Sorry, er is geen overeenkomst gevonden voor uw zoekopdracht.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Contact opnemen Aanmelden bij Oracle Cloud

Oracle Fusion Analytics: stappenplan

Fusion Analytics is een familie van vooraf gebouwde cloud-native analyseapplicaties voor Oracle Cloud Applications die zakelijke gebruikers kant-en-klare inzichten bieden om de besluitvorming te verbeteren. Zonder te hoeven programmeren kunnen teams in HR, finance, inkoop en operations hun analyses verrijken met behulp van geïntegreerde machine learning (ML) en aanvullende data uit andere bronnen dan Oracle Cloud Applications. Dankzij de unieke reikwijdte en diepte van de gecombineerde analyse- en applicatiemogelijkheden van Oracle kunnen organisaties analyses samenvoegen en één algemeen beeld van de prestaties in alle afdelingen verkrijgen.

Het volgende is bedoeld om de algemene richting van onze producten aan te geven. De tekst is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet worden opgenomen in enige overeenkomst. Het is geen verbintenis voor de levering van materiaal, code of functionaliteit en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen van aankoopbeslissingen. De ontwikkeling, release, timing en prijzen van functies of kenmerken die worden beschreven voor producten van Oracle kunnen naar eigen goeddunken van Oracle Corporation worden gewijzigd.

Het stappenplan bekijken

Alles openen Alles sluiten
  • Geleverd

   Als u een lijst met recent geleverde functies wilt bekijken, raadpleegt u de handleiding Wat is er nieuw in het Oracle Help Center.

   De documentatie in het Help Center biedt ook nuttige zelfstudies en video's waardoor u snel aan de slag kunt met Oracle Fusion Analytics. U kunt uw vragen en opmerkingen aan ons doorgeven en zelfs nieuwe productideeën voorstellen op Oracle Cloud Customer Connect.

  • Oracle Fusion ERP Analytics

   H2 CY2022

   Financials

   • Configureerbare rekeninganalyse (voorbeeld): hier kunt u een samengestelde weergave bekijken van de grootboekrekeningactiviteit met subgrootboektransactiedetails voor alle bronnen.
   • Meerdere onderwerpgebieden voor debiteuren: er zijn verbeteringen in onderwerpgebieden voor debiteuren doorgevoerd om analyses tussen onderwerpgebieden mogelijk te maken.
   • Ouderdom debiteuren: er is nu ondersteuning voor boekingsdatums in onderwerpgebieden en analyses voor ouderdom van debiteuren.

   Inkoop

   • Verbeteringen in inkooporderontvangsten: hier krijgt u inzicht in op service gebaseerde inkooporders.

   Projecten

   • Financiering: hiermee kunt u contractbedragen en financieringsbedragen bijhouden voor projecten, taken, organisaties en klanten.
   • Omzet: hiermee kunt u de contractomzet van projecten analyseren op basis van tijd, klant, projecten, taken en organisaties.

   H1 CY2023

   Financials

   • Configureerbare rekeninganalyse (uitgebreide functies): hier kunt u een samengestelde weergave bekijken van de grootboekrekeningactiviteit met subgrootboektransactiedetails voor alle bronnen.
   • Accounting Hub (voorbeeld): hier kunt u operationele en financiële inzichten activeren voor Accounting Hub data.
   • Debiteurenfactuur: er is nu ondersteuning voor debiteurenfacturen met betaling achteraf. Dit zijn geboekte facturen die worden gefactureerd met een toekomstige datum.
   • Crediteurenkosten: hier krijgt u inzicht in crediteurenkosten met nieuwe attributen en metrieken voor vooruitbetaling van kosten.
   • Gebruiksvoorbeelden van machine learning: hier wordt een voorspelling gedaan van het betalingsrisico van klanten en een voorspelling van tijdige betalingen door de leverancier met behulp van aanbevolen ML-voorspellingsmodellen.

   Inkoop

   • Bestedingsclassificatie: u kunt het inzicht in uitgaven en prestaties verbeteren met behulp van categorieën en taxonomieën van bestedingsclassificaties.

   Projecten

   • Facturen: u kunt nu rapporteren over externe, interproject- en intercompany-facturen, inclusief bedragen en hoeveelheden.
   • Activa: hier kunt u rapportages maken over activeerbare projecten. U kunt geactiveerde kosten en kosten voor buitengebruikstelling bijhouden via het activeringsproces en de activumdetails en activumtoewijzingen aan projecten en taken bekijken.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H2 CY2022

   Human Resources

   • Trajecten: hier vindt u details van de trajecten die aan de werknemers zijn toegewezen. Details van taken binnen de trajecten, de status van de taken, toewijzing, voltooiingsdatums, taakuitvoerders en eigenaren zijn beschikbaar voor rapportage.
   • Personeelsbestand: er zijn verbeteringen doorgevoerd in het bestaande onderwerpgebied 'Workforce Core'. Zo zijn beschrijvende flexvelden voor locaties en schalen opgenomen.

