Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

De werkcultuur

SPARC M7-processor

De heersende werkcultuur democratischer maken voordat ontevredenheid onder medewerkers een kookpunt bereikt

Henry Barenholz, Senior Director, HCM Leader Western Europe bij Oracle @HenryBarenholz


Hoe kunnen bedrijven een aantrekkelijke werkcultuur bieden terwijl we met ons onderzoek, getiteld "Theory to Action", in West-Europa juist hebben aangetoond dat de mate van ontevredenheid onder niet-leidinggevenden verontrustend kan worden genoemd?

eBook: Uw complete gids voor een moderne ERP

Henry Barenholz, Senior Director, HCM Leader Western Europe bij Oracle

Salaris is altijd een grote drijfveer geweest voor werknemers, maar mensen vinden een aangename werkcultuur inmiddels minstens net zo belangrijk. We willen allemaal het gevoel hebben belangrijk te zijn voor het succes van het bedrijf en van werkgevers wordt verwacht dat ze gericht zijn op het welzijn van hun personeel. De beste werknemers zijn mensen die weten wat ze te bieden hebben en hiervoor erkenning en loon naar werken verwachten van hun bedrijf.

We wisten al dat dit van toepassing is binnen elke salarisschaal, maar tijdens ons onderzoek getiteld From Theory to Action zijn we onlangs tot de ontdekking gekomen dat oudere werknemers en niet-leidinggevenden door bedrijven in West-Europa niet gelijk worden behandeld.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts 37% van de ondervraagde niet-leidinggevenden trots is om voor hun organisatie te mogen werken, ten opzichte van 70% van de bestuurders of senior managers. Deze tevredenheidskloof zou Europese bedrijven grote zorgen moeten baren. In een tijd waarin vakbekwame oudere medewerkers spoedig de pensioenleeftijd bereiken en de veelgenoemde competentiekloof binnen de EU zorgwekkender is dan ooit, is het juist cruciaal om talent te behouden, op elk niveau.

Om dit te kunnen bereiken, moet de werkcultuur niet alleen uitdagend maar ook aantrekkelijk zijn.

 Terwijl 70% van de bestuurders en 60% van de senior managers vinden dat hun bedrijf betrokken is bij hun doen en laten, geldt dat voor minder dan een kwart van de mensen die geen leidinggevende positie hebben.   

Geef om talent

Het is zeker waar dat senior medewerkers een grote rol spelen in de strategische bedrijfsvoering. Sommigen beweren zelfs dat de successen op hun afdeling grotendeels aan hen te danken zijn. Innovatieve ideeën ontstaan echter binnen alle lagen van de bedrijfshiërarchie, en bedrijven die werknemers geen ruimte bieden om hun talenten te tonen, lopen kans om waardevolle bijdragen mis te lopen.

Meer dan 60% van de bestuurders en senior managers geeft aan dat hun training heeft bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, ten opzichte van slechts 21% van de niet-leidinggevenden. Nog zorgwekkender is het feit dat slechts 31% van de niet-leidinggevenden in de afgelopen 12 maanden op hun voortgang is beoordeeld, ten opzichte van 70% van hun senior collega's.

Het is geen geheim dat medewerkers die gemotiveerd zijn ook tevredener, productiever en enthousiaster zijn. Het Simply Talent-onderzoek heeft aangetoond dat gemotiveerde medewerkers minder snel op zoek gaan naar een nieuwe baan. En met het oog op onze meest recente resultaten, die laten zien dat slechts 39% van de niet-leidinggevenden denkt nog lang voor de huidige organisatie te blijven werken, zou het bieden van persoonlijke trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden dan ook prioriteit moeten hebben bij bedrijven en HR-afdelingen.

Ontwikkeling en training zijn van groot belang om medewerkers tevreden te houden, maar uw personeel leert tegelijkertijd ook wat het moet kunnen om het hele bedrijf naar een hoger plan te brengen.

Ontwikkeling en training zijn van groot belang om medewerkers tevreden te houden, maar uw personeel leert tegelijkertijd ook wat het moet kunnen om het hele bedrijf naar een hoger plan te brengen.

 Helaas is gebleken dat bedrijven medewerkers op niet-leidinggevende posities vaak over het hoofd zien als het om hun groei gaat.   

