Cloudbedreigingsrapport voor 2020 van Oracle en KPMG

Een gedetailleerd overzicht van de uitdagingen en kansen voor het verminderen van risico's en bedreigingen in de cloud.

Download alle vijf de rapporten van Oracle en KPMG in de serie van 2020, die gericht is op de belangrijkste onderwerpen en uitdagingen waarmee organisaties te maken krijgen wanneer ze workloads naar de cloud verplaatsen.

Cloudrisico's beheren en compliance van beveiliging handhaven

In het Cloudbedreigingsrapport van Oracle en KPMG worden de belangrijkste risico's en uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het implementeren en onderhouden van cloudoplossingen geïdentificeerd. Voor het beveiligen van de data van een bedrijf en het handhaven van compliance moet in de aanpak van cultuur en infrastructuur de beveiliging voorop staan, met een helder overzicht van de gedeelde verantwoordelijkheden die nodig zijn voor cloudbeveiliging.

Traditionele aanpak voor databeveiliging creëert hiaten in cloudgereedheid

Terwijl 75% van de IT-professionals de public cloud als veiliger beschouwt dan hun eigen datacenters, is 92% ook van mening dat de onvolgroeidheid van hun cloudbeveiligingsprogramma's een hiaat in gereedheid creëert. Een toenemend aantal bedrijven identificeert hun eigen gebrek aan kennis van gedeelde verantwoordelijkheid bij het beveiligen van de cloud als een belangrijke oorzaak voor de frequente verkeerde configuraties en hiaten. Dit gebrek aan inzicht loopt helemaal door tot in de top, waar slechts 8% van de cyberleiders de rol van hun team in het beveiligen van de cloud ten opzichte van die van de cloudserviceprovider volledig begrijpt.

Verkeerde configuraties leiden tot schending van beveiliging en blootstelling van gevoelige data

Wanneer organisaties geen top-down benadering hanteren waarin beveiliging voorop staat voor de volledige C-suite leidt dit tot dataverlies, verspreiding van malware en wantrouwen jegens de Cloud Service. 59% van de respondenten geeft aan dat ze te maken hebben gehad met phishing van vertrouwelijke cloudreferenties en 75% krijgt meer dan eens te maken met dataverlies door een cloudservice. Dit dwingt bedrijven om ervoor te zorgen dat al hun teams het beveiligen van bedrijfskritische data in eigen hand nemen en hier verantwoordelijkheid voor nemen.

Bedreigingen voor de cloud nader bekeken

Organisaties staan voor veel uitdagingen wanneer zij een veilige overgang naar de cloud willen faciliteren. Hoewel dit rapport een uitgebreide hoeveelheid informatie belicht, blijven we extra mogelijkheden creëren om de bevindingen van dit baanbrekende onderzoek nader te bestuderen, met gerichte overzichten, samenvattingen en een doorlopend online gesprek hierover in ons Oracle Cloud Security-blog.

Het model van gedeelde verantwoordelijkheid voor cloudbeveiliging ontrafeld

Oracle en KPMG slaan de handen ineen om de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee IT- en cyberleiders worden geconfronteerd het hoofd te bieden. Dit omvat onder andere een gebrek aan inzicht in fundamentele elementen van de cloud, zoals het model voor gedeelde verantwoordelijkheid voor cloudbeveiliging.

Bedreigingen voor de cloud nader bekeken

Organisaties staan voor veel uitdagingen wanneer zij een veilige overgang naar de cloud willen faciliteren. Hoewel dit rapport een uitgebreide hoeveelheid informatie belicht, blijven we extra mogelijkheden creëren om de bevindingen van dit baanbrekende onderzoek nader te bestuderen, met gerichte overzichten, samenvattingen en een doorlopend online gesprek hierover in ons Oracle Cloud Security-blog (hieronder).

Cyberrisico's en fraude aanpakken in de cloud

Ontdek hoe organisaties risico's en fraude aanpakken met geavanceerde cloudstrategieën.

Uitdagingen en prioriteiten van CISO begrijpen

Zie hoe CISO's momenteel een risicomijdende organisatie ontwikkelen, bestand tegen voortdurende bedreigingen.

Blog over Cloudbedreigingsrapport

Lees het laatste nieuws van marktleiders over de belangrijkste onderwerpen en overwegingen in het Cloudbedreigingsrapport.