Migratie naar de cloud verloopt naadloos

Met de geautomatiseerde tools van Oracle kunt u uw database op locatie moeiteloos en vrijwel zonder downtime verplaatsen naar Oracle Cloud. Oracle Database Cloud Service maakt gebruik van dezelfde standaarden, producten en vaardigheden die u momenteel zelf op uw locatie gebruikt, zodat u de databasetaken in een handomdraai verplaatst naar de openbare cloud. U houdt de controle en wint aan efficiëntie dankzij het geïntegreerde beheer over uw omgeving op locatie en in de cloud.

Upgrade uw database naar de cloud

U kunt uw lokale Oracle Database op allerlei verschillende manieren migreren naar Oracle Database Cloud. Niet alle migratiemethoden zijn geschikt voor elk migratiescenario. Enkele van de eigenschappen en factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een migratiemethode zijn onder meer: de Oracle Database-versie die on-premise en in de cloud wordt gebruikt, het besturingssysteem en de versie van de host die op locatie worden gebruikt, de tekenset van de database, de hoeveelheid gegevens met inbegrip van indexen, de gebruikte gegevenstypen, eventuele tijdelijke gegevensopslaglocaties, aanvaardbare duur van systeemonderbrekingen en de netwerkbandbreedte. Gebruik deze informatie als richtlijn bij het beoordelen welke migratiemethoden geschikt zijn voor het specifieke scenario voor uw migratiecontainer- of niet-containerdatabase (CDB of niet-CDB).

Methode Niet-containerdatabase Containerdatabase
In-/uitpluggen: consolideren en migreren Naar één cloud-CDB Naar een DBaaS-instance
Klonen op afstand: een lokale Oracle Database 12c-database kopiëren Naar database in de cloud Voor DBaaS-instance
Datapump-, RMAN- en SQL-ontwikkelaarsmethoden gebruiken voor de migratie naar Oracle Database Cloud Ja, alle methoden beschikbaar Ja, alle methoden beschikbaar
Migratiemethoden Migratieplanning en -methodologie Documentatie