   Talentmanagement

   • Profielen matchen: hier vindt u informatie over profielen met betrekking tot vaardigheden en talentbeoordelingen van werknemers die met elkaar matchen. Matching wordt gemeten aan de hand van scores die voor een profiel zijn opgegeven voor elke taak.
   • Talentwerving: verbeteringen zijn nieuwe attributen (aanbieding), metrieken (vacature en sollicitatie) en ondersteuning voor beschrijvende flexvelden voor nieuwe vacatures, aanbiedingen en aanbodtoewijzingen.

   Ingebouwde dashboards

   • Aantal personen (personeelsbeheer): in dashboards voor het aantal personen wordt het werkelijke aantal werknemers gebruikt in plaats van de meetmethode voor de personeelsbezetting in visualisaties van het personeelsbestand.
   • Winst en verlies (human resources): volg de mutaties van werknemers om beter voorbereid te zijn op zakelijke kansen en verstoringen.
   • Effectiviteit team (human resources): hiermee kunt u statuscontroles van de organisatie uitvoeren door de belangrijkste metrieken voor personeelsbeheer te bestuderen.

   HCM-beveiliging

   • Beveiligingsuitbreidingen: standaardwaarde voor het bekijken van eigen context, rapportagemogelijkheden voor beveiligingsaudits, rapportagemogelijkheden voor beveiligingstoewijzingen, verbeteringen in het uploadcentrum ter ondersteuning van namen van predicaten en verbeteringen voor het zoeken naar gebruikers in de beveiligingsconsole

   H1 CY2023

   Human Resources

   • Verantwoordelijkheidsgebied (voorbeeld): hier kunt u het gebruik en de trends van het verantwoordelijkheidsgebied analyseren.

   Ingebouwde dashboards

   • Prestaties (talentbeheer): u krijgt hier een volledig beeld van prestatietrends in de hele organisatie.
   • Opvolging (talentbeheer): u krijgt hier inzicht in de planning en voorbereiding van het opvolgingsbeheer van werknemers in een organisatie.
   • Talentprofiel (talentbeheer): u kunt hier persoonsprofielen analyseren die zijn gerelateerd aan vaardigheden en talentbeoordelingen, functieprofielen en de profielen die met elkaar matchen.
   • Opleiding (talentbeheer): u krijgt hier inzicht in het gebruik van leerprogramma's en leerresultaten.

   HCM-beveiliging

   • Beveiligingsverbeteringen: u kunt kant-en-klare rechten van basiscontent en ondersteuning van alle beveiligingscontexten voor talentwerving verbergen.

  • Oracle Fusion SCM Analytics

   H2 CY2022

   Orderbeheer

   • Datavalidatie: vertrouw op de inkoopdata en verifieer deze door gebruik te maken van datavalidaties.

   Voorraad en kostenberekening

   • Kostenboeking (voorbeeld): u kunt alle elementen voor productkostenberekening analyseren vanuit boekhoudkundig perspectief.
   • Transferontvangsten: u krijgt hier inzicht in vraag- en aanbodgegevens die verband houden met transfers tussen organisaties, binnen organisaties en intercompany-transfers.
   • Voorraadontvangsten: de zichtbaarheid van voorraadtransacties met uitgebreide dekking van soorten transacties is verbeterd.

   Inkoop

   • Verbeteringen in inkooporderontvangsten: hier krijgt u inzicht in op service gebaseerde inkooporders.

   H1 CY2023

   Orderbeheer

   • Verkoopcommissie: het onderwerpgebied voor verkooporders bevat nieuwe attributen voor analyse.

   Voorraad en kostenberekening

   • Ouderdom van voorraad: u krijgt hier inzicht in ouderdom van voorraad per locatie, product en andere categorieën.
   • Voorraadsaldi: de dekking van analyses van voorraadsaldi, inclusief geconsigneerde voorraad, is verbeterd.
   • Voorraadbeschikbaarheidsanalyse: multidimensionaal inzicht in achterstanden en reserveringen.

   Inkoop

   • Bestedingsclassificatie: u kunt het inzicht in uitgaven en prestaties verbeteren met behulp van categorieën en taxonomieën van bestedingsclassificaties.

   Productie

   • Werkorders (voorbeeld): u kunt metrieken en trends voor de uitvoering van werkorders analyseren.

  • Oracle Fusion CX Analytics

   H2 CY2022

   Informatie over inkomsten

   • B2B-inkomsten: hier vindt u een analyse van de stroom aan B2B-inkomsten uit leads, verkoopkansen, service, offertes, abonnementen en financiën.

   Abonnementsbeheer

   • Trends van abonnementen: hier worden abonnementsmetrieken en historische trendanalyses voor verschillende bedrijfsmodellen getoond.
   • Integratie met debiteuren: u kunt debiteurenfacturen analyseren met behulp van factureringsgegevens van abonnementen.

   Verkooporganisatie

   • Verkoop van verlengingen: u kunt hier de pijplijnen en het verloop analyseren.

