebaseerde strategie, zijn ook degenen die de leiding nemen binnen hun afdeling en in de directiekamer.

Hiervoor is het noodzakelijk dat HR doet wat het belooft. Net als marketingprofessionals die soms een cursus moeten volgen in het ontwikkelen van klantprofielen, moeten HR-teamleden de mogelijkheid krijgen om trainingen te volgen en zichzelf te ontplooien om zich aan de nieuwe manieren van werken aan te passen. Een HR-afdeling met meer competenties is beter in staat om bedrijfsstrategieën te helpen implementeren en tegelijkertijd hun eigen ontwikkeling een boost te geven.

In sommige vakgebieden is het een trend om als HR-manager een dure titel te kiezen, zoals “Lead HR Strategist” of het speelsere “Chief Happiness Officer”. Voor werkelijke verandering is echter meer nodig dan een ambitieus etiket. Het vraagt om een nieuwe manier van denken, de bereidheid om het belang van talent voor het bedrijf uit te dragen en de gedrevenheid om naar deze verwachtingen te handelen, zodat het bedrijf de beste mensen aan zich kan binden.


Meer informatie

We zijn er om u te helpen

Vraag een Sales Expert om hulp

Oracle Support inschakelen

Als eerste op de hoogte worden gesteld

Aanmelden per onderwerp