Con Edison ondersteunt finance met Oracle Cloud EPM

Het op drie na grootste Amerikaanse nutsbedrijf maakt een einde aan maatwerk en versnelt financiële planningsprocessen met Oracle Cloud EPM Planning.

Delen:

Dankzij Cloud EPM Planning van Oracle gebruiken we nu geautomatiseerde processen en zijn we minder afhankelijk van spreadsheets, zodat ons financiële team meer tijd kan besteden aan strategische en operationele analyses.

Kelly McLaughlinFinance Director, Con Edison

Productenoverzicht

Focus op technologie

Con Edison is een energiebedrijf dat New York – de stad die nooit slaapt – van stroom voorziet. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie van het elektriciteitsnet van de stad New York, dat 3,4 miljoen klanten bedient. De belangrijkste prioriteiten van Con Edison zijn veiligheid, operationele uitmuntendheid, klantervaring en – in toenemende mate – technologie, zowel met betrekking tot investeringen in groene energie als op het gebied van de systemen die het bedrijf draaiende houden. Deze steeds sterkere focus op technologie heeft er mede toe geleid dat Con Edison haar financiële systemen en processen heeft gemoderniseerd.

Het plannings- en budgetteringssysteem van het financiële team werd beperkt door sterk aangepaste lokale applicaties, waaronder Oracle Hyperion. Er werd te veel tijd besteed aan handmatige processen en spreadsheets voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Vanwege het gebrek aan standaardisatie was het voor verschillende teams moeilijk om samen te werken en gegevens met elkaar te vergelijken. Dit leidde ertoe dat het jaarlijkse budgetteringsproces van begin tot eind acht maanden of zelfs langer duurde. Duidelijk werd dat de tijd en de extra middelen die nodig waren voor het financiële planningsproces een belemmering vormden voor Con Edison.

 

Een frisse start

Na de implementatie ontdekte het financiële team dat Oracle Cloud EPM niet alleen de interne planningsprocessen verbeterde, maar ook de weg vrijmaakte voor voortdurende procesverbeteringen binnen Con Edison. Het bedrijf maakte een frisse start door gestandaardiseerde processen te implementeren die zijn ingebed in Oracle Cloud EPM, waardoor de efficiëntie en effectiviteit toenam. Dankzij het gebruiksgemak van Oracle Cloud slaagde het financiële team erin het planningsproces te vereenvoudigen en werd de mogelijkheid gecreëerd om budgetten, prognoses en werkelijke bedragen maandelijks in één gegevensmodel met elkaar te vergelijken. De vooraf gebouwde processen in Oracle Cloud EPM hebben geholpen om de budgetteringscyclus van acht maanden aanzienlijk te verkorten. Ook heeft Con Edison kwartaalprognoses in de tool kunnen implementeren, waarmee de basis is gelegd voor het gebruik van voortschrijdende prognoses. Hierdoor is het bedrijf bovendien 40% minder tijd kwijt aan gedetailleerde budgetten. Het voordeel daarvan is dat de financiële afdeling meer tijd kan besteden aan grotere bedrijfsdoelen. En het belangrijkste voordeel: omdat alles in de cloud plaatsvond, kon Con Edison dit project in coronatijd uitvoeren en zelfs midden in de pandemie live gaan.

De FP&A-functie van het financiële team is nu versterkt en er is tijd vrijgemaakt voor strategische initiatieven, zoals scenariomodellering en de bevordering van de toekomstige groei van Con Edison.

Gepubliceerd:14 oktober 2021

Productenoverzicht