Datasheet: Oracle Time and Labor

Belangrijkste kenmerken

 • Ondersteuning voor alle soorten tijdinvoer (prikklok, duur, uitzondering, positief) voor vaste en tijdelijke medewerkers
 • Ondersteuning voor tijdklok en webklok (tijdkloksimulatie met Oracle Cloud HCM)
 • Flexibele goedkeuringen voor het afleggen van verantwoording
 • Mogelijkheid om verschillende soorten urenstaten te maken voor verschillende gebruikersbehoeften
 • Ondersteuning voor meerdere toewijzingen
 • Configureerbare, bedrijfsgerichte regels voor overwerk, premieberekeningen en validaties van tijdinvoer
 • Geïntegreerde tijdinvoer met Oracle Absence Management en Projects
 • Urenrapportage op basis van kosten- en locatiecodes
 • Massale aanmaak van urenstaten, massale tijdinvoer en massale goedkeuring
 • Tijdgegevens verzenden naar een salarisverwerkingsoplossing

Voornaamste voordelen

 • Ondersteuning van de naleving van bedrijfsbeleidsregels en externe beleidsregels met betrekking tot tijd
 • Vermindering van de voorbereidingstijd voor salarisverwerking
 • Voorkomen van betalingsfouten en -correcties door nauwkeurige toepassing van betalingsregels
 • Gebruik van één centrale gegevensbron voor tijdgerelateerde gegevens in de hele onderneming

Door de toename van marktverschuivingen en onzekerheden kunnen organisaties steeds moeilijk in realtime een breed scala aan tijdregistratiebehoeften ondersteunen voor hun vaste en tijdelijke medewerkers. Oracle Time and Labor is een complete en gebruiksvriendelijke oplossing om tijd volgens de regels te registreren, ontwikkeld om u meer inzicht en controle over uw waardevolste resource te geven: uw mensen.

Snelle en eenvoudige tijdinvoer en indiening

Urenstaatbouwer: ontwerp lay-outs voor tijdinvoer die kunnen worden aangepast aan alle unieke behoeften van verschillende medewerkerspopulaties. Een mobiele responsieve gebruikerservaring ondersteunt het bijhouden en beheren van tijd, vanaf elke locatie en op elk apparaat.

Webklok: met een configureerbare webklok kunnen met op locatie gebaseerde toegang geregistreerde uren worden geverifieerd en kunnen regels worden toegepast op de inkomende tijdsevents. Het proces van urenregistratie naar salarisverwerking kan bijvoorbeeld bijna volledig worden geautomatiseerd als een manager te maken heeft met uitzonderingen op de verwachte werktijden. Uren die via de webklok worden geregistreerd, kunnen worden gecombineerd met kalender- en urenstaatgegevens om een breed scala aan bedrijfsprocessen voor tijdbeheer te ondersteunen.

Nalevingswaarschuwingen en -attestaties: bepaal of mensen aan beleidsregels en voorschriften voor urenregistratie voldoen door aan te geven dat ze aanvullende gegevens moeten delen wanneer ze uren rapporteren met de webklok of responsieve urenstaten. Attestaties kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze worden weergegeven wanneer opgegeven gebeurtenissen of acties plaatsvinden. Minimaliseer schendingen en gebruik intelligence om te luisteren naar verwacht gedrag en om waarschuwingen te versturen wanneer iets onverwachts gebeurt.

Stem uw personeelsbestand af op de behoeften van uw bedrijf

Flexibele planning van ploegendiensten: met een flexibele planning van ploegendiensten kunnen managers de arbeidskosten verlagen en de productiviteit en tevredenheid van medewerkers verhogen. Met functies voor het plannen van ploegendiensten kunnen managers de beschikbaarheid van medewerkers, nationale feestdagen en informatie over contractuele uren bekijken terwijl ze ploegendiensten aan medewerkers toewijzen. Managers of planners kunnen eenvoudig ploegendiensten slepen en neerzetten om wijzigingen door te voeren, tijden bij te werken en andere ploegdetails, zoals respijtperioden, te bewerken. Managers of planners kunnen ook eenvoudig ploegendiensten ruilen tussen medewerkers onderling. Dankzij ingebouwde analysefuncties kunnen managers of planners zien wanneer veranderingen in ploegendiensten tot problemen met over- of onderbezetting zullen leiden. Als de manager of planner zeker weet dat de toegewezen ploegendiensten kloppen, kunnen de wijzigingen worden gepubliceerd en worden bekeken door de medewerkers.

Overwerk en premiewerkuren: overwerk en premiewerkuren worden in realtime berekend en weergegeven op het beoordelingsscherm voordat een urenstaat wordt ingediend. Er kunnen complexe vakbondsregels, algemene regels en unieke beleidsregels worden afgedwongen.

Flexibele goedkeuringen van tijdinvoer: in Time and Labor worden standaardmechanismen gebruikt voor het beheren van goedkeuringen van urenstaten. De geleverde goedkeuringsstijlen van lijnmanagers voor meerdere toewijzingen, projectmanagers en kostenplaatsmanagers kunnen allemaal worden aangewezen als goedkeurder. Tijdens het goedkeuringsproces kan complexe routering worden afgehandeld en kunnen zelfs medewerkers worden aangewezen. Voor het vereisen van goedkeuringen op uitzonderingsbasis kunnen regels worden gebruikt. Met de functie voor massale goedkeuring van urenstaten kunnen groepen urenstaten met één muisklik op overzichtsniveau worden beoordeeld en goedgekeurd.

Arbeidskosten analyseren en beheersen

Rolspecifieke bedrijfsanalyse en intelligence: met de functies voor personeelsbeheer in Oracle Transactional Business Intelligence worden op maat gemaakt inzichten geboden in vereisten en gebruikers, op verschillende apparaten, in verschillende omgevingen en via verschillende gebruikskanalen.

Oracle Cloud HCM

Een complete oplossing die alle HR-processen, van aanstelling tot pensionering, met elkaar verbindt.