Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

Oracle kondigt nieuwe cloud-native services aan

Wat is cloud-native?

Bij 'cloud-native' technologieën vormt de cloud de basis waarop applicaties worden gebouwd en geïnstalleerd. Deze technologieën kenmerken zich door het gebruik van containers, microservices, serverloze functies, ontwikkelpijplijnen en infrastructuur in gecodeerde vorm. Cloud-native maakt het mogelijk om software sneller te ontwikkelen en applicaties te bouwen die robuust zijn, eenvoudig te beheren en bewaken zijn en flexibel kunnen worden geschaald tot het niveau van vestigingen wereldwijd.

Oracle is Platinum-lid van de Cloud Native Computing Foundation, die meerdere projecten overziet. Volgens de CNCF “zijn softwareontwikkelaars dankzij cloud-native technologieën nu in staat om sneller betere producten te ontwikkelen.“ Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Door het gebruik van containers worden omgevingen consistenter, verloopt de implementatie sneller en worden de portabiliteit en schaalbaarheid beter
 • Dankzij microservices is het mogelijk om de verschillende onderdelen van een applicatie gelijktijdig door verschillende teams te laten bouwen en testen, waardoor softwareontwikkelprocessen sneller gaan lopen
 • Dankzij de continue integratie kunnen ontwikkelaars snel voortbouwen op softwarebuilds
 • Door gebruik te maken van infrastructuur in gecodeerde vorm is er minder tijd nodig voor het installeren van servers, opslag en netwerken, wat de efficiëntie vergroot

CERN verkort de installatietijd voor WebLogic dankzij Kubernetes

“CERN weet dankzij Kubernetes en het gebruik van containers haar kritieke Java-applicaties nu beter te benutten waardoor minder onderhoudstaken nodig zijn en de focus meer gelegd kan worden op wat ontwikkelaars nodig hebben, zoals een aangenamere ervaring met Oracle WebLogic Server. Oracle is ons hierin tegemoetgekomen met een open-sourcetool waarmee we de benodigde tijd voor het configureren van WebLogic aanzienlijk hebben kunnen verkorten. Nu willen we ook graag profiteren van wat Oracle Cloud Infrastructure en de Kubernetes-oplossing te bieden hebben. Deze moeten onze bestaande hersteloplossing bij calamiteiten in onze databases en WebLogic gaan vervangen.”

Antonio Nappi, DevOps Engineer, CERN

 

"Sauce is een videosamenwerkings- en creatieplatform voor teams, waarmee bedrijven authentieke videocontent kunnen maken. Dankzij Oracle Container Engine for Kubernetes op Oracle Cloud Infrastructure hebben we ons videoplatform in de cloud dusdanig kunnen uitbreiden dat gebruikers wereldwijd hierop kunnen samenwerken. Tegelijkertijd zijn de betrouwbaarheid en prestaties er alleen maar op vooruit gegaan, zeker als het gaat om het transcoderen en maken van video's."

Jon Girven, medeoprichter en CTO, Sauce Video

De uitdagingen van cloud-native en wat Oracle hierin kan betekenen

De uitdagingen van cloud-native

Cloud Native Challenges

Om cloud-native technologieën te gebruiken, moeten ontwikkelaars, DevOps-professionals en software-engineers een aantal nieuwe frameworks implementeren, en dat kan gepaard gaan met de nodige uitdagingen.

 • Bij de zogeheten DIY-oplossingen (Do It Yourself) ontbreekt het nogal eens aan de vereiste mate van betrouwbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid en gebruiksgemak
 • Gefragmenteerde tools zijn soms lastig tot een geheel samen te voegen en duur in onderhoud
 • Individuele oplossingen dwingen bedrijven er soms toe bij een bepaalde leverancier te blijven, die API's specifiek op maat maakt en gebruikmaakt van niet-standaard softwarestacks.

Wat Oracle kan betekenen voor cloud-native

Value for Cloud Native

Oracle biedt diverse services aan waarmee de productiviteit wordt verhoogd, risico's worden verkleind en innovaties versneld kunnen worden doorgevoerd, zowel in openbare, privé- als hybride clouds.

