Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen
Roadmap Oracle Analytics for Applications

Roadmap Oracle Analytics voor Fusion Applications

Het volgende is bedoeld om de algemene richting van onze producten aan te geven. Het is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgenomen in een contract. Het is geen verbintenis voor de levering van materiaal, code of functionaliteit en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen van aankoopbeslissingen. De ontwikkeling, release, timing en prijzen van functies of kenmerken die worden beschreven voor producten van Oracle kunnen naar eigen goeddunken van Oracle Corporation worden gewijzigd.

Ontdek Oracle Analytics voor Cloud ERP

Alles openen Alles sluiten

Zakelijke functionaliteit

Q3 2020
 1. 1. AR - Revenue Analysis
  Nieuw vakgebied ter ondersteuning van gedetailleerde analyse van op omzet gebaseerde debiteurendata.
 2. 2. Historical Aging
  Biedt 'historical aging' voor crediteuren- en debiteurenrekeningen ten behoeve van trendanalyse.
Q4 2020
 1. 1. Cross-Fin Reconciliation
  Nieuw vakgebied dat cross-financiële dekking biedt ter ondersteuning van grootboek- naar subgrootboekanalyse.
 2. 2. Spend Analysis
  Nieuw vakgebied voor rapportage van totale bestedingen van een organisatie voor verschillende leveranciers, producten, artikelcategorieën, business units, kostenplaatsen, inkooplocaties, leverancierslocaties en bijbehorende hiërarchie.
 3. 3. Employee Expenses
  Nieuw vakgebied ter ondersteuning van data uit personeelsuitgaven.
Q1 2021
 1. 1. Assets Balances
  Nieuw vakgebied voor het presenteren van saldogegevens van vaste activa.
 2. 2. Assets Transactions
  Nieuw vakgebied voor het presenteren van transactiedata voor vaste activa.
 3. 3. Assets Depreciation
  Nieuw vakgebied voor het presenteren van afschrijvingsdata voor vaste activa.
Q2 2021
 1. 1. Project - Commitment
  Verplichtingen voor toekomstige uitgaven die door een project zijn aangegaan. Rapportage kan worden gedaan voor organisaties, projecten, taken, resources en perioden.
 2. 2. Project - Cost
  Ruwe kosten, lasten voor afgelopen en lopende perioden, inclusief vergelijkingen van begin-tot-heden, jaar-tot-heden voor projecten, taken, organisaties, resources, leveranciers en verwante hiërarchieën.

KPI-beheer

Q3 2020
 1. 1. Document Currency
  Ondersteuning voor documentvaluta biedt inzicht in transacties in verschillende valutatypen in Financials Cloud (inclusief document-, vertaalde en grootboekvaluta's).
 2. 2. Post-SLA Accounts
  Vakgebieden voor crediteuren en debiteuren die de eindrekening presenteren zoals in een grootboek.
 3. 3. GL Reporting Ledgers
  Extra ondersteuning voor het rapporteren van valutadata naast grootboek- en analysevaluta.
 4. 4. Sub-ledger Accounting (SLA)
  Beschikbaarheid van post-SLA (definitieve) boekhoudgegevens met subgrootboekdata voor efficiënte analyse.
Q4 2020
 1. 1. Multiple COA
  Ondersteuning voor meervoudige rekeningstelsels als rapportageconfiguratie.
 2. 2. Stat Currency
  Ondersteuning bieden voor STAT-valutadata in grootboeksaldi en transactiedetails.

Uitbreidbare architectuur voor analytische applicaties

Q3 2020
 1. 1. Extensibility - Add Fact
  Een volledig nieuwe feitentabel en data voor het semantische model.
 2. 2. Extensibility - Custom Subject Area
  Toevoeging en reorganisatie van onderwerpgebieden uit de semantische laag die door analisten worden gebruikt voor het opstellen van rapporten en KPI's.
 3. 3. Extensibility - Data Enrichment
  Fysieke replicatie van selecte aanvullende Fusion Applications View Objects naar het autonome datawarehouse voor analyse.
Q4 2020
 1. 1. Extensibility - Add Dimension
  Toevoeging van een geheel nieuwe dimensietabel, attributen en uitdrukkingen aan het semantische model.
 2. 2. Extensibility - Add Hierarchy
  Toevoeging van alternatieve drill-down hiërarchieën en niveaus aan bestaande en nieuwe semantische modeldimensies.
 3. 3. Extensibility - Add Calculation
  toevoeging van een nieuwe berekende expressie aan semantische modelfeiten.
 4. 4. Descriptive Flex-fields
  Inzichten bieden op basis van aanvullende informatie, vastgelegd in de vorm van beschrijvende flexvelden. Informatie die belangrijk en uniek is voor uw bedrijf.