   Marketing (Eloqua)

   • Campagneanalyses: u kunt campagne-activiteiten per kanaal meten in een bepaalde periode, inzicht krijgen in welke campagnes de meest inkomende activiteiten en reacties opleveren en succesformules herhalen voor toekomstige campagnes. U kunt hierbij gebruikmaken van Eloqua- en Salesforce-data.

   H1 CY2023

   Engineered selling (op account gebaseerde marketing)

   • Marketing en verkoop: u kunt onder andere campagnes, kanalen en subkanalen analyseren.
   • Marketingtoerekening: er is ondersteuning voor analyse van inkomstentoerekening van meerdere contactpunten.

   Abonnementsbeheer

   • Trendanalyse: er zijn verbeteringen doorgevoerd in historische trends met ondersteuning voor klantverloopmetrieken.

   B2B-service

   • Levenscyclus: Volg de wijzigingen in de status, ernst, uitvoerder en wachtrijen voor service-aanvragen (SR) om de hele SR- levenscyclus te begrijpen voordat u afsluit. Verkort de wachtrij voor service-aanvragen, verlaag het heropeningspercentage etc.
   • Mijlpaal: Meet hoe service-aanvragen worden afgehandeld op basis van bepaalde SLA's en voer correctieve ingrepen uit.
   • Service-overdrachten: Herken hoe vaak een service-aanvraag wordt overgedragen, vind uit waarom dat gebeurt en verbeter het proces.

  • Oracle Fusion Analytics platform

   H2 CY2022

   Uitbreidbaarheid

   • Uitbreidbaarheid semantisch model: externe applicaties samenvoegen (voorbeeld): u kunt onafhankelijke Oracle Analytics Cloud content en het semantisch model samenvoegen in een Oracle Analytics Cloud instance.
   • Beheerde pijplijnen (voorbeeld): u kunt verbinding maken met databronnen en externe applicaties, zoals Google Analytics en Shopify, om de achtergrondinformatie voor uw rapporten te verkrijgen.
   • Aangepaste applicaties (attribuuttoewijzing beschrijvende flexvelden): u kunt de attribuuttoewijzing voor beschrijvende flexvelden gebruiken om de geselecteerde beschrijvende flexvelden in het magazijn te implementeren. Met de geïmplementeerde beschrijvende flexvelden wordt een aangepast functioneel gebied gemaakt dat u, net als de kant-en-klare functionele gebieden, kunt gebruiken.

   Beveiliging

   • Rapportage van beveiligingsaudits: controleer alle activiteiten voor beveiligingstoewijzing en -gebruik.
   • Bruikbaarheid van uploadcentrum, bulk, zoekopdracht: gebruik het vereenvoudigde uploadproces voor databeveiligingstoewijzingen. U kunt hier bedrijfsnamen, zoals bedrijfsonderdelen voor analyse, opgeven als een ID in plaats van een getal.

   Beheer

   • Veelgebruikte data vernieuwen (voorbeeld): u kunt hier de planning voor datavernieuwing opgeven met meer intervallen. Data voor grootboek- en orderbeheer worden regelmatig vernieuwd.
   • Volledig opnieuw laden per functioneel gebied (voorbeeld): hier kunt u een schema voor volledig opnieuw laden met meer intervallen opgeven: wekelijks, maandelijks of driemaandelijks.
   • Datacenter (NetSuite Analytics): Sydney

   H1 CY2023

   Uitbreidbaarheid

   • Uitbreidbaarheid semantisch model: externe applicaties samenvoegen (uitgebreid): u hebt hier de mogelijkheid om joins op kant-en-klare feiten, complexe joins en joins op systeemuitbreidingsobjecten uit te voeren.
   • Beheerde pijplijnen (voorbeeld): u kunt verbinding maken met databronnen en externe applicaties om de achtergrondinformatie voor uw rapporten te verkrijgen.

   Beveiliging

   • Kant-en-klare content verbergen: u kunt content verbergen voor gevallen waarin de aangepaste content van de klant overlapt met de kant-en-klare content.
   • Beveiligingstoewijzingen (ERP): standaardgroepen en -rollen voor nieuwe gebruikers worden automatisch toegewezen.
   • Beveiliging verantwoordelijkheidsgebied (HCM): ondersteuning voor integratie van beveiliging van verantwoordelijkheidsgebieden.

   Beheer en infrastructuur

   • Provision Fusion Analytics via FAaaS: initialiseer Fusion Analytics als gekoppelde service voor nieuwe Fusion Application klanten die worden geïnitialiseerd via Fusion Apps-as-a-Service.
   • Accountabonnement: LCM-workflow voor accountabonnement
   • Taal: Oekraïens
   • Datacenter (Fusion Analytics): Singapore
   • Datacenter (NetSuite Analytics): Londen

Aan de slag met Oracle Analytics


Volg een productrondleiding


Probeer de live demo van Oracle Analytics


Doe mee aan een praktische workshop


Probeer een gratis proefversie van Oracle Analytics Cloud uit