Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Financiën 4.0

Flexible Finance

Financiën 4.0: Het beheersen van de vierde industriële revolutie

door Ronald Klein,
Solution Consulting Manager Enterprise Performance Management


De vierde industriële revolutie duidt de volgende fase in deze vooruitgang aan; manier van werken aanpassen aan het digitale tijdperk.

Intel

In januari 2016 kwamen meer dan 2.500 leiders uit het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, de media en de kunsten bij elkaar in Davos-Klosters in Zwitserland. Hier vond dit jaar de bijeenkomst plaats van het Wereld Economisch Forum (World Economic Forum, WEF). Het thema was ‘Mastering the Fourth Industrial Revolution’, of in lekentaal: hoe beheersen we de vervagende grenzen tussen mens en machine?

Elke voorgaande industriële revolutie – aangeduid door de komst van mechanische productieapparatuur, de uitvinding van elektriciteit, en de opkomst van de computer – betekende een enorme stap in de vooruitgang van de mens. De vierde industriële revolutie duidt de volgende fase in deze vooruitgang aan; toonaangevende bedrijven passen de manier waarop ze werken al aan het digitale tijdperk aan.

Het industrialiseren van data

Bedrijven zijn tegenwoordig steeds vaker afhankelijk van data: data over hun dagelijkse activiteiten, over hun kosten, over hun personeelsbestand, en natuurlijk data over hun klanten. Voor financiële teams is het cruciaal geworden om deze informatie effectief te kunnen vinden, analyseren en samen te voegen. Deze teams moeten tegenwoordig namelijk datagedreven inzichten ontdekken om de toekomststrategieën van bedrijven vorm te kunnen geven.

Vanaf het begin van het vierde industriële tijdperk kan de financiële afdeling steeds minder schuilen onder de backoffice, maar gaat het steeds meer naar het hart van het moderne bedrijfsleven. Moderne bedrijven hebben een real-time overzicht nodig van al hun bedrijfsmiddelen (fysiek, menselijk en financieel) om te zien hoe goed ze zijn voorbereid op het reageren op nieuwe ontwikkelingen in hun markt, en om te bepalen waar ze in het licht van toenemende concurrentie flexibeler kunnen worden.

In de huidige wereld komt feedback vaak direct. Hierdoor wordt informatie die niet in real-time verstrekt wordt, al snel als te langzaam gezien. Er zijn bedrijven waarvan financiële afdelingen het afgelopen jaar snel zijn meegegaan in cloudtechnologie. Door het versimpelen en versnellen van ingewikkelde backofficeprocessen, zoals planning, budgetteren en voorspellen, heeft dit die bedrijven geholpen bij te blijven.

Analyse van big data kan bedrijven zeker helpen bij het ontdekken van nieuwe kansen. Maar zo’n analyse kan niet inschatten hoe goed een bedrijf is uitgerust om van zo’n kans te profiteren of bepalen hoe bedrijven hun bedrijfsmiddelen hier het best voor in kunnen zetten. Dit laatste is wel te bereiken met een grondig overzicht over de mensen en processen van een bedrijf. Moderne financiële teams hebben dit en kunnen zo het bedrijf flexibeler maken.

Menselijk kapitaal in de vierde industriële revolutie

Eén van de belangrijkste onderwerpen op het WEF was de opkomst van nieuwe technologieën en de dreiging die dit vormt voor onze banen. Naar schatting lopen door de invoering van nieuwe automatiseringstechnologieën zeven miljoen banen het risico om te verdwijnen. Het is een goed punt: als zulke systemen een sneller en accurater beeld kunnen geven van bedrijfsprestaties, waar zijn werknemers dan nog voor nodig?

De vierde industriële revolutie voorziet dat bedrijven hun processen en strategieën opnieuw taxeren. Bedrijven worden afhankelijk van een snellere, meer diepgaande analyse van hun backofficedata om nieuwe kansen na te kunnen streven. Maar hoewel veel aanwezigen op het WEF hun zorgen uitten over wat dit in de toekomst zal betekenen voor banen, verwacht ik dat de komende jaren zullen laten zien hoeveel waarde financiële professionals in het digitale tijdperk eigenlijk kunnen bijdragen aan bedrijven.

Strategische bedrijfskeuzes worden uiteindelijk genomen door mensen. Data levert ongetwijfeld een steeds accurater en uitgebreider beeld van alle parameters die aan deze keuzes ten grondslag liggen, maar er zijn financiële professionals met een veel bredere expertise voor nodig om deze rijkdom aan informatie zin te geven.

In andere woorden: tenzij mensen hun data de juiste vragen stellen, zal veel waarde ervan verloren gaan. Leidinggevende capaciteiten als strategisch denken, leiderschap en een goed begrip van hoe elke afdeling van een bedrijf van invloed is op de andere, zal daarom extreem waardevol blijken. Dit brengt financiële leiders naar het strategische hart van de organisatie.

Als het over de financiële afdeling gaat, gaat het vervagen van grenzen tussen mens en machine niet over de overname door robots. Het gaat erover een groeiende schat aan waardevolle informatie naadloos te integreren in dagelijkse bedrijfsprocessen, zodat het de manier waarop bedrijven zaken doen kan verbeteren.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Leer meer