 • Met Oracle Cloud Native Services kunt u applicaties sneller en eenvoudiger implementeren, monitoren en schalen
 • Oracle Cloud Native Services is een professionele oplossing die met Oracle Cloud als basis een goed beveiligde, uitstekend presterende infrastructuur met een hoge beschikbaarheidsgraad oplevert
 • Oracle Cloud Native Services is ontwikkeld op basis van ongewijzigde open-sourcesoftware, waardoor u interoperabele technologieën kunt gebruiken, on-premises of in de cloud
 • Oracle Cloud Native Services omvat een compleet aanbod van containers, ontwikkelpijplijnen, infrastructure-as-code, serverloze functies, monitoring- en alarmeringssystemen, evenementen, streaming en nog veel meer.

Oracle Cloud Native Services

Pictogram Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes

Algemeen beschikbaar

Deze beheerde service is eenvoudig door ontwikkelaars te gebruiken en klaar voor professioneel gebruik. De erop geïnstalleerde Kubernetes-clusters bieden een hoge beschikbaarheidsgraad, met de controle, beveiliging en prestaties die u van Oracle Cloud Infrastructure gewend bent, en zijn helemaal klaar om met het CNCF-ecosysteem te worden gebruikt.

Registry-pictogram

Registry

Algemeen beschikbaar

Een container voor opslag met een hoge beschikbaarheidsgraad. De opgeslagen afbeeldingen kunnen bovendien met het grootste gemak worden gedeeld. Registry maakt het mogelijk om afbeeldingen van en naar de Docker CLI op te halen of weg te zetten, of ze meteen te gebruiken in Oracle Container Engine for Kubernetes-implementaties.

Oracle Functions-pictogram

Oracle Functions

Beperkt beschikbaar

Gebruikers van de schaalbare, serverloze multitenant-functies kunnen zich meer focussen op het programmeerwerk, waardoor beter wordt ingespeeld op de eisen van het bedrijf zonder dat daar specifieke infrastructuurkennis voor nodig is. U betaalt alleen voor de benodigde tijd voor computingtaken en hoeft niets te betalen zolang u het programma niet gebruikt.

Streaming-pictogram

Streaming

Beperkt beschikbaar

Dit multitenant-streamingplatform is uiterst schaalbaar en heeft een hoge beschikbaarheidsgraad waardoor gestreamde data gemakkelijk kunnen worden verzameld en beheerd. Streaming maakt het voor applicaties zoals IoT, beveiliging en supply chain gemakkelijker om de grote hoeveelheden data die overal vandaan komen in realtime te verwerken.

Resource Manager-pictogram

Resource Manager

Beperkt beschikbaar

Deze beheerde service kan worden ingezet voor alle Oracle Cloud Infrastructure-bronnen en -services. Resource Manager vermindert configuratiefouten en verhoogt de productiviteit door middel van een declaratief infrastructuurbeheer (d.w.z. infrastructure as code) met behulp van het in de sector standaard gebruikte Terraform.

Monitoring-pictogram

Monitoring

Beperkt beschikbaar

Deze geïntegreerde service stelt berekeningen op in Oracle Cloud Infrastructure op basis van elk type databron en service. Krijg volledig inzicht in de status, prestaties en capaciteit van het systeem door gebruik te maken van voorgedefinieerde data en dashboards, of de service-API. Via de monitoringservice worden deze data in de gaten gehouden en bij een afwijking van de ingestelde limieten, wordt er een waarschuwing afgegeven om actie te ondernemen. Als cruciaal onderdeel van de service leveren de waarschuwingen een belangrijke bijdrage aan het behalen van de servicedoelstellingen en het voorkomen van onderbrekingen.

Notifications-pictogram

Notifications

Beperkt beschikbaar

Via deze schaalbare service worden berichten naar gedistribueerde onderdelen zoals e-mail en PagerDuty verzonden. Met Notifications versturen gebruikers op basis van een publiceren-en-inschrijven-structuur eenvoudig berichten over Oracle Cloud Infrastructure naar een groot aantal klanten.

Events-pictogram

Evenementen

Binnenkort verkrijgbaar

Dit product stelt gebruikers in staat om adequaat te reageren wanneer de status van Oracle Cloud Infrastructure-bronnen verandert, of dit nu door het systeem wordt veroorzaakt of de gebruiker. Met Events kunnen gegevens worden opgeslagen in de objectopslag, maar dit kan ook een signaal sturen naar Oracle-functies om bepaalde bewerkingen uit te voeren, naar Notifications om gebruikers te informeren, of naar Streaming om externe services bij te werken.