Ontdek Oracle Analytics voor Cloud HCM

Alles openen Alles sluiten

Zakelijke functionaliteit

Q3 2020
 1. 1. Individual HR Diaries
  Overzicht per dag van de progressie van een persoon, van aanstelling tot vertrek, inclusief alle persoonlijke en werkgerelateerde informatie over de persoon.
 2. 2. Team & Culture Insights
  Een radicaal nieuwe benadering om inzicht te verkrijgen in de structuur en conditie van een team, en het verband daarvan met de effectiviteit van het team. Gebundelde analyse van de effectiviteit van een team, met de flexibiliteit om de KPI's te configureren die het belangrijkst zijn voor uw organisatie, evenals de drempels die u in de gaten wilt houden. Elke leider streeft ernaar te begrijpen waarom het ene team beter presteert dan het andere. Nu hebben we het antwoord.
 3. 3. Organization’s Hire to Retire Analysis
  Meer dan 130 feiten die HR- en bedrijfsleiders een uitgebreid beeld bieden van de volledige workforce zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de workforce die de groei van het bedrijf stimuleren en de risico's verkleinen.
  • Een analyse van het verloop van aanstelling tot vertrek binnen de organisatie op basis van diverse aspecten, demografisch, regionaal en organisatorisch, zoals dat op dit moment het geval is, zoals het vroegen was, en zoals dat naar verwachting in de toekomst zal gaan.
  • Trends op het gebied van aanstellingen, heraanstellingen, promoties, overplaatsingen en vertrek binnen de gehele organisatie
  • Diverse aanpasbare bundels van analyses - samenstelling van de workforce, verloop en personeelsbehoud, controlebereik, diversiteit, relatieve hoogte van de salarissen en analyse van aanstellingen
  Innovatieve meerlagige aanpak voor het analyseren van kernconcepten als personeelsbezetting en -verloop, waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen prestaties en compensatie enerzijds, en verlooptrends en verwachtingen anderzijds.
 4. 4. Workforce Gains and Losses
  Analyse van overplaatsingen binnen de organisatie en tussen organisaties, reorganisaties en ontslagen die resulteren in toename of afname van de personeelsbezetting.
 5. 5. Talent Acquisition
  Hoe wordt het wervingstraject gevoed en hoe efficiënt zijn we in het vullen van vacatures, met aandacht voor belangrijke onderwerpen als interne mobiliteit, hoe lang het duurt om een vacature te vullen, de belangrijkste bronnen voor nieuw personeel en de prestaties van nieuw personeel.
Q4 2020
 1. Talent
  Inzicht in de kwaliteiten en tekortkomingen van talent om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor werving, groei en personeelsbehoud.

Uitbreidbare architectuur voor analytische applicaties

Q3 2020
 1. 1. Extensibility - Add Fact
  Een volledig nieuwe feitentabel en data voor het semantische model.
 2. 2. Extensibility - Custom Subject Area
  Toevoeging en reorganisatie van onderwerpgebieden uit de semantische laag die door analisten worden gebruikt voor het opstellen van rapporten en KPI's.
 3. 3. Extensibility - Data Enrichment
  Fysieke replicatie van selecte aanvullende Fusion Applications View Objects naar het autonome datawarehouse voor analyse.
Q4 2020
 1. 1. Descriptive Flex-fields
  Inzichten bieden op basis van aanvullende informatie, vastgelegd in de vorm van beschrijvende flexvelden. Informatie die belangrijk en uniek is voor uw bedrijf.
 2. 2. Extensibility - Add Dimension
  Toevoeging van een geheel nieuwe dimensietabel, attributen en uitdrukkingen aan het semantische model.
 3. 3. Extensibility - Add Hierarchy
  Toevoeging van alternatieve drill-down hiërarchieën en niveaus aan bestaande en nieuwe semantische modeldimensies.
 4. 4. Extensibility - Add Calculation
  toevoeging van een nieuwe berekende expressie aan semantische modelfeiten.