Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Waarom verantwoording de sleutel is van gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Andy Campbell,
HCM Strategy Director bij Oracle @axcampbe

 

Hoe kan HR een werkcultuur opbouwen waarin een eerlijke behandeling en diversiteit centraal staan?

Andy Campbell

Andy Campbell, HCM Strategy Director bij Oracle.

Het is eigenlijk onaanvaardbaar dat er nog steeds een ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bestaat op de werkplek. De meeste mensen zijn het erover eens dat een grote omslag in de cultuur niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden, maar de roep om gelijke kansen in de zakelijke omgeving is nu al tientallen jaren te horen en er is maar zeer beperkte voortuitgang geboekt.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) heeft voorspeld dat het meer dan 100 jaar zal duren voordat de salariskloof tussen mannen en vrouwen is overbrugd. Zelfs als in die voorspelling een grote foutmarge zou zitten, duidt dat op een ontnuchterend vooruitzicht voor vrouwen op de werkplek.

Een van de grootste obstakels voor een verbetering is het gebrek aan verantwoording die werkgevers moeten afleggen. Private organisaties hoefden historisch gezien alleen aan zichzelf verantwoording af te leggen over de aanpak van zaken als het aannemen van personeel, het salarisbeleid en de geboden voorzieningen.

In die zin is het bemoedigend dat het Britse parlement vanaf april 2017 van bedrijven een rapportage gaat vereisen over de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Als bedrijven worden gedwongen om transparanter te zijn inzake de behandeling van mannelijke en vrouwelijke medewerkers, krijgen werknemers meer macht in handen. Meer en meer medewerkers willen werken in een bedrijf dat hun waarden deelt en dat iedereen gelijke kansen biedt.

Er zijn ook mensen die beweren dat de overheid alleen verandering kan bewerkstelligen door bedrijven waarin een grote kloof bestaat tussen het salaris van mannen en vrouwen sancties op te leggen. De druk om meer transparantie te tonen zou organisaties echter voldoende moeten motiveren om ongelijkheid aan te pakken, omdat ze graag als favoriete werkgever worden gezien en naar te hopen ook bereid zullen zijn de grotere problemen op het gebied van gelijkheid tussen de geslachten aan te pakken.

Gelijkheid voor de workforce op alle gebieden

 Een van de grootste obstakels voor een verbetering is het gebrek aan verantwoording die werkgevers moeten afleggen.  

Natuurlijk is een eerlijke beloning slechts een van de elementen van een werkplek waarop gelijkheid heerst. Net zo belangrijk is beleid dat mannelijke en vrouwelijke medewerkers in staat stelt optimaal succes te behalen én dat ervoor zorgt dat ze ook met hun privéleven tevreden zijn. Met programma's voor gedeeld ouderschapsverlof of flexibel werken kunnen medewerkers zich zowel richten op professionele ontwikkeling als op hun gezin. Een ander belangrijk aspect is dat vrouwen zo niet worden gedwongen meer verantwoordelijkheid te dragen voor het opvoeden van hun kinderen en dat vaders net zoveel tijd kunnen doorbrengen met hun baby als moeders.

De Noordse landen geven wat dit betreft een heel goed voorbeeld. Met name IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden zetten zich al in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen sinds de jaren '70 van de vorige eeuw. Het mag dan ook geen verrassing heten dat ze boven aan de lijst van de WEF van landen staan die het beste presteren op het gebied van een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Finland was trouwens het eerste land waar vrouwen het stemrecht kregen.

Er moet wel worden opgemerkt dat de salariskloof nog steeds niet is verdwenen in de Noordse landen. Daaruit blijkt dat zelfs de meest geavanceerde landen nog heel wat werk te verrichten hebben. Volgens Norden ligt de salariskloof tussen mannen en vrouwen in Noorwegen, Zweden en Denemarken tussen 15% en 16%, wat gelijkstaat aan het gemiddelde in de EU, en ligt deze net iets hoger in Finland en IJsland (tussen 18% en 20%).

Een oproep tot actie

 Bedrijven zullen in 2017 steeds meer vragen krijgen over diversiteit en een gelijke behandeling van hun workforce.  

Bedrijven zullen in 2017 steeds meer vragen krijgen over diversiteit en een gelijke behandeling van hun workforce. Met de volgende ideeën kunnen ze ervoor zorgen dat ze een goed antwoord klaar hebben:

  • Zorg voor zelfbewustzijn via de juiste data

Alleen inzichtelijkheid in de basisbeginselen van de rol, de verantwoordelijkheid en het salaris van iedere medewerker biedt de mogelijkheid om uw workforce doelmatig door te lichten en om vast te stellen of er een probleem bestaat. Dat lijkt misschien voor de hand te liggen, maar veel bedrijven houden dit soort informatie nog met spreadsheets bij en die aanpak kent vele beperkingen. Het is belangrijk om een compleet beeld van de onderneming als geheel te krijgen, want wat kleine verschillen kunnen lijken in lokale bedrijfsonderdelen, kan in werkelijkheid duiden op een systemisch probleem voor de hele organisatie.

  • Pas de strategie voor sourcing en behoud van medewerkers aan

Mannen en vrouwen gaan niet altijd met dezelfde prioriteiten op zoek naar een baan. Uit het rapport van LinkedIn over de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de IT-branche blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen sterker worden aangetrokken door voldoening en een bedrijfscultuur die bij hen past dan mannen. Recruitmenttactieken moeten dan ook specifiek worden toegesneden op de waarden en de motivering van afzonderlijke sollicitanten. En de strategie voor het behoud van medewerkers moet mogelijk worden gewijzigd vanwege de verschillen in prioriteiten die uiteenlopende segmenten van de workforce hebben.

  • Investeer in de technologie die uw streven ondersteunt

Ongeacht of u gerichte sourcingcampagnes uitvoert op sociale media om meer vrouwelijke sollicitanten te werven of moeders en vaders mogelijkheden biedt om flexibeler te werken, bedrijven moeten de technologie implementeren om dit soort initiatieven te ondersteunen. Een medewerker zal zich immers nooit prettig voelen bij thuiswerk als deze niet over de tools beschikt om dit goed te kunnen doen. Want zelfs bedrijven met de beste bedoelingen kunnen niets bereiken als ze deze initiatieven niet met de juiste resources ondersteunen.


Meer informatie

We zijn er om u te helpen

Vraag een Sales Expert om hulp

Oracle Support inschakelen

Als eerste op de hoogte worden gesteld

Aanmelden per onderwerp