Een moderne, hechte werkomgeving creëren

Twee van de belangrijkste elementen van een hechte werkcultuur zijn de beschikbaarheid van moderne technologieën en een probleemloze samenwerking.

Overweeg over het nut van mobiele technologie bij het gebruik van hulpprogramma's. Medewerkers in het veld willen via hun mobiele telefoon toegang hebben tot hun netwerk en klantengegevens om bepaalde diensten snel en efficiënt te kunnen leveren. Het werkt niet om jonge medewerkers op kantoor te houden en aan een bestaand bedrijfsregime te binden, terwijl ze weten dat ze met nieuwe technologieën en benaderingen veel effectiever zouden kunnen (samen)werken.

Het bedrijf profiteert hier natuurlijk zelf ook van. Als medewerkers altijd direct toegang hebben tot gegevens, werken ze sneller en efficiënter, waardoor de werkgever tijd en geld kan besparen.

Hier komen sociale media en interactieve toepassingen om de hoek kijken. Mensen zijn gewend om zowel thuis als op het werk snel en ongehinderd met anderen te communiceren. Met hetzelfde gemak als waarmee ze nieuwtjes uitwisselen met vrienden, roepen ze de expertise van collega's in om problemen op te lossen. Bedrijven die deze interactieve manier van werken mogelijk maken, zorgen voor een hechte werkcultuur en motiveren hun medewerkers om te innoveren.

Sociale media op het werk betekent niet dat massaal de hele dag berichten op Twitter of Facebook worden gezet. Het gaat er juist om dat uw medewerkers graag van elkaar willen leren en dat sociale media een krachtig instrument voor betere samenwerking zijn.

 Medewerkers willen het gevoel hebben dat hun bedrijft adequaat reageert op veranderingen en hen de juiste middelen biedt voor het leveren van topprestaties.   

Hoewel dit soort technologieën waardevol zijn voor iedereen binnen het bedrijf, blijkt uit onderzoek van Oracle dat niet-leidinggevenden zich ook op dit punt tekort gedaan voelen door hun bedrijf. Slechts 22% van de niet-leidinggevende medewerkers geeft aan toegang te hebben tot online of interactieve trainingsprogramma's om zichzelf te ontwikkelen, in vergelijking met bijna driekwart van de bestuurders.

Hoewel deze bevindingen lijken aan te geven dat senior personeel over compleet andere middelen beschikt dan niet-leidinggevenden, is dit alleen in sommige gevallen zo. Waar het hier werkelijk om gaat, zijn de hogere eisen die medewerkers tegenwoordig stellen. Ze willen gebruikmaken van technologieën waarmee het werk efficiënter wordt zoals ze in hun dagelijkse leven gewend zijn en ze zijn niet tevreden met een omgeving waarin die hulpmiddelen niet beschikbaar zijn.

Een democratische aanpak

Aan het hoofd van de meest succesvolle organisaties die we tegenwoordig kennen, staan mensen die veelal jonger zijn dan diegenen die voor hen werken.

Daarnaast is het van belang te onthouden dat ook toekomstige medewerkers zullen profiteren van de voordelen. Een aantrekkelijke werkcultuur biedt ook goede vooruitzichten en trekt nieuwe mensen aan. Zeker in deze tijd, waarin een schrijnend tekort heerst aan jonge experts terwijl ervaren werkkrachten bijna de pensioenleeftijd hebben bereikt, moeten bedrijven alles uit de kast halen om zichzelf aantrekkelijk te maken voor de beste talenten.

Een moderne werkplek biedt een democratische omgeving om in te leren en voor ontwikkeling. Dit moet een omgeving zijn waarin kennis en samenwerking belangrijker zijn dan leeftijd of salaris en waarin elke werknemer het beste uit zichzelf kan halen en zich trots voelt.

 Ervaring en contractduur zijn zeker waardevolle aspecten, maar niet de enige factoren die bepalen wat een werknemer in huis heeft   

Het is aan HR om zich in te zetten voor een democratischere werkomgeving. We weten allemaal dat verandering in de directiekamer begint, dus moeten HR-managers ook daar de belangen van medewerkers behartigen, zodat de tevredenheidskloof wordt gedicht en de werkcultuur in Europa een zetje in de goede richting krijgt.


Meer informatie